PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 17 | z. 1 | 100--106
Tytuł artykułu

Zmiany strukturalne środków trwałych w polskim rolnictwie i ich produktywności w okresie przedakcesyjnym i po akcesji do Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Structural Changes of Fixed Assets in Polish Agriculture and Their Productivity in the Periods of Pre-Accession and after Accession to the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Scharakteryzowano pojęcie, właściwości i funkcje środków trwałych w rolnictwie, tendencje zmian wartości, struktury środków trwałych, uzbrojenia ziemi i pracy oraz produktywności środków trwałych w dwóch okresach: 1995-2003 i 2004-2012. Środki trwałe tworzą podstawę organizacji działalności gospodarczej. Stwierdzono, że w okresie drugim, tj. po objęciu rolnictwa polskiego wspólną polityką rolną Unii Europejskiej występuje wyższe tempo: wzrostu uzbrojenia ziemi, zmniejszania udziału budynków i budowli w ogólnej wartości środków trwałych, wzrostu udziału maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi, mniejsze tempo wzrostu udziału środków transportu w gospodarce całkowitej i w sektorze prywatnym. Produktywność środków trwałych określono wartością: produkcji globalnej, wartością dodaną brutto, produkcją końcową i końcową netto oraz produkcją towarową na 1 tys. wartości środków trwałych. W okresie drugim produktywność środków trwałych kształtuje się na wyższym poziomie niż w okresie pierwszym. Należy stwierdzić, że objęcie polskiego rolnictwa wspólną polityką rolną UE służy jego rekonstrukcji i zwiększa produktywność środków trwałych. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper characterizes the concept, properties and functions of fixed assets in agriculture, trends in the structure of fixed assets, land and labor enrichment and productivity of fixed assets in two periods : 1995- 2003 and 2004-2012. Fixed assets form the basis for the organization of economic activity. It was found that in the second period, i.e. after the acquisition of Polish agriculture by Common Agricultural Policy of the European Union there is a higher rate of growth: land enrichment, reducing share of buildings and structures in the total value of fixed assets, increase in the share of machines, technical equipment and tools, smaller rate of increase in the share of means of transport in the economy overall and the private sector. Productivity of fixed assets was specified as: output, gross added value, final production and the final net production and commodity production per 1 thousand of value of fixed assets. In the second period the productivity of fixed assets is at a higher level than in the first. In total, it should be noted that the inclusion of Polish agriculture in the Common Agricultural Policy of the EU helped its reconstruction and increases the productivity of fixed assets. (original abstract)
Rocznik
Tom
17
Numer
Strony
100--106
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Gierusz B. 2007: Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr sp. z o.o., Gdańsk, 239-241, ISBN 978-83-742639-3-1.
 • Heijman W., Krzyżanowska Z., Gedek S., Kowalski Z. 1997: Ekonomika rolnictwa, Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa, 363.
 • Kapusta F. 1976: Zmiany struktury agrarnej i kierunków produkcji rolniczej w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym, PWN, Warszawa, 11-12.
 • Kapusta F. 2012: Agrobiznes, Difin, Warszawa, 132-141, ISBN 978-83-7641-686-1.
 • Nowak E. 2011: Rachunkowość. Kurs podstawowy, PWE, Warszawa, 130-131, ISBN 978-83-208-1951-9.
 • Rocznik statystyczny rolnictwa 2001. 2001: GUS, Warszawa, 60, 87-88, 114-115,119.
 • Rocznik statystyczny rolnictwa 2009. 2009: GUS, Warszawa, 135-137, 141.
 • Rocznik statystyczny rolnictwa 2012. 2012: GUS, Warszawa, 156-157, 171, 173, 177.
 • Rocznik statystyczny rolnictwa 2013. 2013: GUS, Warszawa, 130-131, 146-151.
 • Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2005. 2005: GUS, Warszawa, 191, 223, 232-233, 246- 248, 252.
 • Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2008. 2008: GUS, Warszawa, 239-240, 251-253, 257.
 • Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z. 2008: Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa, 86-88, ISBN 978-83-208-1735-5.
 • Sondel J. 1964: Aspekt ekonomiczny substytucji niektórych czynników produkcji przez postęp techniczny, Rocz. Nauk Roln., t. 77, z. 2, 375-393.
 • Stachak S. 1997: Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa, 132-133, ISBN 83-05-12893-8.
 • Stachak S. 1998: Ekonomika agrofirmy, PWN, Warszawa, 90-91, ISBN 83-01-12577-2.
 • Stachak S. 2003: Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa, 213-216, ISBN 83-05-13437-7.
 • Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami, Dz.U. z 2013 r., poz. 330.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171393311

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.