PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 10 Prace z zakresu nauk społecznych | 177--197
Tytuł artykułu

Ujawnianie rezerw na zobowiązania w pasywach bilansu innych jednostek niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji oraz ich wycena i ewidencja

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rezerwy stanowią wieloznaczną kategorię ekonomiczną odnoszącą się do wszystkich obszarów/dziedzin działalności jednostek gospodarczych. Są jednym z istotnych czynników ograniczających ryzyko związane z ich działalnością. Wśród różnych definicji rezerw zaleca się ich interpretację prawną podaną w MSR nr 37 i polskim prawie bilansowym. Różnorodność rezerw ma swój wyraz w wielu kryteriach ich podziału. Jednym z kryteriów podziału rezerw jest miejsce ich ujawniania w sprawozdawczości finansowej jednostek, według którego rezerwy dzielą się na bilansowe i niebilansowe. Poruszane w danym artykule rezerwy na zobowiązania stanowią klasyczne rezerwy bilansowe, obok rezerw kapitałowych. Problematyka ujawniania rezerw na zobowiązania w pasywach bilansów innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń poprzedzona jest odpowiednim ujęciem w księgach rachunkowych i obejmuje proces ich tworzenia, wyceny i uwalniania (tj. wykorzystywania i rozwiązywania). (abstrakt oryginalny)
EN
Reserves are an ambiguous economic category relating to all economic units areas/fields of activity. They are one of the major factors limiting the risks associated with units' activities. Among the various definitions it is recommended to interpret the reserves according to IAS 37 and the Polish balance law. Diversity of reserves is reflected in a number of criteria on their allocation. One of the criteria for allocation of reserves is the place of disclosure in financial reports units, according to which the reserves are divided into balance and unbalance. The reserve for liabilities (provision for liabilities), mentioned in the article, is classic reserve balance in addition to capital reserve. The issue of provisions for liabilities disclosure in the units' balance summary liabilities of other than banks and insurance companies is preceded by an appropriate inclusion in the accounts. This includes the process of their creation, pricing and release (i.e. utilisation and termination). (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości, Dz.U. 2009, nr 152, poz. 1223.
 • S. Soja, C. Zawadzka, Z. Zawadzki, Mały słownik polsko-włoski i włosko-polski, WP, Warszawa 2001.
 • K. Kupisz, B. Kielski, Podręczny słownik francusko-polski, WP, Warszawa 1987.
 • Nowy leksykon PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • R. Petterson, Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku, Polska Akademia Rachunkowości SA, Warszawa 2008.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2003 z dnia 29 września 2003 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 2003, L 261/1, załącznik, MSR nr 37.
 • Uchwala nr 7/08 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 14 października 2008 r. w sprawie przyjęcia krajowego standardu rachunkowości nr 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe", Definicje.
 • M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2006.
 • A. Duraj, Kształtowanie rezerw w przedsiębiorstwie, UŁ, Łódź 2004.
 • M. Gmytrasiewicz, U. Kierczyńska, Rezerwy w rachunkowości i podatkach, Difin, Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171393677

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.