PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 17 | z. 1 | 240--244
Tytuł artykułu

Determinanty rozwoju ekoinnowacji w sektorze MSP na przykładzie województwa małopolskiego

Warianty tytułu
Determinants of the Development Eco-Innovation in the SME Sector for Example in Małopolska Province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań było wskazanie determinant rozwoju ekoinnowacji wprowadzanych w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz barier ich rozwoju. Przedstawiono wyniki badań zrealizowane na przełomie 2013 i 2014 roku w województwie małopolskim. Wdrażanie ekoinnowacji przez przedsiębiorstwa stanowi dla nich szansę uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku. Do głównych powodów przemawiających za ich wprowadzeniem zaliczyć można: ulgi podatkowe, troskę o stan środowiska i chęć poprawy wizerunku firmy. Mimo rozwiązań instytucjonalno-prawnych, których celem jest zwiększenia działań w tym zakresie, przedsiębiorstwa z sektora MSP napotykają na liczne bariery. Do najważniejszych należą: niepewność rynkowa, ograniczenia finansowe i przestarzała infrastruktura. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article was to identify the determinants of innovation introduced in small and medium-sized enterprises and barriers to their development. There were presented results of research carried out at the turn of 2013 and 2014 in the Malopolska province. The introduction of eco-innovation by businesses, gives a chance to gain a competitive advantage in the market. The main reasons for their introduction are: tax relief, care for the environment and a desire to improve the company's image. The SME sector companies face many barriers to their implementation for example: the market uncertainty, financial constraints and outdated infrastructure. (original abstract)
Rocznik
Tom
17
Numer
Strony
240--244
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
 • Kud K. 2010: Przyszłość ekoinnowacyjności w Polsce - próba projekcji oraz wnioski i rekomendacje, [w:] L. Woźniak, J. Strojny, E. Wojnicka (red.), Ekoinnowacyjność dziś i jutro - wyzwania, bariery rozwoju oraz instrumenty wsparcia, Wyd. PARP, Warszawa, ISBN 987-83-7585-063-5.
 • Lulewicz-Sas A. 2011: Ewolucja drogą do zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, [w:] B. Powichrowska (red.), Przedsiębiorstwo w warunkach zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy, Wyd. WSE w Białymstoku, Białystok, ISBN 978-83-61247-06-7.
 • Paluch Ł. 2013: Konceptualizacja pojęcia zrównoważony rozwój (sustainable development), Episteme, nr 18, t. I, Wyd. Stowarzyszenia Twórców Nauki i Kultury Kraków.
 • Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki (Projekt). 2011: Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Urbaniec M. 2009: Wpływ innowacji ekologicznych na rozwój zrównoważony, [w:] E. Sidorczuk-Pietraszko (red.), Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy, Wyd. WSE w Białymstoku, Białystok, ISBN 978-83-6124-706-7.
 • Wielewska I. 2013a: Ecological investment projects in the scope of activity of agribusiness enterprises - selected issues, Rocz. Nauk. SERiA, t. XV, z. 3, 373.
 • Wielewska I. 2013b: Inwestycje proekologiczne w agrobiznesie a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich województwa pomorskiego, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, seria Oeconomica, nr 301(71), Szczecin, 144.
 • Woźniak L. 2010: Możliwe kierunki rozwoju ekoinnowacyjności - poziom globalny, wspólnotowy i kraju, [w:] L. Woźniak (red.), Ekoinnowacyjność dziś i jutro - wyzwania, bariery rozwoju oraz instrumenty wsparcia, Wyd. PARP, Warszawa, ISBN 978-83-7585-063-5.
 • Ziółkowski B. 2008: Znaczenie ekoinnowacji dla rozwoju przedsiębiorstw, [w:] A. Graczyk (red.), Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i w praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, nr 1190, Wrocław.
 • Zuzek D., Mickiewicz B. 2013: Ekologiczne odniesienia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Journal of Agribusiness and Rural Development, Poznań, 2(28), 291-298.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171393535

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.