PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1 (2013) | nr 2 | 59--70
Tytuł artykułu

Skala inwestycji a płynność finansowa gospodarstw rolniczych w województwie lubelskim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Investments in Relation to Current Financial Liquidity of Agriculture Farms in Lubelskie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono zależności między skalą inwestycji a bieżącą płynnością finansową gospodarstw rolniczych położonych w województwie lubelskim. Obiektami badawczymi były gospodarstwa rolnicze uczestniczące w systemie PL FADN. Okres badań obejmował lata 2004-2007. Stwierdzono, że na ogół wraz ze wzrostem bieżącej płynności finansowej zmniejszał się poziom inwestycji w gospodarstwach rolniczych. Największą wartość inwestycji odnotowano w gospodarstwach wyspecjalizowanych w produkcji zwierzęcej, silnych ekonomicznie oraz o dużej powierzchni użytków rolnych. Gospodarstwa te podejmują inwestycje o znacznych rozmiarach, korzystając przy tym z zewnętrznych źródeł finansowania, w tym ze środków pozyskanych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W badanym okresie nie odnotowano jednolitej tendencji w ujęciu dynamicznym w kształtowaniu się poziomu inwestycji. (abstrakt oryginalny)
EN
The elaboration estimated relation between return of investments and current financial liquidity in agriculture farms, situated in Lubelskie Voivodeship. The research was based on the agricultural farms participating in PL FADN system. The analysis was conducted between 2004 and 2007. It was found that in general, with the increase of current liquidity reduce the level of financial investment in farms. The highest value of investment was recorded in farms specialized in animal production, economic strong and the a large of arable land. These farms make substantial investments sizes, benefiting from the external sources of financing, including funds obtained from the EU Structural Funds. In the test period, there was no uniform trend in the dynamic in shaping the investment. (original abstract)
Twórcy
  • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Bibliografia
  • DZUN W. 2003: Nakłady inwestycyjne i bieżące w rolnictwie polskim w świetle dochodów rolników w latach 1990-2001, Wieś i Rolnictwo 3 (120), s. 52-71.
  • GOŁĘBIEWSKA B. 2010: Kierunki podejmowanych działań inwestycyjnych w gospodarstwach rolniczych o zróżnicowanych powiązaniach z otoczeniem, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G 97 (4), s. 60-68.
  • GOŁĘBIOWSKI G., TŁACZAŁA A. 2005: Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym, Difin, Warszawa.
  • GORAJ L., OSUCH D., PŁONKA R. 2008: Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2007 roku, Wydawnictwo IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • JÓZWIAK W., KAGAN A. 2008: Gospodarstwa towarowe a gospodarstwa wielkotowarowe, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G 95 (1), s. 22-30.
  • MALAGA-TOBOŁA U. 2007: Kierunek produkcji a efektywność technicznej modernizacji gospodarstw rolniczych, Inżynieria Rolnicza 7 (95), s. 129-136.
  • SIERPIŃSKA M., JACHNA T. 2004: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • SIERPIŃSKA M., WĘDZKI D. 2002: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych, Dz.U. 2001 nr 3, poz. 20 z późn. zm.
  • WAWRYSZUK-MISZTAL A. 2007: Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto w przedsiębiorstwach studium empiryczno-teoretyczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
  • ZWOLAK J. 2007: Ocena reprodukcji środków trwałych w rolnictwie polskim po 1990 roku, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1, s. 96-104.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171393975

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.