PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 17 | z. 2 | 20--25
Tytuł artykułu

Zasobowe i efektywnościowe uwarunkowania produkcji drobiu i jaj w Polsce z perspektywy akcesji do Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Resources and Effectiveness Conditions of Poultry and Egg Production in Poland from the Perspective of Accession to the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podjęto próbę oceny współzależności pomiędzy kształtowaniem się poziomu cen, wielkości i wartości produkcji oraz wysokości kosztów i dochodów rolniczych na rynku drobiu i jaj w Polsce. Zmiany relacji efektywnościowych wyrażono za pomocą współczynników kosztochłonności, produktywności oraz efektywności. Badania obejmowały długi okres, tj. 20 lat i prowadzono je z perspektywy dwóch podokresów. Pierwszy, przedakcesyjny objął lata 1994-2003, drugi 2004-2014. Pozwoliło to nadać rozważaniom charakter porównawczy. Na podstawie przeprowadzonych badań okazało się, iż pomimo wysokiego stopnia koncentracji i specjalizacji kurzych ferm efektywność produkcji na rynku drobiu i jaj utrzymywała się na relatywnie niskim poziomie. Potwierdza to tym samym, iż producenci funkcjonują w warunkach tzw. kieratu technologicznego. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper attempts to assess the correlation between the evolution of the price level, the volume and value of production and the costs and agricultural income of poultry and egg market in Poland. The in efficiency have been expressed by the coefficients cost-absorption, productivity, and efficiency of grain production in Poland. The range covered a long period of time, i.e. 20 years. The survey was conducted from the perspective of the two sub-periods. First, the pre-accession took over the years 1994-2003, the second entered into in the years 2004-2013. This made it possible to give a comparative considerations. Based on the survey, it turned out that, despite the high degree of concentration and specialization of chicken farms in the market efficiency of production of poultry and eggs remained at a relatively low level. This confirms therefore that manufacturers operate in conditions so. "technological treadmill". (original abstract)
Rocznik
Tom
17
Numer
Strony
20--25
Opis fizyczny
Twórcy
  • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Bibliografia
  • Augustyńska-Grzymek I. 2011: Opłacalność produkcji brojlerów kurzych w latach 2006-2010, Zag. Dor. Rol., nr 1, CDR seria, Poznań, 81-96.
  • Czyżewski A., Czyżewski B. 2015: Ziemia i jej renty w nowym paradygmacie rozwoju rolnictwa, [w:] A. Czyżewski, B. Klepacki (red.), Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, PTE, Warszawa, 32.
  • Dybowski G. 2014: Podstawy konkurencyjności polskiej branży drobiarskiej, Studia i Monografie, nr 160, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 44-47.
  • GUS [online], http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/roczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-w-latach-1950-2013, dostęp 14.11.2014.
  • Pawlak K., Kołodziejczak M., Kołodziejczak W. 2010: Konkurencyjność sektora rolno-spożywczego nowych krajów członkowskich UE w handlu wewnątrzwspólnotowym, Zag. Ekon. Rol., nr 1(322), IERGIŻ, Warszawa, 140.
  • Rączka M. 2013: O niektórych problemach branży drobiarskiej na tle dotychczasowych dokonań i wnioskach na przyszłość, Ogólnopolski Informator Drobiarski [online], nr 3/2013(258), http://www.masarski.com.pl/pl/ wydawnictwa/2013/13_03_a_raczka_258.pdf, dostęp 19.11.2014.
  • Rynek drobiu i jaj. Stan i perspektyw. Analizy Rynkowe z lat 1997-2014: nr 12-46, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • Rynek mięsa. Stan i perspektywy. Analizy Rynkowe z lat 1997-2014: nr 12-46, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • Stańko S. 2013: Zmiany i projekcje rozwoju na podstawowych rynkach rolnych w Polsce, Wyd. SGGW, Warszawa, 154-155.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171393747

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.