PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 2 | 185--196
Tytuł artykułu

Zachowania konsumenckie na rynku pieczywa i ich wybrane uwarunkowania

Warianty tytułu
Consumer Behaviours in the Market for Bread and Their Selected Determinants
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badania była diagnoza zachowań konsumenckich na rynku pieczywa oraz ich uwarunkowań. Badanie ankietowe zrealizowano w 2012 roku w grupie 254 osób z wykształceniem wyższym. Ocenie poddano między innymi częstość i rodzaj nabywanego pieczywa oraz czynniki decydujące o zakupie pieczywa. Większość badanych kupowała pieczywo kilka razy w tygodniu. Codzienne zakupy pieczywa deklarowało istotnie więcej mężczyzn, osób w wieku 46-55 lat oraz pozytywnie oceniających dochód. Im starsze były osoby, tym bardziej ujawniały się u nich preferencje zakupowe dotyczące jednego rodzaju pieczywa. Bardziej popularne były zakupy pieczywa pszennego niż żytniego, także jasnego w porównaniu z ciemnym, przy czym płeć i wiek istotnie statystycznie różnicowały zachowania nabywcze. Kobiety preferowały zakupy pieczywa ciemnego, a osoby starsze - pieczywa mieszanego. Zakup pieczywa był najsilniej determinowany oceną smaku, zawartością błonnika i ceną. Uczestnicy badania wykazywali na rynku pieczywa duże zróżnicowanie opinii i zachowań, co wskazuje na konieczność uwzględniania tych różnic w ofercie produktowej oraz w sposobie informowania o produktach. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)
EN
An aim of the research survey was to diagnose consumer behaviours in the market for bread and determinants thereof. The survey was carried out in 2012 in the group of 254 people with higher education. There were assessed, inter alia, the frequency and type of bread being bought as well as the factors deciding the issue of bread purchase. The majority of respondents were buying bread several times a week. Daily purchases of bread were declared by significantly more men, individuals aged 46-55, and those positively assessing their income. The elder were the individuals, there more often they displayed purchasing preferences concerning one type of bread. More popular were purchases of wheat bread than rye, also white than dark, and sex and age statistically significantly differentiated purchasing behaviours. Women preferred purchases of dark bread, while elder people - mixed bread. Bread purchase was most strongly determined by assessment of flavour, fibre content and price. The research participants displayed in the market for bread great diversity of opinions and behaviours, what indicate the need to take into account those differences in the product offer as well as in the way of advising of products. The article is of the research nature. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
185--196
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Arvola A., Lähteenmäki L., Dean M., Vassallo M., Winkelmann M., Claupein E., Saba A., Shepherd R. (2007), Consumers' beliefs about whole and refined grain products in the UK, Italy and Finland, "Journal of Cereal Sciences", No. 46.
 • Borowska A., Kowrygo B. (2013), Innowacyjność produktowa na przykładzie sektora piekarskiego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Carrillo E., Varela P., Salvador A., Fiszman S. (2011), Main factors underlying consumers' food choice: A first step for the understanding of attitudes toward "healthy eating", "Journal of Sensory Studies", No. 24.
 • Cowburn G., Stockley L. (2005), Consumer understanding and use of nutrition labelling: a systematic review, "Public Health Nutrition", Vol. 8, No. 1.
 • Cox D.N., Koster A., Russell C.G. (2004). Predicting intentions to consume functional foods and supplements to offset memory loss using an adaptation of protection motivation theory, "Appetite", No. 33.
 • Dean M., Shepherd R., Arvola A., Vassallo M., Winkelmann M., Claupein E., Lähteenmäki L., Raats M.M., Saba A. (2007), Consumer perceptions of healthy cereal products and production methods, "Journal of Cereal Science", No. 46.
 • Dewettinck K., Van Bockstaele F., Kühne B., Van de Walle D., Courtens T.M., Gellynck X. (2008), Nutritional value of bread. Influence of processing, food interaction and consumer perception, "Journal of Cereal Science", No. 48(2).
 • Gellynck X., Kühne B., Van Bockstaele F., Van de Walle D., Dewenttinck K. (2009), Consumer perception of bread quality, "Appetite", No. 53.
 • Grunert K.G., Wills J.M., Fernández-Celemı́n L. (2010), Research report: Nutrition knowledge, and use and understanding of nutrition information on food labels among consumers in the UK, "Appetite" No. 55(2).
 • Gutkowska K., Ozimek I. (2005), Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku - kryteria zróżnicowania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Heenan S.P., Dufour J.P., Hamid N., Harvey W., Delahunty C.M. (2008), The sensory quality of fresh bread: Descriptive attributes and consumer perceptions, "Food Research International", No. 41.
 • Jeżewska-Zychowicz M., Babicz-Zielińska E., Laskowski W. (2009), Konsument na rynku nowej żywności. Wybrane uwarunkowania spożycia, Wydawnictwo SGGW Warszawa.
 • Kihlberg I., Johansson L., Langsrud O., Risvik E. (2005), Effects of information on liking of bread, "Food Quality and Preference", No. 16.
 • Mialon V.S., Clark M.R., Leppard P.I., Cox D.N. (2002), The effect of dietary fibre information on consumer responses to breads and ''English'' muffins: a crosscultural study, "Food Quality and Preference", Vol. 13, No. 1.
 • Mowe M., Bøhmer T., Kindt E. (1994), Reduced nutritional status in an elderly population (> 70 y) is probable before disease and possibly contributes to the development of disease, "The American Journal of Clinical Nutrition", No. 59.
 • O'Connor A. (2012), An overview of the role of bread in the UK diet, "Nutrition Bulletin", No. 37.
 • Pohjanheimo T., Paasovaara R., Luomala H., Sandell M. (2010), Food choice motives and bread liking of consumers embracing hedonistic and traditional values, "Appetite", Vol. 54.
 • Verbeke W. (2006), Functional foods: Consumer willingness to compromise on taste for health?, "Food Quality and Preference", No. 17.
 • Watson W.L., Kelly B., Hector D, Hughes C, King L, Crawford J, Sergeant J., Chapman K. (2014), Can front-of-pack labelling schemes guide healthier food choices? Australian shoppers' responses to seven labelling formats, "Appetite", Vol. 72.
 • Worsley A. (2003), The behavioural and demographic contexts of white bread consumption, "British Food Journal", Vol. 105, No. 10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171394107

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.