PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | nr 7 Prace z zakresu ekonomii i politologii | 113--133
Tytuł artykułu

Polityka Unii Europejskiej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw

Autorzy
Warianty tytułu
European Union Policies towards small and medium enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie przedstawia zarys unijnej polityki na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) wraz z analizą wybranych jej zakresów. Po zilustrowaniu danymi znaczenia MSP dla gospodarki na obszarze UE, omówiona jest nowa definicja MSP z Zalecenia Komisji Europejskiej z 2003 r. Następnie prezentowane są założenia polityki UE w stosunku do MSP oraz najważniejsze dokumenty programowe. Na przykładzie unijnych polityk: badań naukowych i rozwoju technologicznego, regionalnej oraz ochrony konkurencji analizuje się konkretne dziedziny wspierania MSP. W zakończeniu dokonuje się oceny polityki UE na rzecz MSP. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents an outline of union's policy in favour of small and medium-sized enterprises (SMEs) including the analysis of its selected ranges. After presentation of data underlining the importance of SMEs for the economy of the European Union area, there is discussed a new definition of the SMEs in the light of the European Committee Recommendation dated 6 May 2003. Subsequently there are described assumptions of the EU policy towards the SMEs and most important programme documents. Basing on the example of union's policy towards scientific research, technological development, regional policy and competition policy, there are analysed specific fields of SMEs support. Finally, there is presented the appraisal of EU policy in favour of SMEs. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • "Euro Info dla Małych i Średnich Firm" nr 7/2001.
 • Sechster Periodischer Bericht uber die sozio-okonomische Lage und Entwicklung der Regionen der Europaischen Union, Europaische Kommission, Luxemburg 1999.
 • Commission Recommendation of 3 April 1996 concerning the definition of small and medium-sized enterprises (Text with EEA relevance) Official Journal L 107, 30/04/1996 P. 0004 - 0009.
 • Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2003) 1422) "OJ" L 124, 20/05/2003 P. 0036 - 0041.
 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1178 z 1999 r.
 • Dziennik Ustaw Nr 173, poz. 1807 z 2004 r.
 • Elżbieta Książek, Małe i średnie przedsiębiorstwo w 5. Programie Ramowym - którą z możliwości wybrać? w: Małe i średnie przedsiębiorstwo w projektach programów ramowych Unii Europejskiej, praca zbiorowa pod red. Elżbiety Książek i Jacka Gulińskiego, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2001.
 • Traktat o Unii Europejskiej, tłumaczenie M. Gizmajer i H. Husak, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej i Pomocy Zagranicznej.
 • Mieczysław Bąk, Maciej Grabowski, Przemysław Kulawczuk, Marcin Nowicki, Marcin Wargacki, Elżbieta Wojnicka: Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionalny, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001.
 • Presidency Conclusions Lisbon European Council 23 and 24 March 2000, źródło: http://europa.eu.int/ISPO/docs/services/docs/2000/jan-march/doc_00_8_en.html.
 • Council Decision of 20 December 2000 on a multiannual programme for enterprise and entrepreneurship, and in particular for small and medium-sized enterprises (SMEs) (2001-2005) "OJ" L 333 , 29/12/2000 P. 0084 - 0091.
 • Bericht uber das BEST-Verfahren. Arbeitsdokument der Kommissionsdiensteilen, Kommission der Europaischen Gemeinschaften, Brussel, 29.10.2001 SEK(2001) 1704.
 • Alberto Licciardello: Applying the Best, w: "Enterprise Europe", October-December 2002.
 • The European Charter for Small Enterprises endorsed by Member States at the Feire European Council on 19 and 20 June 2000, European Communities, Luxembourg 2002.
 • Jan Galster, Cezary Mik, Podstawy europejskiego prawa wspólnotowego. Zarys wykładu. Wydawnictwo Comer, Toruń 1995.
 • Commission staff working paper. Creating an entrepreneurial Europe The activités of the European Union for the small and medium-sized enterprise (SMEs), Commission of European Communities, Brussels, 21.1.2003 SEC(2003)58.
 • http://www.6pr.pl/shownews.html?id=359.
 • http://www.ipr-helpdesk.org.
 • http://www.cordis.lu/irc/home.html.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1261/99/WE),w: Akty prawne Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące Instrumentów Strukturalnych i Przedakcesyjnych na lata 2000-2006, Ministerstwo Gospodarki, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2000.
 • Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, praca zbiorowa pod red. Jana Barcza, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2003.
 • Unia Europejska. Przygotowanie Polski do członkostwa, praca zbiorowa pod red. E. Kaweckiej-Wyżykowskiej i E. Synowiec, IKiCHZ, Warszawa 2001.
 • Commission Regulation (EC) No 2790/1999 of 22 December 1999 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of vertical agreements and concerted practices (Text with EEA relevance) "OJ" L 336, 29/12/1999 P. 0021 - 0025.
 • Commission notice - Guidelines on Vertical Restraints (Text with EEA relevance) "OJ" C 291, 13/10/2000 P. 0001 - 0044.
 • Commission Regulation (EC) No 1400/2002 of 31 July 2002 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of vertical agreements and concerted practices in the motor vehicle sector "OJ" L 203. 01/08/2002 P. 0030 - 0041.
 • Commission Regulation (EC) No 2658/2000 of 29 November 2000 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of specialisation agreements (Text with EEA relevance) "OJ" L 304, 05/12/2000 P. 0003 - 0006.
 • Commission Regulation (EC) No 2659/2000 of 29 November 2000 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of research and development agreements (Text with EEA relevance) "OJ" L 304, 05/12/2000 P. 0007 - 0012.
 • Commission Notice Guidelines on the applicability of Article 81 of the EC Treaty to horizontal cooperation agreements (Text with EEA relevance) "OJ" C 003, 06/01/2001 P. 0002 - 0030.
 • Commission Regulation (EC) No 70/2001 of 12 January 2001 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises "OJ" L 010, 13/01/2001 P. 0033 - 0042.
 • Commission Regulation (EC) No 69/2001 of 12 January 2001 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to de minimis aid "OJ" L 010, 13/01/2001 P. 0030 - 0032.
 • Information from the Commission - State aid and risk capital (Text with EEA relevance) "OJ" C 235, 21/08/2001 P. 0003 - 0011.
 • Jerzy Samborski, Zapewnić wszystkie korzyści, w: "Unia & Polska" nr 8/2003.
 • "Polska technologia w Europie", dodatek do "Nowego Życia Gospodarczego" z 24.11.2002 r.
 • Traktat Akcesyjny, źródło: płyta CD "Tak dla Polski" wydana przez Kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2003.
 • Polska w Unii Europejskiej. Nasze warunki członkostwa. Dokument Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Warszawa marzec 2003, źródło: płyta CD "Tak dla Polski" wydana przez Kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171394251

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.