PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
3 (2015) | nr 3 | 5--18
Tytuł artykułu

Dylematy związane z zagospodarowywaniem nadwyżek środków pieniężnych przez przedsiębiorstwa w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Dilemmas Related to Investments of Cash Surpluses by Companies in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest ocena porównawcza możliwości, jakie w zakresie efektywnego inwestowania nadwyżek gotówkowych mają przedsiębiorstwa w Polsce oraz związanego z tym procesem ryzyka. Osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwach za zagospodarowywanie nadwyżek gotówkowych mają różnorodne możliwości w zakresie inwestowania wolnych środków oraz zabezpieczenia płynności finansowej. Najczęściej stosowanym przez podmioty gospodarcze rozwiązaniem w dalszym ciągu pozostają lokaty bankowe, cechujące się niskim poziomem ryzyka, brakiem kosztów transakcyjnych, lecz również niskim poziomem rentowności. Należy jednak podkreślić, że depozyty na okres 1 miesiąca i dłuższy były w stanie w latach 2012-2014 przynieść dochód odsetkowy pokrywający poziom inflacji. Szerokie spektrum możliwości oferują także inne instytucje finansowe, jednak w przypadku instrumentów pieniężnego i kapitałowego rynku należy liczyć się także z większym ryzykiem. Każdorazowo tego typu inwestycja powinna zostać poprzedzona odpowiednią analizą, gdyż jak pokazują przedstawione w opracowaniu doświadczenia ostatnich kilku lat, również inwestycje w instrumenty uchodzące w powszechnej opinii za bezpieczne, np. papiery dłużne uznanych emitentów czy też fundusze rynku pieniężnego, mogą wygenerować straty. Korzystając z różnych rodzajów instrumentów finansowych, niezbędne jest także dokonanie dokładnej analizy kosztów transakcyjnych, które w przypadku podobnych rozwiązań mogą istotnie się różnić, wpływając tym samym istotnie na poziom rentowności danej inwestycji. Rozwiązaniem może być również skorzystanie z usług podmiotu specjalizującego się zarządzaniem powierzonych środków, jednak tego typu rozwiązania wiążą się przeważnie z koniecznością posiadania większych kwot. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is a comparative assessment of the possibilities related to effective investments of cash surpluses by companies in Poland and the risk connected with this process. Heads responsible in companies for investments of cash surpluses have a wide range of possibilities to invest in different financial instruments and to secure financial liquidity. The most popular solution among business entities all the time are banking deposits which are distinguished by low risk profile, lack of transaction costs but also offering low return on investment. Nevertheless, deposits for one month and longer were able in the years 2012-2014 to generate interests exceeding inflation. Wide range of possibilities is offered by other financial institutions than banks but in case of the money market and capital market instruments higher risk should be taken into account. Each time such an investment should be previously analyzed, because as it is described in the article, also investments in commonly perceived as low risk profile instruments, i.e. debt securities of blue chips or money market funds, can generate losses. A developed analysis of transaction costs in such instruments is also necessary. Even in the case of similar instruments the costs can be different, changing this way significantly level of profitability of the investment. Also services of asset management companies should be taken into consideration but the solution needs significant amounts of cash. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • BEDNAREK M., SUDAK I. 2012: Budowlanka zatrzęsła rynkiem obligacji, "Gazeta Wyborcza", 18.07.2012.
 • BIEŃ W. 2011: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • COYLE B. 2000: Cash Flow Forecasting and Liquidity, CIB Publishing. Chartered Institute of Bankers, Kent.
 • FOLGA J. 2009: Zarządzanie majątkiem obrotowym [w:] Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (red.) A. Bielawska, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.
 • FRYC J. 2013: Idea Premium zaczyna od nowa, "Puls Biznesu", 18.03.2013.
 • GABRYELCZYK K. 2006: Fundusze inwestycyjne: rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • GWÓŹDŹ A. 2015: Upadłość Gant Development - ciąg dalszy historii, www.obligacje.pl, 01.07.2015.
 • HEAD A., WATSON D. 2001: Corporate Finance: principles and practice, Pearson Education Limited, London.
 • KREMERS K. 2015: Focus on Liquidity Management: Maximising Growth Opportunities, www.gtnews.com, 16.10.2015.
 • MADURA J. 2008: Financial Institutions and Markets, Thomson Learning, Mason.
 • MORBIATO J. 2012a: 14 procent straty w jeden dzień, "Parkiet" 17.09.2012.
 • MORBIATO J. 2012b: Fundusze walczą o odzyskanie pieniędzy inwestorów, "Parkiet" 19.06.2012.
 • PASTUSIAK R. 2010: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym: operacje giełdowe rynku publicznego i niepublicznego, CeDeWu, Warszawa.
 • PAWŁOWSKI J. 2013: Rynek obligacji oraz ryzyko inwestycji w jego instrumenty na przykładzie rynku Catalyst [w:] Banki, przedsiębiorstwa i społeczeństwo w warunkach niepewności (red.) J. Grzywacz, S. Kowalski, Wydawnictwo PWSZ w Płocku, Płock.
 • Raport o sytuacji banków w 2014 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2015.
 • Rating & Rynek, Fitch Polska 12/2014, 31.12.2014.
 • SHIM J.K., SIEGEL J.G. 2006: Dyrektor finansowy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • SIERPIŃSKA M., WĘDZKI D. 1997: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • ŚPIEWAK T. 2008: Zarządzanie środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171393755

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.