PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 368 Research Papers of Wrocław University of Economics | 83--100
Tytuł artykułu

Finansowanie usługi publicznej a otwarcie rynku transportu kolejowego - wewnętrzna sprzeczność?

Warianty tytułu
Public Service Obligation vs. the Liberalization of Rail Transport Market - Internal Contradiction?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zobowiązanie do świadczenia usługi publicznej stanowi prawne narzędzie umożliwiające utrzymanie połączeń, które uznawane są za niezbędne społeczności w sytuacji różnorodnych niedomogów rynku. Jest szczególnie rozpowszechnione w transporcie kolejowym ze względu na ekonomiczno-operacyjne uwarunkowania sektora. Jednocześnie unijny legislator planuje dokonać pełnej liberalizacji obszaru do 2019 r. Artykuł zawiera próbę odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest pełne uwolnienie rynku, cechującego się tak dużym poziomem ingerencji państwa, bez której świadczenie niektórych usług transportowych byłoby niemożliwe. W tym celu przedstawione zostały założenia modelu konkurencji regulowanej, tzw. konkurencji o rynek, w kontekście podziału kompetencji między Unię a państwa członkowskie. Analiza obejmuje ocenę wpływu na liberalizację rynku rozwiązań w zakresie organizacji i finansowania kolejowych usług publicznych(abstrakt oryginalny)
EN
Public Service Obligation (PSO) is a legal tool that allows sustaining of transport operations that are deemed to be vital for a society, but which cannot be provided commercially. Due to economic and operational factors PSOs are especially widespread in rail transport. At the same time the European legislator is planning to fully liberalize the sector in question by 2019. This paper attempt to answer a question whether full liberalization of the rail transport sector is possible given the extent of State's involvement in economically unviable railways. The system of controlled competition - so called "competition for markets" which is the backbone of sector's market order is analyzed in the context of division of competences between EU and Member States. The analysis covers the impact assessment of PSO framework on the rail transport market liberalization(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Abbamonte G.B., Cross-subsidisation and community competition rules: Efficient pricing versus equity?, European Law Review, October 1998, vol. 23, no. 3.
 • Akman P., "Consumer Welfare" and article 82EC: Practice and rhetoric, World Competition: Law And Economic Review, March 2009, vol. 32, no. 1.
 • Alexandresson G., Rigas K., Rail liberalisation in Sweden. Policy development in European context, Research in Transportation, Business & Management, 2013, no. 6.
 • Bovis C.H., Public service obligations in the transport sector: The demarcation between state aids and services of general interest under EU law, European Business Law Review, 2005, vol. 16, no. 6.
 • Bovis C.H., Financing services of general economic interest in the EU: How do public procurement and state aids interact to demarcate between market forces and protection, European Law Journal, January 2005, vol. 11, no. 1.
 • Bovis C.H., Developing public procurement regulation: Jurisprudence and its influence on law making, Common Market Law Review, April 2006, vol. 43, no. 2.
 • Buendia Sierra J.L., Article 106 - Exclusive or Special Rights and Other Anti-Competitive State Measures, [w:] I. Faull, A. Nikpay (red.), Faull & Nikpay EU Law of Competition, Oxford University Press, Oxford 2014.
 • Broca H. de, Mielecka Riga M., Subotčs A., Transport, [w:] I. Faull, A. Nikpay (red.), Faull & Nikpay The EU Law of Competition, Oxford University Press, Oxford 2014.
 • De Palma A., Lindsey R., Quinet E., Vickerman R. (red.), A Handbook of Transport Economics, Edward Elgar, Cheltenham 2011.
 • Fehling M., Problems of Cross-subsidisation, [w:] M. Krajewski, U. Neergaard, J. Van de Gronden (red.), The Changing Legal Framework for Services of General Interest in Europe. Between Competition and Solidarity, T.M.C. Asser Press, Den Haag 2009.
 • Gerardin D., Public Compensation for Services of General Economic Interest: An Analysis of the 2011 European Commission Framework, E. Righini (red.), New EU State Aid Rules for Services of General Economic Interest, European State Aid Law Quarterly - Special Issue 2012.
 • Geurs K.T., Krizek K.J., Accessibility Analysis and Transport Planning. Challenges of Europe and North America, Edward Elgar, Cheltenham 2012.
 • Kekelekis M., Nicolaides P., Public financing of urban transport: The application of EC state aid rules, World Competition, September 2008, vol. 31, no. 3.
 • Klasse M., Services of General Economic Interest, [w:] M. Heidenhain (red.), European State Aid Law Handbook, C.H. Beck, Hart - Nomos - München - Oxford 2010.
 • Kociubiński J., Derogacja zasad konkurencji wobec przedsiębiorstw zobowiązanych do świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym a zasada proporcjonalności, Studia Prawnicze, Zeszyt 2 (188), 2011.
 • Kociubiński J., Artykuł 14, [w:] A. Wróbel, D. Miąsik, N. Półtorak (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Komentarz Tom I, LEX Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • Kociubiński J., Stosowanie "Pakietu Altmark" (I i II) wobec pomocy udzielanej przedsiębiorstwom świadczącym usługi w ogólnym interesie gospodarczym, Folia Iuridica Wratislaviensis 2012, vol. 1, no. 1.
 • Kociubiński J., Zakres swobody władz publicznych w wyborze operatora usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Wrocławskie Studia Sądowe 2012, no. 4.
 • Kociubiński J., Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym w prawie Unii Europejskiej. Wyzwanie dla europejskiego modelu gospodarczego, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2013.
 • Kociubiński J., Prawo dostępu do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym jako prawo podstawowe? Rozważania na tle reorientacji priorytetów europejskiego modelu gospodarczego, [w:] A. Bator, M. Jabłoński, M. Maciejewski, K. Wójtowicz (red.), Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw podstawowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013.
 • Miecznikowski S., Tłoczyński D., Wołek M., Gospodarowanie w transporcie kolejowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
 • Monti G., EC Competition Law, Cambridge University Press, Cambridge 2007. Nesterowicz M.A., Artykuł 93, [w:] A. Wróbel, K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer (red.), Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Komentarz, t. II, LEX Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • Rodrigue J.P., Comtois C., Slack B., Geography of Transport Systems, Routledge, Abingdon 2013.
 • Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K., Transport. Aktualne problemy integracji z UE, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Szydło M., Udzielanie zamówień publicznych przez instytucje zamawiające na rzecz jednostek zależnych w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Finanse Komunalne 2006, nr 5.
 • Szydło M., Artykuł 106, [w:] A. Wróbel, K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Komentarz, t. II, LEX Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • Whish W., Bailey D., Competition Law, Oxford University Press, Oxford 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171393805

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.