PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 78 | 47--58
Tytuł artykułu

Odra jako szlak komunikacyjno-transportowy oraz turystyczno-rekreacyjny

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Oder as Waterway, Transport and Tourist Route
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest ukazanie transportowej i turystyczno-rekreacyjnej funkcji rzeki z okresami jej zamierania i obecnego ponownego odradzania. Zastosowane metody badawcze to przede wszystkim:
- badania ankietowe i wywiady przeprowadzone wśród mieszkańców i gospodarzy miejscowości nadodrzańskich;
- dokumentacja zdjęciowa zebrana podczas ekspedycji wodnej Flis Odrzański w ciągu 17 lat (od 1996 do 2012 r.);
- analiza materiałów z konferencji naukowych poświęconych Odrze, m.in. "Dzisiejszy obraz Odry. Stan jej turystycznego i rekreacyjnego zagospodarowania" (2005), oraz z polsko- -niemieckich konferencji organizowanych podczas ekspedycji Flisy Odrzańskie wspólnie z Unią Izb Gospodarczych Łaba / Odra 2010 we Frankfurcie, w Szczecinie, Brzegu, we Wrocławiu i w Nowej Soli;
- analiza dokumentów rządowych i regionalnych dotyczących strategii rozwoju regionów;
- analiza literatury przedmiotu. (fragment tekstu)
EN
The Oder river has long history of being an important waterway and transport route, thus making a significant factor in the process of creation of the Polish state. However, it was vulnerable to historical events such as invasions or border divisions which prevented the development of its transport function. The situation improved owing to the Oder - Spree Canal and, later the Oder -Havel Canal. Important river and flood-control investments introduced by the Prussians and the Germans (eg. numerous locks) turned the river into a modern navigable waterway. Modernization of the river came along with the introduction of the steamship and was followed by the development of the river's tourist and recreational functions. After the Second World War, when the Oder became the state border, both the functions decreased. Currently Poland is vitally interested in creating the Central European Transport Corridor CETC-ROUTE65 with the Oder as important part of it. Also, over the last few years, the importance of the river for tourism and recreation has been on the increase. Combining the transport and tourist functions will stimulate rapid development of the Oder region.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
47--58
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Biała Księga: Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. Bruksela, 28.03.2011, COM (2011), 144.
 • Commission Staff working document. Annex to the Communication from the Commission on the promotion of inland waterway transport "NAIADES". Brussels, 17.01.2006. SEC (2006) 34/3 COM (2006), 6 Final.
 • Dopierała B. 1976. Zarys dziejów Odry, w: Odra i Nadodrze. Warszawa, KiW,18-65.
 • Dyrektywa Parlamentu 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zharmonizowania usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie. DzU UE L 255/152, www.ris-odra.pl/?page_id=42, dostęp:10.06.2014.
 • Gaworecki W. 2003. Turystyka. Warszawa, PWE, 19-20.
 • Giesecke G. 1940. Oderschiffahrts und Oderwirtschaftsfragen. Breslau, [b.w.].
 • Kwapiszewski A. 2001. Barką do Szczecina, w: Odra przyszłość regionów, Bydgoszcz, Unitex, 26-37.
 • Linde H. 2008. Transport i budownictwo wodne na terenie Nadodrza, w: Odra-Oder Panorama europej-skiej rzeki, Skórzyn, Wydaw. Instytutowe, 163-175.
 • Liszewski S. 2003. Możliwości i kierunki rozwoju turystyki w Dolinie Odry, Łódź, Łódzkie Tow. Nauk.
 • Marszałek E. 2002. Koncepcja turystycznego i rekreacyjnego zagospodarowania Odry. Szczecin, WSE-T.
 • Marszałek E. 2003. Odrzański szlak wodny. Informator turystyczny. Szczecin, WSE-T.
 • Müller U. 2008. Odra w środkowoeuropejskiej sieci transportowej a pruska polityka dróg wodnych w okresie industrializacji, w: Odra-Oder Panorama europejskiej rzeki. Skórzyn, Wydaw. Instytutowe, 149-161.
 • Plit J. 2006. Granice w krajobrazach kulturowych i ich trwałość. Granice w krajobrazach kulturowych. Pr. Komis. Krajobr. Kultur. PTG 5, 55-64.
 • Przybyszewska J. 2001. Połączenia Odry z międzynarodową siecią dróg wodnych, w: Odra przyszłość regionów. Bydgoszcz, Unitex, 38-47.
 • Przyłęcki M. 2003. Uwarunkowania historyczne środowiska nadodrzańskiego. Praca jako czynnik twórczy w zagospodarowaniu Odry. Zesz. Katol. Stow. Civitas Christiana 14(7), 16-27.
 • Ruzikowska-Chmiel A. 2003. Studium zagospodarowania przestrzennego pasma Odry. Praca jako czynnik twórczy w zagospodarowaniu Odry. Zesz. Katol. Stow. Civitas Christiana 14(7), 97-102.
 • Strategia Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju 2001. Biała Księga. pl.wikipedia.org/ /wiki/transport.
 • Śródlądowe drogi wodne, pl.wikipedia.org/wiki/śródlądowe_drogi_wodne, dostęp: 10.06.2014.
 • Transport, pl.wikipedia.org/wiki/transport, dostęp:10.06.2014.
 • Ustawa z dnia 6.07.2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry 2006". DzU z 2001 r., nr 98, poz. 1067.
 • Woś K. 2010. Możliwości zwiększenia gospodarczego wykorzystania rzeki Odry na przykładzie granicz-nego i dolnego odcinka. Zesz. Nauk. Uniw. Szczec. 589, 225-239.
 • Woś K. 2010. Żegluga Śródlądowa - szanse rozwoju, w: Morze Bałtyckie i rzeki - szansą rozwoju Polski. W 90-lecie powrotu Polski nad Bałtyk, Warszawa 25 lutego 2010. Gdynia, Wydaw. WSA i B, 69-86.
 • Wrona J., Rek J. 2001. Podstawy geografii ekonomicznej. Warszawa, PWE, 315-316.
 • Zaleski J. 2003. Odra 2006 jej szanse i nadzieje. Praca jako czynnik twórczy w zagospodarowaniu Odry. Zesz. Katol. Stow. Civitas Christiana 14(7), 88-96.
 • Zawadka M. 2008. Od zaniedbanej prowincji do granicznej ruiny, czyli Odra jako arteria transportowa w XX w., w: Odra-Oder. Panorama europejskiej rzeki. Skórzyn, Wydaw. Instytutowe, 180.
 • Zintegrowany Europejski Program Działań na rzecz Żeglugi Śródlądowej, www.zegluga.wroclaw.pl/ /news.php?readmore=17, dostęp: 10.06.2014.
 • Zintegrowany europejski program działań na rzecz rozwoju żeglugi śródlądowej oraz drogi wodnej NAIADES. 2006. Bruksela, Komisja Europejska Unii Europejskiej, http://www.europarl.europa.eu/sides/ getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2006-0299+0+DOC+XML+V0//PL, dostęp: 10.06.2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171393477

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.