PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 14 | nr 29 | 75--92
Tytuł artykułu

A Befriended Family as a Form of Support for an Orphaned Child

Warianty tytułu
Rodzina zaprzyjaźniona jedną z form wsparcia dziecka osieroconego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Powszechnie uważa się, że rodzina jest najlepszym środowiskiem opiekuńczo-wychowawczym dla dziecka. Jeżeli jednak rodzina staje się dla dziecka miejscem zagrażającym, a przebywanie w niej może doprowadzić do wielu zaburzeń - zachodzi konieczność zmiany środowiska. Najczęściej decyzją Sądu Rodzinnego dzieci umieszczane są w placówkach opieki całodobowej, które przejmują funkcje właściwe rodzinie. Pojawia się wówczas problem sieroctwa społecznego i szukania dróg jego kompensacji. W artykule autorka nakreśla problem sieroctwa społecznego, uwzględniając jego konsekwencje. Zwraca uwagę na trudności w funkcjonowaniu dzieci pozbawionych trwałej więzi uczuciowej. Jednocześnie analizuje jedną z możliwych dróg wsparcia tychże dzieci, poprzez nawiązanie relacji z "pozytywnym dorosłym." Szczególna w tym miejscu wydaje się rola rodziny zaprzyjaźnionej.(abstrakt oryginalny)
EN
It is a common belief that a family is the best environment for child care. If a home, however, becomes a threatening environment for the child and remaining there may lead to disorders, it is necessary to change the environment. Most frequently, Family Courts decide to place children in residential care facilities, which take over functions of a family. This entails the problem of social orphanhood and searching for ways to compensate for care. In this article, the author outlines the issue of social orphanhood and its consequences. She draws attention to difficulties experienced by children who have been deprived of a permanent emotional bond. Also, one of the possible ways of supporting these children through establishing a relationship with a "positive adult figure" is analysed. The role of a befriended family seems of particular importance here.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
14
Numer
Strony
75--92
Opis fizyczny
Twórcy
 • Pedagogical University of Cracow
Bibliografia
 • Badora S., Teoretyczne aspekty sieroctwa i jego opiekuńczej kompensacji, in: System opieki kompensacyjnej w zjednoczonej Europie, eds. S. Badora and D. Marzec, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2002, pp. 55-94.
 • Bałandynowicz A., Adopcja formą kompensacji sieroctwa społecznego, in: Prawne i psychologiczne problemy adopcji, eds. K. Ostrowska, E. Milewska, CMPP-P, Warszawa 1999, pp. 7-22.
 • Bene E., Anthony J., Podręcznik do Testu Stosunków Rodzinnych, Centralny Ośrodek Metodycznego Poradnictwa Wychowawczo-Zawodowego, Warszawa 1978.
 • Bieńsko M., Wychowanek domu dziecka jako odbiorca procesu usamodzielnienia, in: Z opieki zastępczej w dorosłe życie, ed. A. Kwak, ISP, Warszawa 2006.
 • Braun-Gałkowska M., Poznanie systemu rodzinnego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007. Braun-Gałkowska M., Psychologia domowa, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 1990.
 • Czeredrecka B., Potrzeby psychiczne sierot społecznych, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1988.
 • Garmezy N., Stress-Resistant Children: The Search for Protective Factors, in: Recent Research in Developmental Psychopathology, ed. J. Stevenson, Pergamon Press, Oxford - New York - Toronto - Sydney - Paris - Frankfurt 1985, pp. 213-234.
 • Gumienny B., Funkcjonowanie domu dziecka na przykładzie Domu dla Dzieci "Nasza Chata", Wydawnictwo Oświatowe Fosze, Rzeszów 2005.
 • Kolankiewicz M., Porzuceni i powierzeni trosce, WN Śląsk, Katowice 2002.
 • Kolankiewicz M., Zagrożone dzieciństwo, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2005.
 • Kozak S., Sieroctwo społeczne: psychologiczna analiza zaburzeń w zachowaniu się wychowanków domów dziecka, PWN, Warszawa 1986.
 • Kwak A., Kreatorzy procesu usamodzielnienia, in: Z opieki zastępczej w dorosłe życie. Założenia a rzeczywistość, ed. A. Kwak, ISP, Warszawa 2006.
 • Łaguna M., Budować obraz siebie, Redakcja Wydawnicza KUL, Lublin 1996.
 • Maciarz A., Psychoemocjonalne stany wychowanków domów dziecka, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 1990, issue 5/5, pp. 17-19.
 • Masten A.S., Powell J.L., A Resilience Framework for Research Policy and Practice, in: Resilience and Vulnerability, ed. S. Luthar, Cambridge University Press, Cambridge 2003, pp. 1-28.
 • Obuchowska I., Dziecko poza rodziną: wychowanie instytucjonalne, in: M. Sajkowska, Dziecko krzywdzone, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa 2006, pp. 87-94.
 • Radecka K., Sieroctwo społeczne, "Praca Socjalna" 2007, issue 4, pp. 75-85.
 • Rogers C., A theory of therapy, personality and interpersonal relationship, as developed in the client - centered framework, in: Psychology: A Study of a science, vol. 3: Formulations of the person and the social context, ed. S. Koch, McGraw- Hill, New York 1959.
 • Rongińska T., Obraz własnego "Ja" dziecka osieroconego, in: Sieroctwo społeczne i jego kompensacja, eds. M. Heine, G. Gajewska, WSP, Zielona Góra 1999, pp. 57-60.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie placówek opiekuńczo -wychowawczych (Ordinance of the Minister of Labour and Social Policy on Foster Care Facilities) of 19 October 2007 (Journal of Laws [Dz. U.] no. 201, item 1455)
 • Święcicka H., Dom wreszcie własny, PZWL, Warszawa 1970.
 • Trubiłowicz E., Emocje w rysunku dzieci wychowujących się w placówkach socjalizacyjnych i rodzinach własnych. Badania porównawcze, in: Rysunek projekcyjny w badaniach nad rodziną i wychowankiem, eds. B. Kostrubiec-Wojtachnio, E. Trubiłowicz, TN KUL, Lublin 2012, pp.195-218.
 • Turos M., Sytuacje życiowe byłych wychowanków domów dziecka, Warszawa 1990.
 • Ulfik-Jaworska I., Rysunek Ja wśród ludzi w badaniach dzieci zajmujących się grami komputerowymi zawierającymi przemoc, in: Rysunek projekcyjny jako metoda badań psychologicznych,eds. M. Łaguna, B. Lachowska, TN KUL, Lublin 2003, pp. 165-182.
 • Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Act on Supporting Families and the Foster Care System) of 9 June 2011 (uniform text: Journal of Laws [Dz. U.] of 2013, item 135).
 • Werner E., Overcoming the odds, "Developmental and Behavioral Pediatrics" 1994, 15, (2), pp. 131-136.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171393991

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.