PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | nr 7 Prace z zakresu ekonomii i politologii | 159--173
Tytuł artykułu

Kontrola zbrojeń strategicznych w polityce zagranicznej USA u schyłku lat 80 i początku lat 90

Autorzy
Warianty tytułu
The control of strategic armomentin US foreign policy at the turn of the 80's and 90's
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z zasadniczych elementów polityki zagranicznej jest siła. A jednym z najważniejszych atrybutów siły - broń. Obawa przed osiągnięciem przewagi przez przeciwników doprowadziła do "wyścigu zbrojeń". Strach przed całkowita zagładą - do kontroli zbrojeń. Stany Zjednoczone są jednym z państw, które odegrały znaczącą rolę w procesie ograniczenia posiadanego potencjału wojskowego. Ich stanowisko w tej kwestii ewoluowało. Po okresie konfrontacji nastąpiła reorientacja polityki w kierunku negocjacji. Obecnie podstawowe strategie dotyczące przeciwdziałania zagrożeniu militarnemu i zabezpieczeniu bezpieczeństwa to: wszelkie inicjatywy podejmowane w zakresie nieproliferacji broni jądrowej powinny dostosować politykę obronną, technologie oraz strategie i operacje wojskowe do poprawy zdolności USA do zapobiegania zdobywaniu tego rodzaju broni przez inne państwa oraz, w razie potrzeby, do ochrony przed zagrożeniem ze strony państw nuklearnych; współpraca z państwami byłego Związku Radzieckiego w celu wzmocnienia bezpieczeństwa narodowego poprzez eliminację lub redukcję arsenału nuklearnego byłego przeciwnika. Bez względu na ostateczny kurs polityki w tej kwestii, Stany Zjednoczone nadal posiadać będą znaczący wpływ na bieg spraw określających podstawowe kwestie związane z przyszłym kształtem bezpieczeństwa międzynarodowego. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the essential elements of foreign policy is power. And one of the most important symbols of power is weapon. The fear of gaining supremacy by opponents stimulated arms races. The fear of total extermination - arms control. USA is one of the countries that makes a difference in process of disarmament. A standpoint to this matter evolved. A period of confrontation was followed by cooperation. Nowadays, basic strategies concerning counteractions military threat and protecting security are: all steps undertaken in sphere of nonproliferation of nuclear weapon should adapt defense policy, technologies and military strategies and operations to improvement the capacity if the USA to prevent gaining this kind of weapon by other countries and, in case of need, to protect against the threat on the nuclear countries side; cooperation with countries of former USSR in order to fortify national security by elimination or reduction nuclear arsenal of former opponents. Regardless of final course of action in this matter, USA will still exert on influence on order of matters determinant basic questions connected to the future shape of international security. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • W. Wieczorek, Polityka Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. w kwestii nierozprzestrzeniania broni jądrowej, rozprawa doktorska, Instytut Spraw Zagranicznych.
 • Leksykon pokoju, red. J. Kukułka, Warszawa 1987.
 • Raport R. Nixona o polityce zagranicznej USA dla Kongresu z 25.11.1972 r., [w:] "Departament of State Bulletin", nr 656, "Zbiór Dokumentów" PISM nr 11, 1972.
 • J. Spanier, Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej, Warszawa 1990.
 • L. Lescaze, Reagan Press for Arms Cut [w:] "International Herold Tribune" 19 listopada 1981.
 • Z. Szczerbowski, Dialog rozbrojeniowy USA - ZSSR 1981-88, Warszawa 1989.
 • W.Q. Bowen, David H. Dunn, American security policy in the 1990's. Beyond containment, Londyn 1996.
 • www.fas.org.
 • W. Wieczorek, Rozbrojenie - teoria i praktyka, Warszawa 1985.
 • J. Schlesinger, Gulf for post - cold war policy, "Foreign Affairs", vol 72, 1992-93.
 • J. Kukułka, Historia współczesna stosunków międzynarodowych, Warszawa 1994.
 • J. Stachura, Stany Zjednoczone w grze postzimnowojennej, "Sprawy Międzynarodowe", 1995, nr 2.
 • K. Piątkowski, Polityka bezpieczeństwa i siły zbrojne USA, Warszawa 1987.
 • Raport of the Secretary of Defense to the President and Congress 1994, Waszyngton DC, USGPO, January 1994.
 • A. Towpik, Bezpieczeństwo międzynarodowe a rozbrojenie, Warszawa.
 • A. Burtfoy, Is Arms Control Approaching a Dead - End? "Australian Journal of International Affairs" 1998, t. 52, nr 3.
 • "W kierunku nowej kontroli zbrojeń" [w:] Rocznik Strategiczny 1998/99.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171394261

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.