PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 17 | z. 2 | 158--162
Tytuł artykułu

Dobrostan zwierząt jako dobro publiczne a efekty ekonomiczne produkcji mleka

Warianty tytułu
Animal Welfare as a Public Good in Relation to the Economic Effects of Milk Production
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dobrostan zwierząt jest uznawany przez wielu badaczy za dobro publiczne, przez które rozumiemy dobro charakteryzujące się niekonkurencyjnością w konsumpcji oraz brakiem możliwości wyłączenia z konsumpcji. W związku z tym, że poziom dobrostanu ma istotny wpływ na wyniki produkcyjne i ekonomiczne gospodarstw rolniczych z produkcją zwierzęcą, podjęto próbę rozpoznania aspektów dobrostanu, które wpływają na efekty ekonomiczne. Na podstawie badań przeprowadzonych w 150 gospodarstwach mlecznych stwierdzono, że poprawa niektórych aspektów związanych z dobrostanem bydła mlecznego, takich jak długość okresu podawania cielętom naturalnego mleka, stosowanie obory wolnostanowiskowej i dostęp do pastwiska, pozytywnie wpływa na wyniki finansowe i ekonomiczne w produkcji mleka. (abstrakt oryginalny)
EN
Animal welfare is considered by many researchers as public good, by which we mean the good of having a non-competitive in consumption and inability to exclude from consumption. Due to the fact that the level of well-being has a significant impact on production and economic results of farms with animal production in this publication is an attempt to identify the welfare aspects that affect economic outcomes. Based on research conducted in 150 dairy farms found that the improvement in some aspects related to the welfare of dairy cattle, such as the length of the period of administration of natural milk to calves, the use of loose house or access to pasture has a positive impact on the financial results and economical to produce milk. (original abstract)
Rocznik
Tom
17
Numer
Strony
158--162
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Baumol W. 1965: Welfare Economics and the Theory of the States, Harvard University Press, Cambridge.
 • Blandford D. 2006: Animal Welfare, Choices, 21, 195-198.
 • Błąd M. 2011: Wielozawodowość w rodzinach rolniczych. Przyczyny, uwarunkowania i tendencje rozwoju, IRWiR PAN. Warszawa.
 • Buchanan J.M. 1968: The Demand and Supply of Public Goods, Rand McNally, Chicago.
 • Cooper T., Hart K., Baldock D. 2009: Provision of Public Goods through Agriculture in the European Union, IEEP.
 • Eurogroup for animals 2011: The Global Trade Challenge of Animal Welfare, www.eurogroupforanimals.org
 • Flower F.C., Weary D.M. 2001: Effects of early separation on the dairy cow and calf: 1. Separation at 1 day and 2 weeks after birth, Applied Animal Behaviour Science, 70, 275-284.
 • Grzegorzak A., Kołacz R., Dobrzański Z. 1983: Wpływ warunków utrzymania krów na stan ich zdrowia i wydajność w wolnostanowiskowej fermie przemysłowej, Medycyna Weterynaryjna, t. 39, nr 5, 291-293.
 • Head J.G. 1962: Public Goods and Public Policy, Public Finance, 17.
 • Keil N.M., Wiederkehr T.U., Friedli K., Wechsler B. 2006: Effects of frequency and duration of outdoor exercise on the prevalence of hock lesions in tied Swiss dairy cows, Preventive Veterinary Medicine, 74, 142-153.
 • Lewandowski E. 2008: Życie krowy, [online], Farmer, 8/2008, http://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/bydlo-i-mleko/artykuly/zycie-krowy,10424,0.html, dostęp 20.10.2012.
 • Liziński T., 2012: Problemy wyceny dóbr i usług środowiskowych na obszarach wiejskich, Zesz. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 705.
 • Loberg J., Telezhenko E., Bergsten Ch., Lidfors L. 2004: Bahaviour and claw health in tied dairy cows with varying access to exercise in an outdoor paddock, Applied Animal Behaviour Science, 89, 1-16.
 • Mann S. 2005: Ethological farm programs and the "market" for animal welfare, J. Agric. Environ. Ethics, 18, 369-382.
 • McInerney J.P. 2004: Animal Welfare, Economics and Policy, Journal of the Royal Agricultural Society of England, 165.
 • Musgrave R.A. 1959: The Theory of Public Finance, McGraw-Hill Book Company, New York.
 • Niewęgłowska G. 2011: Koszty spełnienia wymogów wzajemnej zgodności w polskich gospodarstwach rolnych, IERGŻ-PIB, nr 24.
 • Samuelson A.P. 1954: A pure theory of public expenditure, The Review of Economics and Statistics, 36, 387-389.
 • Sossidou E. 2007: Farm animal welfare research, [w:] E. Sossidou (red.), Farm Animal Welfare, environment & food quality interaction studies, National Agricultural Research Foundation, Giannitsa-Greece.
 • Weary D.M., Chua B. 2000: Effects of early separation on the dairy cow and calf: 2. Separation at 6 h, 1 day and 4 days after birth, Applied Animal Behaviour Science, 69, 177-188.
 • Wilkin J. 2010: Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, IRWiR PAN, Warszawa.
 • www.ec.europa.eu/food/animal/welfare/index_en.htm.
 • www.europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-631_pl.htm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171394141

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.