PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 368 Regulacja w sektorze kolejowym i jej sądowa kontrola | 123--139
Tytuł artykułu

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego

Warianty tytułu
Protection of Business Secret in the Proceedings Before the President of Rail Transport Office
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ustawa o transporcie kolejowym nie zawiera regulacji dotyczącej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Konieczna jest zatem analiza możliwości ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa na gruncie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym w szczególności art. 74 kpa, który wskazuje na ograniczenia w dostępie do akt sprawy. Autorka przedstawia poglądy przedstawicieli doktryny i orzecznictwa odnoszące się do tego zagadnienia. Jednocześnie ocena zasadności ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego dokonana jest w porównaniu z unormowaniem tej kwestii w postępowaniach przed innymi organami regulacyjnymi - Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki i Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Autorka rozważa także możliwość nowelizacji przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego lub alternatywnie ustawy o transporcie kolejowym w celu usunięcia wszystkich wątpliwości prawnych(abstrakt oryginalny)
EN
The specific regulation related to the protection of business secret is not included in the Polish Railway Transport Act. Thus the main analysis concerns the interpretation of Article 74 of the Polish Code of administrative proceedings. That provision defines the limit access to case files. Although Article 74 does not directly determine the protection of business secret, the author presents the views of the representatives of administrative law doctrine and the jurisprudence of Polish administrative courts related to above mentioned matter. In accordance with these opinions the business secret should also be protected in the proceedings before the President of Rail Transport Office. The protection of business secret is presented in comparison with the specific regulations concerning that issue in the proceedings before other regulatory authoritities such as President of Office of Electronic Communication, President of Energy Regulatory Office and President of Office of Competition and Consumer Protection. In relation to that the author considers the possibility of amendments in the Code of administrative proceedings or alternatively in Railway Transport Act to remove all legal doubts(original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • Bernatt M., Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem konkurencji, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.
 • Hausner R., Wierzbowski M. (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Łaszczyca G., Martysz C., Matan A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Wolters Kluwer, Kraków 2005.
 • Michalak A., Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. Zagadnienia cywilnoprawne, Zakamycze, Kraków 2006.
 • Skoczny T., Jurkowska A., Miąsik D. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Szwaja J. (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Legalis C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • Taradejna R., Kodeks postępowania administracyjnego. Tekst ujednolicony z komentarzem i wybranym orzecznictwem. Praktyczny poradnik, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa 2011.
 • Wierzbowski M., Wiktorowska A. (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Legalis C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • Woś T. (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Lexis Nexis, Warszawa 2009.
 • Wróbel A., Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego, Lex, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171393833

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.