PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 403 Finanse publiczne | 341--353
Tytuł artykułu

Finansowo-administracyjne aspekty współpracy JST subregionu radomskiego z samorządem województwa (w opinii wójtów, burmistrzów i starostów)

Warianty tytułu
Financial and Administrative Considerations of the Cooperation of the Communes and Districts of Radom Subregion with the Self-Government of the Voivodeship (According to Commune Administrators, Mayors and District Administrators)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest pogłębienie wiedzy o uwarunkowaniach finansowo-administracyjnych współpracy gmin i powiatów z samorządem województwa oraz w obrębie gmin i powiatów. Przedmiotem badań są jednostki samorządu terytorialnego subregionu radomskiego. Badania przeprowadzono techniką ankiety internetowej skierowanej do wójtów, burmistrzów i starostów. Autor podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie badawcze: jak jednostki samorządu terytorialnego subregionu radomskiego wykorzystują dostępne możliwości finansowo- administracyjnej współpracy między sobą i z samorządem województwa oraz jakie są ich oczekiwania w tym zakresie? W zakończeniu sformułowane zostały wnioski ogólne dotyczące możliwości poprawy wykorzystania dostępnych form współpracy finansowo-administracyjnej JST oraz praktyczne rekomendacje w zakresie postulowanych zmian we wzajemnej kooperacji(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to deepen the knowledge in the field of financial and administrative considerations of the cooperation of the communes and districts with the self- -government of the Voivodeship and within communes and districts. The subject of the research are the local governments of Radom subregion. The research was based on the Internet questionnaire directed to commune administrators, mayors and district administrators. The author makes an attempt to reply the research questions: how the self-government units of Radom subregion use available financial-administrative capabilities in cooperation with the self-government of the voivodeship and what their expectations are in this regard? In the end, general conclusions are drawn concering the possibilities of improving the use of cooperation in financial and administrative units of local government as well as practical recommendations in terms of postulated changes in mutual cooperation(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
341--353
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Czapiński J., Panek T., 2011, Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa.
 • Fujita M., Krugman P., Venables A., 1999, The Spatial Economy: Cities, Regions and International Trade, MIT Press, Cambridge.
 • Głąbicka K., Misala J. (red.), 2006, Subregion radomski w gospodarce Polski i Unii Europejskiej, Politechnika Radomska, Radom.
 • Głąbicka K., 2006, Spójność społeczno-ekonomiczna szansą rozwoju subregionu radomskiego, [w:] J. Rakowski (red.), Studia nad regionem radomskim, Politechnika Radomska, Radom.
 • Markowska-Bzducha E., 2011, Gospodarka finansowa gmin podregionu radomskiego w latach 1999-2009, [w:] E. Markowska-Bzducha, W. Rakowski (red.), Region radomski w strukturze przestrzennej kraju. Od przeszłości do współczesności, Politechnika Radomska, Radom.
 • Sabatier P.A., 1995, Przynależność do grup interesów a ich organizacja: przegląd teorii, [w:] J. Szczupaczyński(red.), Władza i społeczeństwo, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 • Śmietanka T., 2014, Polityka społeczna gminy jako czynnik rozwoju lokalnego (na przykładzie gmin: Kozienice, Grójec, Szydłowiec), Poznań, www.zmp.pl.
 • Szmigiel-Rawska K., Dziemianowicz W., Szlachta J. (red.), 2010, Samorząd lokalny w sieciach gospodarczych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa. Trendy rozwojowe Mazowsza. Diagnoza, 2013, Warszawa.
 • Zalewski A., 2008, Czy zrównoważony rozwój lokalny jest możliwy?, [w:] R. Brol (red.), Gospodarka
 • lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171393235

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.