PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 403 Finanse publiczne | 289--298
Tytuł artykułu

Organizacja i finansowanie programów z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy skierowanych do kobiet w województwie śląskim

Warianty tytułu
Organisation and Financing of the Programmes from the Scope of Cervical Cancer Prevention Targeted at Women in the Silesian Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rak szyjki macicy stanowi globalny problem epidemiologiczny. Podstawą profilaktyki wtórnej nowotworu szyjki macicy są cytologiczne badania przesiewowe finansowane ze środków NFZ. Celem badania było ukazanie aspektów organizacyjnych i finansowych programów z zakresu profilaktyki nowotworu szyjki macicy na przykładzie województwa śląskiego. Projekt realizowano od 1.06.2014 do 31.01.2015 roku. Wysokie koszty jego realizacji oraz niewystarczający udział kobiet w skriningu cytologicznym stanowią impuls do udoskonalania obecnych oraz poszukiwania nowych rozwiązań w ramach profilaktyki pierwotnej raka szyjki macicy. Rekomenduje się rozszerzenie pola działań edukacyjnych skierowanych do kobiet oraz personelu medycznego, zmobilizowanie większej liczby kobiet do korzystania z bezpłatnej cytologii oraz zniesienie barier w korzystaniu z tego świadczenia, a także zwiększenie efektywności alokacji zasobów i koordynacji w obrębie prowadzonych działań profilaktycznych(abstrakt oryginalny)
EN
Cervical cancer is a global epidemiological problem nowadays. Screening, financed by the Polish National Health Fund, is the basis for the secondary prevention of cervical cancer. The aim of the study was to present organizational and financial aspects of programmes for the prevention of cervical cancer on the example of the Silesian Voivodeship. The project was realized in the period from 01.06.2014 to 31.01.2015. The high cost of implementation of the programme and the low proportion of women participating in screening are the impulse to improve the existing and develop new solutions undertaken in the primary prevention of cervical cancer. It is recommended to extend the field of educational activities directed at women and medical personnel, mobilize more women to participate in the free cytology and the removal of barriers to the use of this service. In addition, it is recommended to increase the efficiency of resource allocation and coordination of prevention activities(original abstract)
Rocznik
Strony
289--298
Opis fizyczny
Twórcy
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Bibliografia
 • AOTMiT, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, http://www.aotm.gov.pl (15.03.2015).
 • Arbyn M., Anttila A., Jordan J., 2010, European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening, Second Edition, Summary Document, Ann Oncol. Mar, no. 21(3), s. 448-458.
 • IARC, International Agency for Research on Cancer, http://eco.iarc.fr/eucan (21.01.2015).
 • KRN, Krajowy Rejestr Nowotworów, http://onkologia.org.pl (21.01.2015).
 • Ministerstwa Zdrowia, http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/programy-zdrowotne (15.03.2015).
 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 30 października 2014 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2015, Dz.Urz. MZ, poz. 72.
 • NIK, Realizacja zadań "Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych". Informacja o wynikach kontroli NIK, KZD-4101-03/2013.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych, Dz.U. z 2013, poz. 1505.
 • Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 84/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16 grudnia 2014 r.
 • Załącznik nr 5b część 1 do zarządzenia Nr 82/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 17 grudnia 2013 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171393205

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.