PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2 (2014) | nr 2 | 5--20
Tytuł artykułu

Polityka rachunkowości w zakresie ewidencji i rozliczania inwestycji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Accounting Policy in Range of Accounting Records and Investment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W myśl prawa rachunkowego, zarówno zgodnie z ustawą o rachunkowości, jak i standardami międzynarodowymi, inwestycje stanowią posiadane przez jednostkę aktywa w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu ich wartości, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, a w przypadku nieruchomości - takie, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz posiadane w celu przyrostu wartości bądź uzyskiwania przychodów z czynszu. W niniejszym referacie zostały przedstawione obowiązujące zasady rachunkowości regulujące sposoby ujęcia, prezentacji i wyceny inwestycji w sprawozdaniach finansowych, występujące różnice między wymogami ustawy o rachunkowości a standardami międzynarodowymi w tym obszarze, a także stosowane w praktyce rozwiązania wpływają na prezentowane wyniki finansowe jednostek gospodarczych. Wyniki przeprowadzonych prac wskazują, że zarówno stosowane standardy rachunkowe, jak i decyzja o zakwalifikowaniu nabytego aktywa niejednokrotnie przesądzają o późniejszej wycenie, a także wpływają na wielkości prezentowanych wyników finansowych. (abstrakt oryginalny)
EN
In accordance with accounting regulations, under both the Accounting Act and international standards, investments are assets held by an entity in order to gain economic benefits arising out of an increase in value, revenue from interest, dividends (shares in profits) or other benefits, and in the case of real estate - they are the properties that are not used by the entity, but held in order to increase in value or earn rental income. This paper presents the binding accounting methods that regulate the recognition, presentation and valuation of investments in financial statements, the differences between the requirements of the Accounting Act and international standards in this area, as well as how the solutions applied in practice affect the financial results presented by business entities. The results of our work show that both the applied accounting methods and the decision on the classification of an acquired asset are often the deciding factor as to its subsequent valuation, as well as have an effect on the entity's financial results. (original abstract)
Twórcy
  • BDO - spółka audytorsko-consultingowa
Bibliografia
  • BAILEY G.T., WITOLD K. 2000: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w praktyce. Wydawnictwo FRR w Polsce, Warszawa.
  • GIERUSZ J. (red.) 2002: Ustawa a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Analiza porównawcza. Wydawnictwo ODDK, Gdańsk.
  • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, tom I i II. Wydawnictwo International Accounting Standards Board, London 2011.
  • WALIŃSKA E. 2005: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  • WALCZAK M. (red.) 2003: Międzynarodowe i polskie regulacje rachunkowości w praktyce. DIFIN, Warszawa.
  • Andre Helin. 2006: Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, C.H. Beck, Warszawa.
  • KPMG Insights into IFRS KPMG"s practical guide to International Financial Reporting Standards 9th Edition 2012/213 Thomson Reuters 2012 UK.
  • Manual of accounting IFRS 2010 PricewaterhouseCoopers London 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171393763

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.