PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 17 | z. 1 | 203--210
Tytuł artykułu

Dzierżawa jako czynnik poprawy konkurencyjności gospodarstw w województwie warmińsko-mazurskim

Warianty tytułu
Lease as a Factor of Increase in Competitiveness of Farms in the Warmia-Masuria Province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dzierżawa gruntów rolnych jest zjawiskiem powszechnie znanym i akceptowanym od wielu tysiącleci. Proces przekształceń własnościowych państwowych gospodarstw rolnych uruchomił znaczny strumień gruntów przeznaczony m.in. do zakupu lub dzierżawy przez rolników indywidualnych. Jak wynika z danych statystycznych, początkowe zainteresowanie gruntami z ZWRSP było stosunkowo niewielkie, co przekładało się na niski poziom czynszów dzierżawnych oraz niskie ceny ziemi. Oswajanie się rolników z tą instytucją dzierżawy oraz proces integracji z UE przyczyniły się do gwałtownego wzrostu zainteresowania ziemią, kupnem lub dzierżawą gruntów państwowych. Zauważyć należy, że dzierżawcy w perspektywie kilku (kilkunastu) lat będą raczej starali się przekształcić stosunek dzierżawny w bardziej trwałą formę posiadania (własność). Procesy koncentracji gruntów, które obserwowano w ostatnich dziesięcioleciach z pewnością przyczyniły się do wzrostu konkurencyjności gospodarstw biorących w nich udział. (abstrakt oryginalny)
EN
Lease of farm lands is a common occurence which has been accepted since years. It was the beginning of transformation process of national proprieties, that started purchases and leasings of huge areas of lands by individual farmers. According to the statistics, initial interest in lands owned by WRSP was comparatively small, which was expressed by low rent and low prices of land. Getting used to this institution by farmers and integration with EU processes resulted in sudden growth of interest in purchase and lease of national lands. It's worth mentioning that tenants will rather try to change lease rights into ownership rights in a perspective of few years. Deffinitely processes of lands' concentration which have been noticed in last few decades, contributed to growth of competitiveness of farms that take part in it. (original abstract)
Rocznik
Tom
17
Numer
Strony
203--210
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Bossak J. 2008: Konkurencyjność gospodarki Polski a proces integracji europejskiej, [w:] T. Michalski, K. Piech (red.), Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy, SGH, Warszawa, 549-550.
 • Gorynia M. 2001: Luka konkurencyjna - koncepcja i metodyka badania, [w:] Konkurencyjność podmiotów gospodarczych w procesie integracji i globalizacji, Zesz. Nauk. Politechniki Poznańskiej, Poznań, nr 32.
 • Juchniewicz M., Chrobocińska K., Nasalski Z. 2014: Konkurencyjność podmiotów gospodarczych użytkujących zasób własności rolnej skarbu państwa w województwie warmińsko-mazurskim, PTE, Olsztyn, 86-88.
 • Kołodziejczak A. 2010: Modele rolnictwa. a zróżnicowanie przestrzenne sposobów gospodarowania w rolnictwie polskim, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, 146.
 • Kowalski A., Rembisz W. 2003: Modele zachowań gospodarstwa rolnego w warunkach endogenicznych i egzogenicznych, "Zag. Ekon. Rol.", nr 1, Warszawa, 3-13.
 • Pawlas I. 2001: Teoretyczne podstawy analizy konkurencyjności na poziomie makroekonomicznym, [w:] T. Sporek (red.), Ewolucja przewagi konkurencyjnej polskiej gospodarki a procesy jej otwierania w drugiej połowie lat 90, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice, 11.
 • Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2013 roku. 2014: ANR, Warszawa.
 • Rocznik statystyczny rolnictwa. 2013: GUS, Warszawa, 75, 76.
 • Stankiewicz M.J. 2005: Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wyd. Dom Organizatora, Toruń.
 • Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z dnia 19 października 1991 r., Dz.U. 1991, nr 107, poz. 464 ze zm.
 • Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r., Dz.U. 2003 nr 64 poz. 592 ze zm.
 • Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Dz.U. z 2011 r., nr 233, poz. 1382.
 • Wnorowski H. 2005: Konkurencyjność gospodarcza i jej istota, [w:] J. Borowski, D. Perło (red.), Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki, Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia, Białystok, 9.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171393487

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.