PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 2 | 173--184
Tytuł artykułu

Postawy i zachowania dzieci w wieku szkolnym względem żywności i żywienia - wyniki badań jakościowych

Warianty tytułu
Attitudes and Behaviours of School-Age Children towards Food and Diet - Qualitative Research Findings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel artykułu: w pracy przedstawiono wyniki badań jakościowych dotyczących komponentów poznawczego, emocjonalnego oraz behawioralnego postaw dzieci w wieku szkolnym względem żywności i żywienia.
Rodzaj wykorzystanej metodologii badawczej: w celu poznania sposobu myślenia, oceniania i reagowania dzieci na zagadnienia związane z żywnością i żywieniem zastosowano metody jakościowe, z wykorzystaniem zogniskowanych wywiadów grupowych.
Główne wyniki badań: stwierdzono, że dzieci potrafią prawidłowo zidentyfikować produkty spożywcze korzystne dla ich zdrowia, jak również poprawnie wskazać żywność, której spożywanie należy ograniczyć, jednakże wykazano trudności we wprowadzeniu tej wiedzy w codzienne zachowania dzieci.
Implikacje praktyczne: potrzeba zmian zachowań dzieci w wieku szkolnym przez opracowanie propozycji działań, które uwzględnią złożoność ich postaw i zachowań wobec żywności i żywienia, a także potrzeby zarówno te emocjonalne, jak i żywieniowe.
Implikacje społeczne: zrozumienie sposobu postrzegania i znaczenia prawidłowego żywienia dla dzieci w wieku szkolnym może pomóc w opracowaniu działań, które spowodują, że żywność o wysokich walorach zdrowotnych będzie bardziej dostępna dla dzieci, postrzegana jako bardziej atrakcyjna, a jej spożywanie traktowane jako norma w grupie rówieśniczej. (abstrakt oryginalny)
EN
Article aim: in their study, the authors presented qualitative research findings concerning the cognitive, emotional and behavioural components of attitudes displayed by school-age children towards food and diet.
Type of the used research methodology: in order to learn the way of children's thinking, evaluation and reaction to the issues related to food and diet, the authors applied the qualitative methods with the use of focus groups.
Main research findings: the authors stated that children were able to correctly identify the food products beneficial to their health as well as to correctly indicate the food whose consumption should be reduced; however, there were revealed difficulties in introduction of that knowledge to children's daily behaviours.
Practical implications: the need to introduce changes in school-age children's behaviours through development of the proposal of measures, which will take into account the complexity of their attitudes and behaviours towards food and diet, as well as the needs, both emotional and nutritional.
Social implications: understanding the way of perception and importance of the correct diet for the school-age children may help in development of the measures that will cause that food of high health qualities will be more accessible to children, perceived as more attractive, and its consumption will be treated as the standard in the peer group. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
173--184
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Brown K., McIlveen H., Strugnell C. (2000), Nutritional awareness and food preferences of young consumers, "Nutrition & Food Science", No. 30.
 • Carbone E.T., Campbell M.K., Honess-Morreale L. (2002), Use of cognitive interview techniques in the development of nutrition surveys and interactive nutrition messages for low-income populations, "Journal of the American Dietetic Association". No. 102.
 • Contento I.R., Williams S.S., Michela J.L., Amie B. Franklin Ed.D. (2006), Understanding the food choice process of adolescents in the context of family and friends, "Journal of Adolescent Health", No. 38.
 • Ello-Martin J.A., Ledikwe J.H., Rolls B.J. (2005), The influence of food portion size and energy density on energy intake: implications for weight management, "American Journal of Clinical Nutrition", No. 82(1).
 • Fox N.J., Ward K.J. (2008), You are what you eat? Vegetarianism, health and identity, "Social Science & Medicine", No. 66(12).
 • Gutkowska K., Ozimek I. (2008), Zachowania młodych konsumentów na rynku żywności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Hanson M.D., Chen E. (2007), Socioeconomic status and health behaviors in adolescence: a review of the literature, "Journal of Behavioral Medicine", No. 30(3).
 • Kubik M.Y., Leslie Lytle R.N., Jayne R.D, Fulkerson A. (2005), Fruits, vegetables, and football: Findings from focus groups with alternative high school students regarding eating and physical activity, "Journal of Adolescent Health", No. 36.
 • McKinley M.C., Lowis C, Robson P.J., Wallace J.M.W., Morrissey M., Moran A., Livingstone M.B.E. (2005), It's good to talk: children's views on food and nutrition, "European Journal of Clinical Nutrition", No. 59.
 • Monge-Rojas R., Garita C., Sánchez M., Muñoz L., (2005), Barriers to and Motivators for Healthful Eating as Perceived by Rural and Urban Costa Rican Adolescents, "Journal of Nutrition Education and Behavior", No. 37(1).
 • Moreno L.A., Gonza´lez-Gross M., Kersting M., Molna D, De Henauw S., Beghin L., Sjostrom M., Hagstromer M., Manios Y., Gilbert C.C., Ortega F.B. (2012), Vitamin D status among adolescents in Europe: the Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence study, "British Journal of Nutrition", No. 107(05).
 • O'Dea J.A. (2003), Why do kids eat healthful food? Perceived benefits of and barriers to healthful eating and physical activity among children and adolescents, "Journal of The American Dietetic Association", No.103(4).
 • Popper R., Kroll J.J. (2005), Conducting sensory research with children, "Journal of Sensory Studies", No. 20.
 • Shepherd J., Harden A., Rees R., Brunton G., Garcia J., Oliver S. (2006), Young people and healthy eating: a systematic review of research on barriers and facilitators, "Health Education Research Theory and Practice", No. 21(2).
 • Sikora E., Leszczyńska T., Szymański P. (2007), Share of fast food products in dietary behaviour of young people, "Polish Journal of Food and Nutrition Science", No. 57(3).
 • Stevenson C., Doherty G., Barnett J., Muldoon O., Trew K. (2007), Adolescents' views of food and eating: identifying barriers to healthy eating, "Journal of Adolescence", No. 30(3).
 • Sanecka E. (2013), Manipulacja w reklamie telewizyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży. "Kultura - Media - Teologia", nr 13.
 • Story M., Neumark-Sztainer D., French S. (2002), Individual and environmental influences on adolescents eating behaviors, "Journal of the American Dietetic Association", No. 102(3 Suppl.).
 • Tivadar B., Luthar B. (2005), Food, ethics and aesthetics, "Appetite", No. 44.
 • Wansink B., Chandon P. (2006), Meal size, not body size, explains errors in estimating the calorie content of meals, "Annals of Internal Medicine", No. 145(5).
 • Warrington M., Younger M. (2010), 'Life is a tightrope': reflections on peer group inclusion and exclusion amongst adolescent girls and boys, "Gender and Education".
 • Yngve A., Wolf A., Poortvliet E., Elmadfa I., Brug J., Ehrenblad B., Franchini B., Haraldsdóttir J., Krølner R., Maes L., Pérez-Rodrigo C., Sjöström M., Thórsdóttir I., Klepp K.-I. (2005), Fruit and Vegetable Intake in a Sample of 11-Year-Old Children in 9 European Countries: The Pro Children Cross-Sectional Survey, "Annals of Nutrition and Metabolism", No. 49.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171394043

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.