PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 17 | z. 1 | 129--134
Tytuł artykułu

Ryzyko innowacyjne w produkcji żywności - aspekty prawne i ekonomiczne

Warianty tytułu
The Innovation Risk in Food Production - Legal and Economic Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu była próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy i jak prawodawca chroni konsumentów w odniesieniu do ryzyka związanego z pozyskiwaniem nowej żywności i lokowaniem jej na rynku. Innowacje prowadzą do wytwarzania tzw. nowej żywności, która jest przedmiotem regulacji na poziomie Unii Europejskiej. Prawodawca czuwa nad jej bezpieczeństwem i w uzasadnionych przypadkach uniemożliwia jej wprowadzenie do obrotu, jak to ma miejsce w przypadku żywności pochodzącej z klonowanych zwierząt. Priorytetem w stanowieniu prawa jest zarówno bezpieczeństwo żywności i bezpieczeństwo żywnościowe. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article was an attempt to answer the question of whether and how the legislature to protect consumers in relation to the risks associated with the acquisition of novel foods and depositing it on the market. The innovations allow to obtain the novel food, which is the subject of EU's regulation. The legislator ensures its safety and if it is necessary it bans its market implementation. It particularly concerns the food obtained from cloned animals. Both food safety and food security should be prioritized by the lawmakers. (original abstract)
Rocznik
Tom
17
Numer
Strony
129--134
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Cloning Legislation [online]. 2008: http://www.endanimalcloning.org/cloninglegislation.shtml, [dostęp: 21.2.2015].
 • Commission tables proposals on animal cloning and novel food [online]. 2013: European Commission Memo European Commission - MEMO/13/1170 18/12/2013, Brussels, 18 December 2013, http://europa.eu/rapid/ press-release_MEMO-13-1170_en.htm, dostęp: 2.02.2015.
 • Fact Sheet on Livestock Cloning in the United States [online]. 2010: http://www.effab.org.
 • FDA Issues Documents on the Safety of Food from Animal Clones Agency Concludes that Meat and Milk from Clones of Cattle, Swine, and Goats, and the Offspring of All Clones, are as Safe to Eat as Food from Conventionally Bred Animals [online]. 2008: January 15, 2008, http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/2008/ucm116836.htm.
 • Głód D., Adamczak M., Bednarski W. 2014: Wybrane aspekty zastosowania nanotechnologii w produkcji żywności, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, nr 5, 36-52.
 • Hermann M. 2009: The impact of the European Novel Food Regulation on trade and food innovation based on traditional plant foods from developing countries, Food Policy, nr 34, s. 499-507.
 • Jeżyńska B. 2014: Współczesne funkcje gospodarstw rodzinnych. Zagadnienia prawne, Opinie i Ekspertyzy, Warszawa, 15-16.
 • Mikuła A. 2012: Bezpieczeństwo żywnościowe Polski, Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 99, z. 4, 38-39.
 • Leśkiewicz K. 2012: Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności - aspekty prawne, Przegląd Prawa Rolnego, nr 1, 179 i nn.
 • Leśkiewicz K. 2013: Prawne aspekty nanotechnologii w produkcji żywności i materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, Przegląd Prawa Rolnego, nr 2, 87-105.
 • Leśkiewicz K. 2014: Prawne aspekty klonowania zwierząt i wprowadzania do obrotu klonów oraz żywności pochodzącej od klonów, Przegląd Prawa Rolnego, nr 1, 199-212.
 • Menrad K. 2004. Innovation in the food industry in Germany. Research Policy, vol. 33, 845-878.
 • Nanotechnologia. Innowacje dla świata przyszłości. Nanotechnologie i nanonauka, wielofunkcyjne materiały oparte na wiedzy oraz nowe procesy i urządzenia. 2007: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych Dyrekcja t G - Technologie przemysłowe Jednostka G.4 - Nanonauka i nanotechnologia, EUR 21152PL, Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
 • Prosińska M. 2006: Innowacje w sektorze spożywczym, Rocz. Nauk. SERiA, t. VIII, z. 2, 177-181.
 • Rozporządzenie nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności, Dz.U. L 43 z 14.2.1997, s. 1.
 • Scientific Opinion of the Scientific Committee Food Safety, Animal Health and Welfare and Environmental Impact of Animals derived from Cloning by Somatic Cell Nucleus Transfer (SCNT) and their Offspring and Products Obtained from those Animals (Question No EFSA-Q-2007-092), adopted on 15 July 2008, The EFSA Journal (2008) 767, 1-49.
 • Sokołowski Ł. 2014. Z prawnej problematyki nowej żywności, Przegląd Prawa Rolnego, nr 1, 213-227.
 • Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klonowania zwierząt do celów produkcji żywności Bruksela, 19.10.2010. KOM(2010) 585 wersja ostateczna, [online], http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2010/PL/1-2010-585-PL-F1-1.Pdf, dostęp: 22.02.2015.
 • Stankiewicz D. 2014: Nowa żywność, Biuro Analiz Sejmowych, 13.
 • Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz.U. 2010, nr 136, poz. 914.
 • Wawrzynowicz J., Wajszczuk K., Baum R. 2012: Specyfika czynników ryzyka w przedsiębiorstwach rolnych - próba holistycznego podejścia, Zarządzanie i Finanse, 10, cz. 2, 349-360.
 • Weimer M. 2010. The Regulatory Challenge of Animal Cloning for Food - The Risks of Risk Regulation in the European Union, Journal on the European Law of Risk Regulation, 1, 31-39.
 • Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klonowania zwierząt z gatunku bydła, świń, owiec, kóz i koni utrzymywanych i rozmnażanych do celów chowu, {SWD(2013) 519 final} {SWD(2013) 520 final} Bruksela, dnia 18.12.2013 r. COM(2013) 892 final 2013/0433 (COD).
 • Wniosek Dyrektywa Rady w sprawie wprowadzania do obrotu żywności pochodzącej od klonów zwierząt {SWD(2013) 519 final} {SWD(2013) 520 final}, Bruksela, 18.12.2013 r. COM(2013) 893 final 2013/0434 (APP).
 • Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nowej żywności, Bruksela, 18.12.2013, COM(2013) 894 final.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171393433

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.