PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 32 (2) Zarządzanie strategiczne : strategie sieci i przedsiębiorstw w sieci | 137--152
Tytuł artykułu

Sieci innowacji a strategiczna orientacja przedsiębiorstw na innowacje

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innovation Networks and Innovation-Oriented Strategy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zmiana modelu procesu tworzenia innowacji z modelu zamkniętego w model otwarty powoduje, że przedsiębiorstwa coraz częściej upatrują możliwości bardziej efektywnego tworzenia innowacji współpracując w ramach sieci innowacji. Celem rozważań jest wykazanie, że przedsiębiorstwa, chociaż stosunkowo wysoko oceniają swoją strategiczną orientację na innowacje, to rzadko podejmują decyzje o współpracy w ramach sieci innowacji. Dokonano identyfikacji barier, które utrudniają podjęcie inicjatyw wspólnej realizacji procesów innowacyjnych. Ponadto, pozytywnie zweryfikowano hipotezę, że kierownictwo szczebla strategicznego i szczebla taktycznego w odmienny sposób postrzegają zidentyfikowane bariery. (abstrakt oryginalny)
EN
The move from closed innovation creation model to open innovation model makes companies more frequently perceive innovation co-operation within innovation networks as more efficient. The purpose of this considerations is to demonstrate that although companies have a relatively high opinion about their innovation-oriented strategy, they rarely decide to take part in innovation networks. The barriers that, hinder talking the initiative of joint implementation of innovation process were identified. In addition, the hypothesis that management at the strategic level and tactical level perceive identified barriers differently was positively verified. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • [1] Bratnicki, M., Gabryś, B.J., Orientacja przedsiębiorcza a sukces organizacji, w: Źródło sukcesu organizacji. Red. J. Rybicki, W. Machel. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2011.
 • [2] Bratnicki, M., Zaproszenie do medytacji o granicach przedsiębiorstw, w: Kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem -ciągłość i zmiana, pod red. J. Lichtarki, H. Jagoda, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 851, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • [3] Brzóska, J., Innowacje jako czynnik dynamizujący modele biznesowe, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2014.
 • [4] Chesbrough, H., Open innovation. The New imperative for creating and profiting from technology, Harvard Business School Press, Boston, 2003.
 • [5] Chesbrough, H., The Era of Open Innovation, MIT Sloan Management Review, 44/3 Spring 2003, s. 35-41.
 • [6] Czakon, W., Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji", 2011, nr 11.
 • [7] De Moor, K., Berte, K., De Marez, L., Joseph, W., Deryckere, T., Martens L., User-driven innovation? Challenges of user involvement in future technology analysis, Science and Public Policy2010, Vol. 37, No. 1.
 • [8] Dhanaraj, C., Parkhe, A., Orchestrating Innovation Networks, Academy of Management Review, 2006, vol. 31, No. 3.
 • [9] Dwojacki, P., Nogalski, B., Tworzenie struktur sieciowych jako wynik restrukturyzacji scentralizowanych przedsiębiorstw, Przegląd Organizacji, 1998, nr 4.
 • [10] Dyduch, W., Badanie poziomu przedsiębiorczości organizacyjnej w polskich firmach, w: Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, red. M. Romanowska, P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 • [11] Dyduch, W., Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008;
 • [12] Glenn, J.C., Collective Intelligence - One of the Next Big Things, Futura Vol. 4, Finnish Society for Futures Studies 2009, Helsinki, Finland.
 • [13] Howe, J., Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd Is Driving the Future of Business, Crown Business, 2008.
 • [14] Howe, J., The rise of crowdsourcing, Wired Magazine 2006, Vol. 14(6), www.wired.com/wired/archive/14.06/ crowds.html (3.05.2013)
 • [15] Jelonek, D., The Role of the Internet in Open Innovations Models Development, Business Informatics 2012, Vol. 1(23).
 • [16] Karpacz, J., Nogalski, B., Studium przypadku w badaniu orientacji przedsiębiorczej organizacji, w: Metody badań problemów zarządzania strategicznego, red. Naukowy R. Krupski, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2012.
 • [17] Lachiewicz, S., Zakrzewska-Bielawska A., Sieć przedsiębiorstw jako skuteczna forma organizacyjna w warunkach kryzysu gospodarczego, Management and Business Administration. Central Europe, 4/2012 (117).
 • [18] Lichtarski, J., Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1993.
 • [19] Lumpkin, G.T., Dess, G.G., Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construkt and Linking it to Performance, Academy of Management Review, 1996, Vol. 21, No. 1.
 • [20] Mażewska M., Milczarczyk A., Szynka A., Raport o firmach działających w parkach i inkubatorach technologicznych w Polsce w 2013 r., Poznań/ Warszawa 2014.
 • [21] Niemczyk, J., Czy to już nowy paradygmat, czyli o zmianach pola gry w zarządzaniu strategicznym, "Przegląd Organizacji", 2011, nr.6.
 • [22] Niemczyk, J., Organa, M., Piórkowska, K., Mechanizmy zarządzania sieciami międzyorganizacyjnymi, w: Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, Red. Naukowa J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • [23] Obłój, K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1993.
 • [24] Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce - Raport 2010, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s. 26, 38, 50, 75, 90
 • [25] Pachura, A., Ewolucja modelu wdrażania innowacji - w kierunku wyzwań globalnych, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem w kontekście zrównoważonego rozwoju. Monografia. Red. nauk Izabela Krawczyk-Sokołowska, Sekcja Wydawnictw WZ PCz. Częstochowa, 2012.
 • [26] Perechuda, K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • [27] Prahalad, C.H., Ramaswamy, V., The Future of Competition: Co-Creating Unique Value with Customers, Boston, MA: Harvard Business School Press, 2004.
 • [28] Rheingold, H., The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier, London: MIT Press 2000.
 • [29] Romanowska M., Trocki M., Przedsiębiorstwo partnerskie, Difin, Warszawa 2002.
 • [30] Rudolf, T., Fuchs, K., Kossut, N., Workiewicz, M., Wróblewski, J., Strategie innowacji. Jak planować rozwój przedsiębiorstwa w warunkach niepewności?, E-mentor nr 5, (17)/2006.
 • [31] Santamaria, L., Surroca, J., Matching the Goals and Impacts of R&D Collaboration, European Management Review, 2011, vol.8.
 • [32] Simpson, P.M., Siguaw, J.A., Enz, C.A., Innovation orientation outcomes: The good and the bad, Journal of Business Research, vol. 59, 2006.
 • [33] Stańczyk-Hugiet, E., Strategiczny kontekst sieci międzyorganizacyjnej, w: Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, Red. Naukowa J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • [34] Thorelli, H.B., Networks: between Markets and Hierarhies, Strategic Management Journal, 1986, nr 7.
 • [35] Turek, T., Wybrane aspekty wirtualizacji środowiska informatycznego w przedsiębiorstwach partnerskich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, T.1, Nr 650.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171394123

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.