PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 404 Finanse samorządu terytorialnego | 104--114
Tytuł artykułu

Instrumenty rynku kapitałowego w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego

Warianty tytułu
Capital Market Instruments in the Financing of Local Government Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wskazanie na ograniczenia dotyczące uczestniczenia JST w rynku kapitałowym, ocena uczestnictwa na rynku Catalyst JST jako emitentów obligacji komunalnych oraz wskazanie na szanse i wyzwania stojące przez JST jako potencjalnymi emitentami obligacji na rynku Catalyst. W artykule zaprezentowano możliwości uczestnictwa JST na rynku kapitałowym. Przedstawiono ograniczenia w wykorzystaniu instrumentów dłużnych, które oferowane są przez rynek finansowy, w tym kapitałowy. Omówiony został dostęp do rynku kapitałowego, jako alternatywne rozwiązanie pozwalające na sfinansowanie luki finansowej. Analizie poddano udział JST w rynku kapitałowym (rynku Catalyst). Zaprezentowano też korzyści i wyzwania decyzyjne dla organów JST, wynikające z uczestnictwa w rynku kapitałowym(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to point out the limitations on local government participation in the capital market, the assessment of participation of JST on the Catalyst market as the issuers of municipal bonds and an indication of the opportunities and challenges faced by local governments as the potential issuers of bonds on the Catalyst market. The paper presents the possibility of participation of local government units in the capital market. It shows restrictions on the use of debt instruments, which are offered by the financial market, including the capital. It also discusses the access to the capital market as an alternative solution to finance the financial gap. The analysis has been part of local government units in the capital market (Catalyst). The article presents the benefits and challenges of local government decision-making for the authorities resulting from the participation in the capital market.This article aims to answer the question about the possibility of using tax strategies as an instrument of local intervention(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Daniluk M., 1998, Rynek kapitałowy. Papiery wartościowe, operacje giełdowe, strategie inwestowania, Wydawnictwo Bellona, Warszawa.
 • Debt Management and Government Securities Markets in the 21st Century, 2002,OECD.
 • Filipiak B., 2011, Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Difin, Warszawa.
 • Filipiak B., 2008, Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, PWE, Warszawa.
 • Freire M., Petersen J., 2010, Subnational Capital Markets in Developing Countries, Washington D.C.
 • Huczek S., 2010, Obligacje komunalne na Catalyst, GPW S.A., Warszawa.
 • Jastrzębska M., 2009, Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Johnson R.S., 2004, Bond Evaluation, Selection , and Management, Blackwell Publishing, Oxford.
 • Kamiński A., 2012, Finansowanie dłużne w jednostkach samorządu terytorialnego, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Kozuń-Cieślak G., 2008, Obligacje komunalne. Instrument dłużny dla jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mosionek-Schweda M., Panfil P., 2014, Catalyst jako źródło finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 802, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 65.
 • Notowania obligacji komunalnych.http://www.gpwcatalyst.pl/notowania_obligacji_komunalnych, dostęp: 7.04.2015.
 • Podsumowanie IV kwartałów na rynku nieskarbowych instrumentów dłużnych w Polsce, FitschRatings, Rating&rynek, www.fitchpolska.com.pl, 7.04.2015.
 • Poniatowicz M., Salachna J.M., Perło D., 2010, Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych przepisów klasyfikowania tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, Dz. U. 298, poz. 1767.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się ograniczeń dotyczących zaciągania niektórych zobowiązań finansowych przez jednostki sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa, Dz. U. 250, poz. 1678.
 • Sprawozdania z działalności regionalnych izb rachunkowych i wykonania budżetu przez JST za lata 2003-2012, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa 2004-2013.
 • Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego: czas na zmiany, http://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/ustawa-o-dochodach-jednostek-samorzadu-terytorialnego-czas-na-zmiany,68400.html, 7.04.2015.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz. U. 2005 nr 183, poz. 1538, ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz spółkach publicznych, Dz. U. 2005 nr 184, poz. 1539, ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, Dz. U. 1995 nr 83, poz. 420, ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. 2009 nr 157, poz. 1240, ze zm.
 • Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, Dz. U. 2015, poz. 238.
 • Ziarko-Siwek U., 2009, Jednostki samorządu terytorialnego jako emitenci papierów wartościowych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", nr LXXI, zeszyt 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171394053

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.