PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 404 Finanse samorządu terytorialnego | 86--102
Tytuł artykułu

VAT a działalność jednostek samorządu terytorialnego - wybrane problemy

Warianty tytułu
VAT in the Context of the Activity of Local Authorities - Selected Problems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy funkcjonowania VAT w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego (ujęcie teoretyczne i praktyczne). Celem opracowania jest identyfikacja zasadniczych problemów związanych z interpretacją i ze stosowaniem przepisów prawa podatkowego w zakresie VAT w związku z działalnością gospodarczą i inną tych jednostek. Zastosowano metodę studiów literaturowych oraz analizę regulacji prawnych i orzecznictwa sądowego(abstrakt oryginalny)
EN
The article describes the functioning of VAT in regional or local authorities (a theoretical and practical approach). The purpose of the study is to identify the essential problems connected with the interpretation and applying of the VAT law in connection with economic activity and non-economic activity of regional or local authorities. The method used consists in literature studies and an analysis of legal provisions and case law(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ministerstwo Finansów
Bibliografia
 • Bartosiewicz A., 2012, Prawo do odliczenia podatku VAT w czynnościach między gminą a jej zakładem budżetowym, "Finanse Komunalne", nr 4.
 • Bird R.M., Gengron P., 2005, VAT Revisited - A New Look At the value Tax in Developing and Transitional Countries, International Tax Program, University of Toronto, October 2005.
 • Brzeziński B., 2004, Europejski Trybunał Sprawiedliwości a krajowe sądownictwo podatkowe, "Forum Doradców Podatkowych", nr 2.
 • Ciupek B., Famulska T., Walasik A., 2012, Sektor finansów publicznych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Corput W. van der, 2006, EU VAT implementing regulation, "International VAT Monitor", March/April.
 • Czarny K., 2011, VAT w sektorze publicznym, PRESCOM, Wrocław.
 • Dominik-Ogińska D., 2013, Refleksje po uchwale składu 7 sędziów NSA z dnia 24 czerwca 2013 r., I FPS 1/13, "Przegląd Podatkowy", nr 12.
 • Dominik-Ogińska D., Militz M., Mudrecki A., Ogiński P., Pomorska A., Wróbel P., 2011, Harmonizacja prawa podatkowego w Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa.
 • Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, Dz.Urz. UE L 347 z 11.12.2006, s. 1, ze zm.
 • Famulska T., 2007, Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania podatku od wartości dodanej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Famulska T., 2011, Zmiany w VAT w aspekcie funkcji i zasad podatkowych, [w:] K. Jajuga (red.), Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Problemy wiodące, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Główny Urząd Statystyczny, Zestawienie jednostek podziału terytorialnego - stan w dniu 1 stycznia 2014 r., http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-teryt/zakres-rejestru-teryt/.
 • Komunikat Ministerstwa Finansów z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie samorządowych jednostek budżetowych, www.mf.gov.pl.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U., nr 78, poz. 483 ze zm.
 • Kotala W., Buda P., 2015, Jednostka budżetowa gminy, jako podmiot nieposiadający statusu podatnika VAT, nie może wystąpić z wnioskiem o interpretację indywidualną w zakresie VAT - wyrok WSA w Krakowie z dnia 25 września 2014 r., I SA/Kr 1229/14, Przegląd Podatkowy, nr 4.
 • Opinia Rzecznika Generalnego F. G. Jacobsa z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie Waterschap, C-378/02, ECLI:EU:C:2004:726, www.curia.eu.
 • Opinia Rzecznika Generalnego Mischo z dnia 28 marca 1990 r. w sprawie Comune di Carpento Piacentino, C-64/89, ECLI:EU:C:1990:110, www.curia.eu.
 • Postanowienie NSA z dnia 10 grudnia 2013 r. I FSK 311/12, www.orzeczenia.gov.pl.
 • Postanowienie NSA z dnia 17 marca 2004 r., sygn. akt I FPS 1725/14, www.orzeczenia.nsa.gov.pl.
 • Rogala E., 2007, VAT od samorządowych projektów unijnych, Municypium SA, Warszawa.
 • Rogowska-Rajda B., 2006, Szanse i zagrożenia dla polskich firm usługowych w aspekcie podatku od towarów i usług po wejściu Polski do Unii Europejskiej, [w:] Ekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 436, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 4.
 • Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, Dz.Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1, ze zm.
 • Sachs K., Namysłowski R. (red.), 2008, Dyrektywa VAT. Komentarz, Lex a Wolters Kluwer businesss, Warszawa.
 • Szołno-Koguc J., 2004, Ocena stopnia dostosowania polskiego podatku od towarów i usług do unijnego modelu VAT, [w:] A. Pomorska (red.), Polski system podatkowy. Założenia a praktyka, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Uchwała NSA w składzie 7 sędziów z dnia 24 czerwca 2013 r., sygn. akt I FPS 311/12, www.orzeczenia.gov.pl.
 • Uchwała NSA w składzie 7 sędziów z dnia 24 października 2011 r., sygn. akt I FPS 9/10, www.orzeczenia.nsa.gov.pl.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. 2011 nr 177, poz. 1054 ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2013, poz. 885 ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Dz.U. 2015, poz. 613.
 • Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych, Dz.U. poz. 605.
 • Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych, projektu ustawy - druk 3077, www.sejm.gov.pl.
 • Uwagi Komisji Europejskiej do sprawy Gmina Wrocław C-72/13.
 • Wyrok NSA z dnia 19 marca 2010 r., sygn. akt I FSK 174/09, www.orzeczenia.gov.pl.
 • Wyrok NSA z dnia 20 marca 2013 r., sygn. akt I FSK 687/12, www.orzeczenia.nsa.gov.pl.
 • Wyrok NSA z dnia 26 marca 2014 r., sygn.. akt I FSK 472/14, www.orzeczenia.nsa.gov.pl
 • Wyrok TSUE z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie Trawertyn, C-280/10, ECLI:EU:C:2012:107, www.curia.eu.
 • Wyrok TSUE z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie Malburg, C-204/13, ECLI:EU:C:2014:147, www.curia.eu.
 • Wyrok TSUE z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie Fazenda Publica, C-446/98, ECLI:EU:C:2000:691, www.curia.eu.
 • Wyrok TSUE z dnia 15 maja 1990 r. w sprawie Comune di Carpento Piacentino, C-64/89, ECLI:EU:C:1990:261, www.curia.eu.
 • Wyrok TSUE z dnia 16 września 2008 r. w sprawie Isle of Wight Council, C-288/07, ECLI:EU:C:2008:505, www.curia.eu.
 • Wyrok TSUE z dnia 17 października 1989 r. w sprawie Comune di Carpaneto Piacentino, sprawy połączone 213/87 i 129/88, ECLI:EU:C:1989:634, ww.curia.eu.
 • Wyrok TSUE z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie Waterschap, C-378/02, ECLI:EU:C:2005:335, www.curia.eu.
 • Wyrok TSUE z dnia 25 lipca 1991 r. w sprawie Ayuntamiento de Sevilla, C-202/90, ECLI:EU:C:1991:332, www.curia.eu.
 • Wyrok TSUE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie MDDP, C-319/12, ECLI:EU:C:2013:778, www.curia.eu.
 • Wyrok WSA w Krakowie z dnia 25 września 2014 r., sygn. akt I SA/Kr 1229/14, www.orzeczenia.gov.pl.
 • Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 24 lipca 2014 r., sygn. akt I SA/Wr 754/14, www.orzeczenia.nsa.gov.pl.
 • Zielona Księga w sprawie przyszłości podatku VAT. W stronę prostszego, solidniejszego i wydajniejszego systemu podatku VAT, KOM(2010) 695 z 1.12.2010.
 • Zwyrtek M., 2014, Prawo do odliczenia podatku naliczonego przez gminy w związku ze sprzedażą realizowaną przez ich jednostki budżetowe, "Finanse Komunalne", nr 5.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171394049

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.