PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 16 | 9--21
Tytuł artykułu

Globalizacja - szanse i zagrożenia. Próba określenia oddziaływania procesów globalizacji na gospodarkę Polski

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Globalisation - Opportunities and Threats. Attempt to Determine the Impact of Globalization Processes on Polish Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zjawisko globalizacji coraz silniej postępujące w dzisiejszym świecie budzi wiele różnych emocji. Artykuł ten porusza wybrane zagadnienia globalizacji. Ponieważ pojęcie globalizacji jest niezwykle złożone, autorzy skupili się tylko na wybranych aspektach tego pojęcia. Rozważania oparto na literaturze przedmiotu. Celem artykułu jest próba oceny tego procesu w kontekście przeobrażeń i jego wpływu na polską gospodarkę. W początkowej części artykułu przedstawiono różne znaczenia definicji globalizacji. W części drugiej nakreślono rys historyczny zjawiska globalizacji. W kolejnej części artykułu poruszone zostały potencjalne korzyści płynące dla Polski w związku z globalizacją. Pokazano również aktualną sytuację polskiej gospodarki wobec państw strefy euro i Stanów Zjednoczonych. W ostatniej części artykułu opisano zagrożenia, jakie mogą dotknąć gospodarkę Polski w najbliższej przyszłości. Przejście od historii zjawiska globalizacji, przez globalizację w kontekście polskiej gospodarki, spojrzenie na potencjalne szanse i korzyści, a jednocześnie wskazanie zagrożeń pozwoliło szerzej spojrzeć na oddziaływanie zjawiska globalizacji na gospodarkę Polski, co było celem postawionego problemu badawczego. (abstrakt oryginalny)
EN
The fact of globalization is increasingly progressive in today's World is a subject of extreme emotions. The article touches on selected issues of globalization. Since the concept of globalization is extremely complex, the authors focused only on selected aspects of the concept. Considerations was based on the literature. This article attempts to assess this process in the context of transformation and its impact on the Polish economy. In the initial part of the article presents the different meanings of the definition of globalization. The second part outlines the historical phenomenon of globalization. In the next part of the article discuss the potential benefits for Polish economy according to globalization. Also current situation of the Polish economy has been exposed towards the countries of the Euro zone and the United States. In the last part of the article describes the threats that may affect the Polish economy, in the near future. The transition from the history of the observable fact of globalization, the globalization in the context of the Polish economy, further looking at potential opportunities and benefits, and at the same time consideration of risks, allows to have wide perspective of the impact of globalization processes on Polish economy, which is the aim of the research problem. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--21
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Adamska M. (red.) (2008), Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna, Difin, Warszawa.
 • CBOS (2014), Ocena stanu bezpieczeństwa państwa. Raport z badania sondażowego przeprowadzonego na zlecenie Biura Bezpieczeństwa Narodowego, www.bbn.gov.pl/ftp/dok/05/ocena_stanu_bezpieczenstwa_panstwa.pdf.
 • Bauman Z. (2007), Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 • Bąkiewicz A. (2000), Wokół globalizacji [w:] Bąkiewicz A. (red.), Gospodarka i społeczeństwo w dobie globalizacji, Wydawnictwo Dialog, Warszawa.
 • Dach Z. (2010), Globalizacja - wyzwania i zagrożenia [w:] Dach Z. (red.), Polska wobec procesów globalizacji. Aspekty społeczno-ekonomiczne, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków.
 • Domestic Product - Real GDP forecast - OECD Data, www.data.oecd.org/gdp/real-gdpforecast. htm.
 • Firszt D. (2006), Rozwój potencjału technologicznego polskiej gospodarki jako wyzwanie globalizacji [w:] Woźniak M. G. (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Problemy globalizacji i regionalizacji, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 • Fukuyama F. (1992), The End of History [w:] "The National Interest", nr. 16.
 • Grzybowska A. (2013), Globalizacja - szanse i zagrożenia [w:] Wolska G. (red.), Współczesne problemy ekonomiczne. Polityka państwa a proces globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Iglicka K. (2011), Migracje długookresowe i osiedleńcze z Polski po 2004 roku - przykład Wielkiej Brytanii. Wyzwania dla statystyki i demografii państwa, Centrum Stosunków Międzynarodowych.
 • Kołakowski L. (1990), Cywilizacja na ławie oskarżonych [w:] Michalski K. (red.), O kryzysie, Res Publica, Warszawa.
 • Koźmiński A. K. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, PWN, Warszawa.
 • Krzysztofek K., Szczepański M. S. (2002), Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Uniwersytet Śląski, Katowice.
 • Marshall G. (red.) (2006), Słownik socjologii i nauk społecznych, Tabin M. (red. wyd. polskiego), Warszawa.
 • Mojsiewicz Cz. (2000), Problemy globalne ludzkości [w:] Malendowski W., Mojsiewicz Cz. (red.), Stosunki międzynarodowe, Wydawnictwo Atla 2, Wrocław.
 • Oleński J. (2000), Elementy ekonomiki informacji, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Okoń-Hordyńska E. (red.) (2000), Państwo narodowe a proces globalizacji, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 • Pawełczyk B., Pawłowska M. (2006), Szanse dla Polski w procesie globalizacji i integracji z Unia Europejska, "MSN Working Papers", nr 4, Warszawa.
 • Siuta-Tokarska B. (2010), Problemy modernizacji gospodarki Polski w dobie globalizacji, rozwoju BIZ i handlu zagranicznego [w:] Woźniak M. G. (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Rzeszów.
 • Sławińska M. (red.) (2006), Handel we współczesnej gospodarce, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 • Stańczyk Z. J. (2004), Konsensus Waszyngtoński a reformy w krajach postkomunistycznych, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 2.
 • Stiglitz J. E. (2004), Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szymański W. (2001), Globalizacja - wyzwania i zagrożenia, Difin, Warszawa. Szymczak M. (red.) (1988), por. Słownik języka polskiego, t. I, Warszawa.
 • Zgółkowa W. (red.) (1997), Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. XII, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.
 • Żorska A. (1998), Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171393401

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.