PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2 (2014) | nr 1 | 33--46
Tytuł artykułu

Dilemmas Concerning Dependencies between Direct Payments and Farm Investment

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Dylematy dotyczące zależności między płatnościami bezpośrednimi a inwestycjami gospodarstw rolniczych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Głównym celem opracowania było przedstawienie metodologicznych i teoretycznych trudności związanych z pomiarem zależności między płatnościami bezpośrednimi (w tym, odłączonymi) a inwestycjami gospodarstw rolniczych. Przedstawiono krytyczny przegląd podejść badawczych związanych ze wspomnianym związkiem. Na podstawie danych EU-FADN, w opracowaniu przedstawiono analizę wysokości płatności odłączonych i stóp inwestowania gospodarstw rolniczych w nowych państwach członkowskich UE. Oceniono zależności za pomocą analizy korelacyjnej. Stwierdzono, że niezbędne jest stosowanie podejścia integrującego kilka metod badawczych. Choć czynniki behawioralne mogą być istotne w analizie wpływu płatności bezpośrednich, to nie należy jednak lekceważyć kanałów oddziaływania polityki rolnej. W przypadku analizy dla zagregowanych danych dotyczących nowych państw członkowskich, zależności nie są tak jednoznaczne, jak dla EU-15. Może to wskazywać na potrzebę bardziej pogłębionych badań dotyczących niepewności i oczekiwań rolników co do rodzaju i wysokości przyszłych płatności. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this paper was discuss theoretical and methodological difficulties referring to measurement of dependencies between direct payments (including decoupled payments) and farm investment. The article presents the critical overview of research approaches concerning the aforesaid relationship. Moreover, this paper discusses dependencies, based on the empirical data (from European FADN): between investment rate (gross investment/depreciation) and decoupled payments with the assessment by means of correlation analysis. Implementation of the integrated research approach should be recommended. Althought behavioural factors may be significant in analysis how direct payments affect, channels concerning agricultural policy should not be ignored. In the case of aggregated data from New Member States (NMS), dependencies were unequivocal. This may indicate the need to carry out detailed studies on uncertainty and farmers' expectations for the type and amount of future payments. (original abstract)
Twórcy
 • Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute
Bibliografia
 • ANTÓN J., Le MOUËL C. 2004: Do counter-cyclical payments in the 2002 US Farm Act create incentives to produce?, Agricultural Economics 31, pp. 272-284.
 • BHASKAR A., BEGHIN J.C. 2009: How Coupled Are Decoupled Farm Payments? A Review of the Evidence, Journal of Agricultural and Resource Economics 34(1), pp. 130-153.
 • CZERWIŃSKA-KAYZER D. 2003: Czynniki kształtujące skłonność do realizacji inwestycji w gospodarstwach domowych rolników indywidualnych, Roczniki Naukowe SERiA 5(5), 1, pp. 12-15.
 • European Commision 2008: Direct payments distribution in the EU-25 after implementation of the 2003 CAP reform based on FADN data.
 • GALLERANI V., GOMEZ y PALOMA S., RAGGI M., VIAGGI D. 2008: Investment behavior in conventional and emerging farming systems under different policy scenarios, JRC Scientific and Technical Reports.
 • GENIUS M., KARAGIANNIS G., TZOUVELEKAS V. 2008: Assessing European farmers intentions in the light of the 2003 CAP reform, 109th European Association of Agricultural Economists (EAAE) Seminar "The CAP after the Fischler reform: National implementations, impact assessment and the agenda for future reforms", Viterbo, 20-21 November 2008.
 • GOŁĘBIEWSKA B. 2010: Kierunki podejmowanych działań inwestycyjnych w gospodarstwach rolniczych o zróżnicowanych powiązaniach z otoczeniem, Rocz. Nauk. Rol., Seria G, 97, 4, pp. 60-68.
 • GUASTELLA G., MORO D., SCKOKAI P., VENEZIANI M. 2013: CAP Effects on Agricultural Investment Demand in Europe. Selected Poster prepared for presentation at the Agricultural & Applied Economics Association's 2013 AAEA&CAES Joint Annual Meeting, Washington, DC, August 4-6, 2013.
 • HENNESSY D.A. 1998: The production effects of agricultural income support policies under uncertainty, American Journal of Agricultural Economics 80(1), pp. 46-57.
 • JULIAN J.W., SEAVERT C.F. 2011: AgProfite: a net present value and cash flow based decision aid for agriculture producers, Agricultural Finance Review 71, 3, pp. 366-378.
 • KOWALSKI A. 2006: Finanse rolnictwa, Nowe Życie Gospodarcze 10, pp. 6-7.
 • KROPP J.D., WHITAKER J.B. 2011: The Impact of Decoupled Payments on the Cost Operating Capital, Agricultural Finance Review 71, 1, pp. 25-40.
 • KUSZ D. 2009: Zróżnicowanie regionalne nakładów inwestycyjnych w rolnictwie polskim, Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 75, pp. 79-89.
 • LAGERKVIST C.J. 2005: Agricultural policy uncertainty and farm level adjustments - the case of direct payments and incentives for farmland investment, European Review of Agricultural Economics 32(1), pp. 1-23.
 • LATRUFFE L., DAVIDOVA S., BLAAS G. 2007.: The persistence of the corporate farms: they survived the transition but do they have future under the CAP, 104th (joint) International Association of Agricultural Economists - European Association of Agricultural Economists (EAAE-IAAE) Seminar "Agricultural Economics and Transition: What was expected, what we observed, the lessons learned", Corvinus University of Budapest (CUB), Budapest, 6-8 September 2007.
 • LATRUFFE L., DAVIDOVA S., DOUARIN E., GORTON M. 2008: Can the CAP payments facilitate the growth of individual farms in the New Member States post-EU accession?, 12th Congress of the European Association of Agricultural Economists - EAAE 2008.
 • NOWAK A., KAMIŃSKA A. 2013: Regionalne zróżnicowanie nakładów inwestycyjnych w rolnictwie w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 103, 17-27.
 • OECD 2001: Decoupling: a conceptual overview, OECD Papers 1, 10, 1-42.
 • ROCHE M., McQUINN K. 2004: Riskier product portfolio under decoupled payments, European Review of Agricultural Economics 31 (2), pp. 111-123.
 • SCKOKAI P., ANTÓN J. 2005: The degree of decoupling of area payments for arable crops in the European Union, American Journal of Agricultural Economics 87, pp. 1220-1228.
 • SMOLARSKI L. 2013: Sposoby finansowania gospodarstw rolniczych korzystających z dopłat bezpośrednich oraz realizowane w nich nakłady inwestycyjne, Zarządzanie Finansami i Rachunkowość 1(1), pp. 35-49.
 • SOLIWODA M. 2012: Przydatność decyzyjno-informacyjna systemu ewidencyjno-analitycznego dotyczącego środków trwałych w spółdzielniach mleczarskich. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 251, pp. 451-460.
 • SULEWSKI P. 2005: Inwestycje a wyniki ekonomiczne gospodarstw indywidualnych. Roczniki Naukowe SERiA 7, 1, pp. 233-238.
 • ŚMIGLAK-KRAJEWSKA M., JUST M. 2013: Inwestycje rzeczowe w gospodarstwach rolnych w województwie wielkopolskim w latach 2009-2011, Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 103, pp. 29-39.
 • VERCAMMEN J. 1998: Farm bankruptcy risk as a link between direct payments and agricultural investment, European Review of Agricultural Economics 34, pp. 479-500.
 • VIAGGI D., BARTOLINI F., RAGGI M., SARDONINI L., SAMMETH F., GOMEZ y PALOMA S., 2011: Farm Investment Behaviour under the CAP Reform Process, JRC European Commission.
 • WHITTAKER G., MOREHART M. 1991: Measuring the effect of farm financial structure on cost efficiency, Agricultural Finance Review 51, pp. 95-105.
 • ZIÓŁKOWSKA J. 2006: Metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych w agrobiznesie. Studia i Monografie. IERIGŻ-PIB, 1-91.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171393577

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.