PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 2 | nr 2 | 51--65
Tytuł artykułu

Kredyt inwestycyjny jako źródło finansowania inwestycji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Investment Credit as a Source of Investment Financing
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Inspiracją do napisania niniejszego artykułu była potrzeba skumulowania informacji dotyczących kredytu inwestycyjnego, coraz częściej stosowanego jako źródło finansowania inwestycji. W literaturze na ogół temat ten jest pomijany, bądź mało precyzyjnie opisany. Dlatego też celem artykułu jest poruszenie problemu finansowania kredytem inwestycyjnym w przedsiębiorstwach od chwili kryzysu gospodarczego w Polsce do końca 2014 r. oraz ukazanie zmian, jakie nastąpiły w tym okresie. Ponadto bada on przeznaczenie oraz wykorzystanie kredytu, a także udział na tle innych kredytów, czyli jak bardzo był i jest ważny w firmach. Skupić należy się właśnie na okresie kryzysu, ponieważ zła sytuacja na rynku zmusiła banki do zaostrzenia procedury kredytowej, a co za tym idzie ograniczenia podaży pieniądza. Jednak przedsiębiorcy, by utrzymać się na rynku potrzebowali kredytu w celu sfinansowania podstawowej działalności. Zatem, jak ukazują zgromadzone dane, najczęściej występowało zadłużenie na rachunku bieżącym. Z chwilą poprawiania się sytuacji gospodarczej stawał się on bardziej dostępny dla przedsiębiorstw. Obecnie nieco zmieniły się potrzeby firm, ponieważ zamiast finansować swoją podstawową działalność pragną się rozwijać, a co za tym idzie zwiększa się ilość zaciąganych kredytów inwestycyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The inspiration to write this article was the need for gaining information concerning investment credit, more often used as a source of investment financing. This subject is generally ignored in the literature or not described precisely enough. Therefore, the aim of this article is to raise the issue of financing investment credit in companies dating the economic crisis in Poland by the end of 2014 and to show the changes that have occurred during this period. Moreover, it examines the purpose and use of credit as well as involvement in comparison to other credits, that is, how much it was and is important in companies. We should concentrate on the period of crisis, as on the one hand the bad situation on the market forced banks to tighten lending procedures and reduce the money supply but on the other hand, traders to stay in business needed credit to finance core business. Thus, as demonstrated by the collected data, the most outstanding borrowings appeared on current account. As soon as the economic situation had improved the credit became more accessible for businesses. Currently, business needs changed slightly as instead of financing its core business they want to expand. Therefore the number of contracted investment credits increases. (original abstract)
Rocznik
Tom
2
Numer
Strony
51--65
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki, studentka
autor
 • Uniwersytet Łódzki, studentka
Bibliografia
 • Boguszewski J., 1974, Kredyt jako źródło finansowania inwestycji, PWE, Warszawa.
 • Brodowska-Szewczuk J., 2009, Źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach", Seria: Administracja i Zarządzanie, Akademia Podlaska w Siedlcach.
 • Departament analiz i prognoz, Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w latach 2007-2014, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Dobosiewicz Z., 2003, Bankowość, PWE, Warszawa.
 • Dragunowicz M., Heropolitańska I., Sterniak-Kujawa J., Sendek W., 2001, Kredytowanie działalności gospodarczej małych przedsiębiorców, TWIGGER, Warszawa.
 • Erb C. B, Harvey C. R., Viskanta T. E., 1996, Political Risk, Economic Risk, and Financial Risk, "Financial Analysts Journal", November-December.
 • Grzywacz J., 2008, Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, SGH, Warszawa.
 • http://www.bankier.pl.
 • Janik K., 2013, Kredyt, Seria: Pozyskiwanie kapitału, ENTERPRISE CODE, Warszawa.
 • Jankiewicz Z, Postek Ł., Puchalska K., Sawicka A., Tymoczko I., 2014, Sytuacja finansowa sekto-ra przedsiębiorstw w III kw. 2014 r., Biuro Przedsiębiorstw, Gospodarstw Domowych i Rynków, Instytut Ekonomiczny NBP, Warszawa.
 • Komisja Nadzoru Finansowego, www.knf.gov.pl.
 • Linsmeier T. J., Pearson N. D., 2000, Value at Risk, "Financial Analysts Journal", Mar.-Apr.
 • Ministerstwo Gospodarki, www.mg.gov.pl.
 • Narodowy Bank Polski, www.nbp.pl.
 • Nazarczuk J. M., 2013, Wpływ światowego kryzysu finansowego na gospodarkę polski i jej regionów, [w:] R. Kisiel, M. Wojarska (red.), Wybrane aspekty rozwoju regionalnego, Fundacja Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach, Olsztyn.
 • Panfil M., 2008, Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • serwisfinansowy.net.
 • Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska [w:] www.acipolska.pl.
 • Szlęzak-Matuszkiewicz J., Felis P. (red.), 2014, Finansowanie przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 • Szyszko A., Kurs franka szwajcarskiego - skąd to szaleństwo?, [w:] Spektrum, dostęp magazyns-pectrum.pl, dostęp: 28.01.2015.
 • The Swiss Franc and a Possible Central European Crisis, June 30, 2011, http://www.stratfor.com/, dostęp: 28.01.2015.
 • Waga M., 2014, Źródła finansowania działalności MSP w kontekście ich sytuacji finansowej, [w:] G. Gołębiowski, Rozwój przedsiębiorczości oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, Studia BAS nr 1(37), Warszawa.
 • Wasilewska H., Sibilski W., 2010, Kredyty bankowe jako źródło finansowania przedsiębiorstw w warunkach kryzysu, [w:] J. Duraj (red.), Prywatyzacja, efektywność i finansowanie przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Wojarska M. (red.), 2013, Wybrane aspekty rozwoju regionalnego, Fundacja Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach, Olsztyn.
 • Zawadzka Z., 1996, Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym, Poltext, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171393655

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.