PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
3 (2015) | nr 3 | 71--79
Tytuł artykułu

Ewolucja roli i zadań specjalisty rachunkowości zarządczej wobec wyzwań otoczenia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Evolution of Role and Responsibilities of Management Accountants Facing the Challenges of Environment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zmiany zakresu, struktury i narzędzi rachunkowości zarządczej występujące w praktyce znacząco wpłynęły również na zmianę roli, umiejętności i metod działania specjalisty rachunkowości zarządczej. Kontroler dostarczając danych istotnych dla kierowników jednostek, coraz częściej uczestniczy w procesie zarządzania oraz wspiera menedżerów w podejmowaniu decyzji operacyjnych i strategicznych dla działalności przedsiębiorstw. Celem artykułu jest identyfikacja roli, funkcji oraz zadań realizowanych przez specjalistów rachunkowości zarządczej w Polsce w kontekście doświadczeń badaczy zagranicznych. Cel zostanie zrealizowany poprzez studia literaturowe, obejmujące analizę publikacji krajowych oraz zagranicznych. Analiza ta pozwoli przybliżyć omawianą tematykę oraz określić kierunek ewolucji zawodu kontrolera w przedsiębiorstwie. W pierwszej części artykułu omówiono rolę i funkcję specjalisty rachunkowości zarządczej, w drugiej części przedstawiono zakres obowiązków kontrolera w kontekście ewolucji rachunkowości zarządczej oraz sformułowano wnioski końcowe. (abstrakt oryginalny)
EN
Changes in the scope, structure and methods of management accounting found in practice, also had a significant impact on changing the role, skills and methods of management accountants. Controller providing data essential for the heads of the units are increasingly involved in the management and supports managers in set up operational and strategic decisions for activities of enterprises. This article aim to identify the role, functions and tasks performed by managerial accounting professionals in Poland in the context of the experience of foreign researchers. The objective will be done through literature studies, including an analysis of national and international publications. This analysis will bring the discussed topics and determine the direction of the evolution of the profession controller in the enterprise. In the first part of the article discusses the role and function of management accountants, in the second part presents the responsibilities controller of in the context of the evolution of management accounting and formulated conclusions. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • BALDVINSDOTTIR G., BURNS J., NØRREKLIT H., SCAPENS R.W. 2009: The image of accountants: From bean counters to extreme accountants, Accounting, Auditing & Accountability Journal 22 (6), 858-882.
 • BURNS J., SCAPENS R.W. 2000: Conceptualizing management accounting change: an institutional framework, Management Accounting Review 11 (1), 3-25.
 • BARBERA M.R. 1996: Management Accounting Futures: A Delphi Study, Australian Society of Certified Practicing Accountants.
 • BINNERSLEY M. 1997: Do You Measure Up?, Charter, March, 32-35.
 • CHENHALL R.H., LANGFIELD-SMITH K. 1998: Adoption and Benefits of Management Accounting Practices: an Australian Study, Management Accounting Research 9 (1), 1-19.
 • COOPER R. 1996a: Look out Management Accountants, part I, Management Accounting 16, 20-26.
 • COOPER R. 1996b: Look out Management Accountants, part II, Management Accounting 16, 35-41.
 • Ernst & Young 2008: The changing role of the finance controller, Research Report, www.ey.com (dostęp 10.07.2015).
 • KAPLAN R.S. 1995: New Roles for Management Accountants, Journal of Cost Management, Fall.
 • LEBAS M. 1994: Managerial accounting in France: Overview of past traditions and current practice, European Accounting Review 3 (3), 471-487.
 • LYNE S.R., FRIEDMAN A.L. 1996: Activity-based techniques and the 'new management accountant', Management Accounting 74 (7), 34-35.
 • NITA B. 2015: Globalne zasady rachunkowości zarządczej - próba standaryzacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 854, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 73, 139-147.
 • PIETRZAK Ż., WNUK-PEL T. 2015: The roles and qualities of management accountants in organizations - evidence from the field, Procedia - Social and Behavioral Sciences (w druku).
 • SCAPENS R., EZZAMEL M., BURNS J., BALDVINSDOTTIR G. 2003: The Challenge of Management Accounting Change: Behavioural and Cultural Aspects of Change Management, Elsevier/CIMA Publishing, Oxford.
 • SIEGEL G., SORENSEN J.E. 1999: Counting More, Counting Less: Transformations in the Management Accounting Profession, The 1999 Practice Analysis of Management Accounting, USA, Institute of Management Accountants.
 • SOBAŃSKA I. 2010: Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • SOBAŃSKA I., KABALSKI P. 2014: Partner biznesowy - Nowa rola specjalisty rachunkowości zarządczej, Controlling i Rachunkowość Zarządcza 7, 19-24.
 • SOBAŃSKA I., WNUK T. 2000: Zmiany w praktyce rachunkowości na przełomie XX i XXI wieku, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, SKwP 56, 215-221.
 • SZYCHTA A. 2005: Rola współczesnych specjalistów do spraw rachunkowości zarządczej w świetle ewolucji jej zakresu i metod, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, SKwP 25, Warszawa, 80-107.
 • SZYCHTA A. 2011: Rachunkowość zarządcza jako działalność zawodowa w kontekście doświadczeń zagranicznych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, SKwP 62, 289-311.
 • URLICH D. 1996: Human Resource Champion, wyd. I, Harvard Business Review Press, Harvard.
 • YAZDIFAR H., TSAMENYI M. 2005: Management accounting change and the changing roles of management accountants: a comparative analysis between dependent and independent organizations, Journal of Accounting & Organizational Change 1, 2, 180-198.
 • ZARZYCKA E. 2012: Rola i funkcje specjalisty do spraw rachunkowości zarządczej w warunkach zintegrowanych systemów informatycznych - badania własne przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Współczesne nurty badawcze w rachunkowości, (red.) I. Sobańska, P. Kabalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171393815

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.