PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 16 | 23--34
Tytuł artykułu

Przepływy kapitałowe netto w procesie integracji finansowej w krajach Unii Europejskiej - wybrane aspekty

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Net Capital Flows in the Process of Financial Integration in European Union - Selected Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W wyniku rozpadu systemu z Bretton Woods nastąpił wzrost wolumenu przepływów kapitału w skali międzynarodowej. Poszczególne kraje rozpoczęły znoszenie barier w jego przepływie i następował proces ich liberalizacji. Celem opracowania jest próba oceny stopnia zmian w przepływach wybranych form kapitału w procesie integracji finansowej na podstawie międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto. Kraje podzielono na dwie grupy: należących do strefy euro i pozostające poza nią. Analiza zbiega się z powstaniem unii walutowej w UE i obejmuje okres przełomu i początku XXI w. Dokonano przeglądu najważniejszych koncepcji teoretycznych stanowiących podłoże do dalszych rozważań. Wraz z postępującą integracją finansową krajów należących do Unii Europejskiej następuje ogólny wzrost wartości przepływów finansowych mierzonych pozycją netto MPI. W wyniku przeprowadzonych analiz wybranych danych zauważono, że istnieją znaczące różnice w odniesieniu do poszczególnych form kapitału netto wobec PKB na podstawie międzynarodowej pozycji inwestycyjnej pomiędzy krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się. Analiza stopnia integracji finansowej i handlowej krajów ze strefy euro w porównaniu z krajami spoza niej pokazała, że te dwie grupy znajdują się na przeciwległych biegunach. (abstrakt oryginalny)
EN
As a result of the disintegration of the Bretton Woods system there was an increase in the volume of capital flows on an international scale. Individual countries have started to tackle barriers in the flow and followed the process of liberalization. The aim of the study is to evaluate the degree of changes in flows of selected forms of capital in the process of financial integration on the basis of net international investment position. The countries were divided into two groups: belonging to the euro area and beyond it. The analysis coincides with the creation of a monetary union in the EU and covers the period of change and the beginning of the twenty-first century. A review of the major theoretical concepts underlying causes for further consideration. With increasing financial integration of countries belonging to the European Union followed by a general increase in the value of financial flows measured net position of MPI. The analyzes of selected data noted that there are significant differences in relation to individual forms of net capital to GDP based on the international investment position between developed and developing countries. Analysis of the degree of financial integration and trade with countries in the euro zone compared with countries outside it showed that the two are at opposite points. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
23--34
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bilski J. (2006), Międzynarodowy system walutowy, PWE, Warszawa.
 • Borensztein E., De Gregorio J., Lee J-W (1998), How Does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth?, "Journal of International Economics", 45, s. 115-135.
 • Faria A., Lane P. R., Mauro P., Milesi-Ferretti G. M. (2006), The Shifting Composition of External Liabilities, "IIIS Discussion Paper", No. 190.
 • Gruić B. (2013), Determinants of international investment position, Croatian National Bank, Zagreb.
 • Hicks J. (1937), Mr Keynes and the "Classics". Suggested Interpretation, "Econometrica", No. 5, s. 147-159.
 • Janicka M. (2010), Liberalizacja przepływów kapitałowych w gospodarce światowej. Przypadek Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Lane P. R., Milesi-Ferretti G. M. (2003), International financial integration, "IMF Staff Papers", Vol. 50 Special Issue, s. 82-113, Washington.
 • Lane P. R., Milesi-Ferretti G. M. (2006), The External Wealth of Nations Mark II: Revised and Extended Estimates of Foreign Assets and Liabilities, 1970-2004, "IMF Working Paper", WP/06/69.
 • Mundell R.A. (1968), International Economics, New York, The Macmillan Company.
 • Najlepszy E., Sobański K. (2010), Niestabilność równowagi zewnętrznej krajów rozwijających się, PWE, Warszawa.
 • Obstfeld M., Taylor A. (2002), Globalization and Capital Markets, NBER Working Papers 8846.
 • Sula O., Willet T.D. (2009), The reversibility of different types of capital flows to emergin markets, "Emergin Market Review", 10.
 • www.ecb.europa.eu
 • www.imf.org
 • www.nbp.pl
 • www.stat.gov.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171393407

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.