PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1 (2013) | nr 1 | 5--14
Tytuł artykułu

Zysk - cel czy kryterium oceny realizacji celu (z uwzględnieniem przedsiębiorstw rolniczych)?

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Profit - a Ultimate Goal or a Measure of Other Goals in Agricultural Enterprises?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu poddano pod dyskusję kwestię postrzegania kategorii zysku w przedsiębiorstwach rolniczych (a także w szerszej perspektywie). Celem badań było ustalenie, czy zysk należy traktować jako cel sam w sobie, środek do realizacji innych celów, czy też jako sygnał/opinię o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Stwierdzono, że w literaturze nie ma jednoznacznego stanowiska w tym zakresie. Co więcej w ocenie autorki, różne postrzeganie zysku nie stoi ze sobą w sprzeczności i można uznać, że istnieją co najmniej cztery różne poglądy na tę kategorię, które mogą funkcjonować rozdzielnie, ale także mogą się uzupełniać. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses the perception of profit in agricultural enterprises (and in a broader perspective). The purpose of the research was to determine whether the profits should be treated as a goal in itself, a means to achieve other goals, or as a signal/opinion on the financial situation of the company. It was found that in the literature there is no clear stance on this issue. Moreover, in the author's opinion, different perceptions of profit is not a contradiction, and it can be concluded that there are at least views on this category, which can be recognized as separate, but they can also complement each other. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • BAEYENS K., MANIGART S. 2006: Follow on financing of venture capital backed companies: the choice between debt, equity, existing and new investors, Working Paper 6 (362), Faculty of Economics and Business Administration, Ghent University, Ghent.
 • BHATTACHARYA S. 1980: Non dissipative Signaling Structures and Dividend Policy, The Quarterly Journal of Economics 95 (1), pp. 1-24.
 • BLAUG M. 1995: Metodologia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • CZERWONKA M., GORLEWSKI B. 2008: Finanse behawioralne. Zachowania inwestorów i rynku, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 • DAMODARAN A. 2007: Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Helion, Gliwice.
 • DASKALAKIS N., PSILLAKI M. 2008: Do country or firm factors explain capital structure? Evidence from SMEs in France and Greece, Applied Financial Economics 18, pp. 87-97.
 • DURAJ A.N. 2005: Wpływ rezerw na zobowiązania długoterminowe w kształtowaniu polityki dywidend przez publiczne S.A., Przegląd Organizacji 6, s. 38-41.
 • FELCZAK T., DOMAŃSKA T. 2013: Zysk rezydualny gospodarstw rolniczych w zależności od kierunków produkcji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 760, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia 59, s. 95-102.
 • FRANC-DĄBROWSKA J. 2010: Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarowania zyskiem w przedsiębiorstwach rolniczych, Rozprawy Naukowe i Monografie 365, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • GRUSZCZYŃSKI M. 2012: Empiryczne finanse przedsiębiorstw. Mikroekonometria finansowa, Difin, Warszawa.
 • GRUSZECKI T. 1994: Uwagi o zasadach maksymalizacji zysku, Ekonomista 5, s. 687-701.
 • KAGAN A. 2008: Efektywność funkcjonowania wielkoobszarowych gospodarstw rolnych powstałych z majątku Skarbu Państwa po integracji z Unią Europejską, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 • KITA M. 2012: Ubezpieczenia utraty zysku jako element programu ubezpieczenia przedsiębiorstwa produkcyjnego, Copernical Journal of Finance & Accounting 1, I. 1, s. 81-93.
 • MAJEWSKI E., ZIĘTARA W. 1997: System celów w rolniczych gospodarstwach rodzinnych, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 6, s. 29-43.
 • MIRONKO S., PIOTROWSKA-WORONIAK J. 2010: Opłacalność pozyskiwania energii elektrycznej przez wykorzystanie energii wiatru, Civil and Environmental Engineering (Budownictwo i Inżynieria Środowiska) vol. 1, nr 3, s. 221-228.
 • NIEMCZYNOWICZ B. 2008: Menedżerski model przedsiębiorstwa O.E. Williamsona, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 3, s. 185-193.
 • OWSIAK S. 2002: Podstawy nauki finansów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • PŁONKA M. 2011: Zasada wzajemności jako przesłanka konkurencyjności w sektorze ubezpieczeń, Zeszyty Naukowe 11, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków.
 • SIMON H. 2007: Podejmowanie decyzji i zarządzanie ludźmi w biznesie i administracji, Helion, Gliwice.
 • SZYSZKA A. 2009: Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • ŚLIWA J., HAJDUK-POPŁAWSKA K. 2007: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • THALER R. 2000: Ludzki wymiar rynku [w:] Tajniki finansów, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa.
 • TYSZKA T. 1997: Psychologia zachowań ekonomicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • WASILEWSKI M. 2006: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw rolniczych w zależności od relacji kapitału obrotowego do zysku netto, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 61, s. 103-116.
 • WERHAHN P.H. 2008: Przedsiębiorca. Jego funkcja ekonomiczna i społeczno-polityczna odpowiedzialność, Ordo socialis, Wydawnictwo Fundacji ATK, Biuro regionalne Teologii Katolickiej.
 • WĘCŁAWSKA D. 2011: Przedsiębiorca to też człowiek. Rys demograficzny przedsiębiorców działających w Polsce [w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, (red.) A. Brussa, A. Tarnawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, s. 56-67.
 • ZIELONKA P. 2006: Behawioralne aspekty inwestowania. Na rynku papierów wartościowych, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • ZIĘTARA W. 1987: System celów w państwowych przedsiębiorstwach rolniczych, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1 (198).
 • ZIĘTARA W. 1989: Plan roczny i koncepcja systemu kontroli jego realizacji w państwowym przedsiębiorstwie rolniczym, Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171393915

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.