PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 3 | nr 3 | 185--200
Tytuł artykułu

Financing Renewable Energy Projects through Regional Operational Programmes

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Finansowanie energetyki odnawialnej w ramach regionalnych programów operacyjnych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Regionalne programy operacyjne można uznać za programy finansowania przedsięwzięć realizowanych w poszczególnych województwach ze środków Unii Europejskiej. Celem tych programów jest poprawa konkurencyjności regionów i promowanie zrównoważonego rozwoju. W ramach programów wspiera się finansowo inwestycje z różnych dziedzin, takich jak transport, ochrona środowiska czy zrównoważona energetyka. Celem artykułu jest analiza poziomu wsparcia udzielanego z regionalnych programów operacyjnych na projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii w Polsce, a także ocena rezultatów osiągniętych dzięki tej pomocy. Projekty zakładające zwiększenie produkcji energii elektrycznej lub ciepła ze źródeł odnawialnych polegały np. na modernizacji elektrowni wodnych czy instalowaniu kolektorów słonecznych. W artykule omówiono także trudności z jakimi spotkali się beneficjenci w trakcie realizacji projektów. Trudności te wynikiem niepewności co do przepisów regulujących odnawialną energetykę w Polsce oraz niepewności co do cen zielonych certyfikatów sprzedawanych przez producentów energii odnawialnej. Zakres czasowy analizy obejmuje perspektywę finansową 2007-2013. W artykule wykorzystano regionalne dokumenty programowe i dane pochodzące z Krajowego Systemu Informatycznego służącego monitorowaniu projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich. (abstrakt oryginalny)
EN
Regional operational programmes provide support granted from EU funds for different projects implemented in individual voivodeships in Poland. The aim of the programmes is to improve the competitiveness of regions and to promote the sustainable development. The priorities of the regional programmes include inter alia transport, environmental protection and sustainable energy production. The aim of the article is to analyze the amount and the results of the support provided from regional operational programmes for projects in renewable energy in Poland. The projects aimed at increasing the amount of electricity or heat produced from renewable resources and included for example modernisation of hydroelectric power plants or the installation of solar thermal collectors. The article also discusses difficulties in renewable energy project implementation. The problems resulted from the uncertainty about regulations affecting the energy sector and about price of green certificates which renewable energy producers sell to electricity suppliers. The analysis includes experience from the 2007-2013 funding period. It is based on regional programme documents and data from National Information System for the monitoring of the use of EU funds in Poland. (original abstract)
Rocznik
Tom
3
Numer
Strony
185--200
Opis fizyczny
Twórcy
autor
  • Wrocław University of Economics, Poland
Bibliografia
  • Act of December 6, 2006 on the principles of development policy (Journal of Laws of 2006 No. 227, item 1658, as amended).
  • Bank Danych Lokalnych (nd.), http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks.
  • Cyprus joins forces with the EIB for sustainable city development, http://europa.eu/rapid/press-release_BEI-09-160_en.htm [04.05.2015].
  • Dubiński B. (nd.), JESSICA na Mazowszu - energetyka, http://www.bgk.com.pl/storage/7939/03%20MAE-B.Dubi%C5%84ski%20-%20projekty%20efektywno%C5%9Bci%20energetycznej%20-%20de%20minimis.pdf [07.05.2015].
  • European Commission (nd.), Indicators For Monitoring And Evaluation: A Practical Guide For The European Fisheries Fund, http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/eff/official_documents/updated_eff_workingpaper_on_indicators_en.pdf [04.05.2015].
  • Fundeko Korbel, Krok-Baściuk Sp. J. (nd.), Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn. Ocena wpływu projektów zrealizowanych w ramach RPO WP 2007-2013 na środowisko w województwie pomorskim.
  • JESSICA: Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas, http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/special-support-instruments/jessica/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171393609

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.