PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 8 | 1--8
Tytuł artykułu

Wynagrodzenie sędziów w Polsce oraz w innych krajach UE

Warianty tytułu
Judges Remunerations in Poland and in the EU Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza sytuacji płacowej sędziów w Polsce w latach 2002-2012. Podstawą analizy jest płaca przeciętna w gospodarce, płaca innych zawodów oraz płaca sędziów w innych krajach UE. W wyniku analizy dokonano weryfikacji dwóch hipotez opartych na opinii sędziów: że wynagrodzenia sędziów są zbyt niskie i nie odpowiednie do godności urzędu oraz że sędziowie w Polsce należą do najgorzej wynagradzanych w krajach UE. W wyniku zmiany zasad wynagradzania sędziów w 2008 r. ich wynagrodzenia wzrosły o ponad 20%. Dzięki tym zmianom obecnie wynagrodzenia sędziów są wyższe od pozostałych zawodów wymagających wykształcenia wyższego. Relacje wynagrodzeń sędziów w Polsce do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce są zbliżone do relacji w innych krajach UE. Analiza nie potwierdziła więc pesymistycznych opinii sędziów o zbyt niskich płacach. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of article is analysis of judges salary situation in Poland in 2002-2012 y. The basis on analysis is average salary in economy, in other professions and in other countries in EU. As a result of analysis is verification two hypothesis, based on judges opinion: salary of judges are too low and don't adequate to status of judges office, and that judges in Poland belong to worst paying judges in EU. As a result of changes in salary rules in 2008 y. judges salary increase above 20%. As a result this changes, currently judges salary is higher than salary in other professions from higher education. Judges salary in Poland with relation to average salary in economy is similar to relation in other countries in EU. Analysis don't confirm pessimistic judges opinion about too low salary. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
1--8
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Bibliografia
 • CBOS (2009), Prestiż zawodów. Komunikat z badań, http://WWW.solidarnosc.uni.wroc.pl/dokumenty/PRESTIŻ_ZAWODOW.pdf [dostęp 28.10.2014].
 • CBOS (2013a), Prestiż zawodów, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/k_164_13.PDF [dostęp 28.10.2014].
 • CBOS (2013b), Polacy o zarobkach różnych grup zawodowych. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_127_13.PDF [dostęp 28.10.2014].
 • Celej M. (2011), Trzecia władza o swoim statusie, http://prawo.rp.pl/artykul/763306.html?print [28.10.2014].
 • CEPEJ (2008), Report on European judicial systems, (data 2006): efficiency and quality of justice, http://wcd.coe.int/com.instranet.Instraservlet?command=com.instranet [dostęp 28.10.2014].
 • CEPEJ (2014), Report on European judicial systems (2012 data): efficiency and qualityofjustice.http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014
 • Citko A. (2014), Nie takie niskie zarobki sędziów w Polsce, "Analiza FOR" nr 16, http://www.for.org.pl/pl/a/3303.Analiza=162014 [dostęp 22.11.2014].
 • Czajka Z. (1997), Wynagrodzenia urzędników państwowych w Niemczech, "Ekspertyzy, Informacje" nr 2, IPiSS, Warszawa.
 • Czajka Z. (1990), Zasady kształtowania płac w Polsce w latach 1919-1989. "Studia i Materiały" nr 12. wyd. IPiSS, Warszawa.
 • Czajka Z. (2002), Kształtowanie płac w sferze budżetowej w Polsce. Wyd. IPiSS.
 • GUS (2003), Struktura wynagrodzeń według zawodów i specjalności w październiku 2002 r., Warszawa.
 • GUS (2014a), Rocznik Statystyczny 2013, Warszawa.
 • GUS (2014b), Struktura wynagrodzeń według zawodów i specjalności w październiku 2012 r., Warszawa.
 • Iustitia (2008), Opinia Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" złożona do TK w przedmiocie niekonstytucyjności przepisów płacowych, http:/iustitia.pl/index.php/opinie/404/ [dostęp 22.11.2014].
 • Jaraszek A. (2011), Polscy sędziowie na tle Europy zarabiają dobrze, http://prawo.rp.pl/artykul/720436.html?print [28.10.2014].
 • Korzeniewska-Lasota A. (2011), Godność urzędu sędziego - uwagi na tle orzecznictwa sądów dyscyplinarnych, "Studia Ełckie", nr 13.
 • Król H., Ludwiczyński A. (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN Warszawa.
 • Nikiel A. (2008), Zarobki sędziów, nieuzasadnione dysproporcje, "Rzeczpospolita" z 24 lipca.
 • Raport z działalności sądów powszechnych w latach 2010-2014 (2015), opracowanie Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich MS, wydanie Ministerstwa Sprawiedliwości, www.ms.gov.pl/opracowaniakrajowe/ [dostęp15.06.2014].
 • Siemaszko A., red. (2011), Wymiar sprawiedliwości w UE. Podstawowe parametry dla Polski i pozostałych krajów, Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Wynagrodzenia władz Uniwersytetu w Białymstoku, http://bip.uwb.edu.pl/uwb/wladze-uczelni/wynagrodzenia [dostęp 25.01.2015].
 • Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej (2002), www.dsc.kprm.gov.pl [dostęp 15.06.2014].
 • Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej (2012), www.dsc.kprm.gov.pl [dostęp 15.06.2014].
 • ZUS (2014), Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2014 r., www.zus.pl/files/strukturawysokosciemerytur [dostęp 29.04.2015].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171393173

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.