PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 404 Finanse samorządu terytorialnego | 238--244
Tytuł artykułu

Subwencja ogólna jako instrument korekcyjno-wyrównawczy w systemie finansów samorządu terytorialnego

Warianty tytułu
General Subvention as a Correctional-Compensation Instrument in the Local Government Finance System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednostki samorządu terytorialnego uczestniczą w realizacji funkcji redystrybucyjnej finansów publicznych między innymi przez system subwencji i wpłat do budżetu państwa. Redystrybucja środków publicznych w wymiarze terytorialnym budzi wiele zastrzeżeń i dyskusji, gdyż prócz tego, że prowadzi do uzyskiwania efektów w obszarze sprawiedliwości i solidarności terytorialnej, nie przyczynia się do pogłębiania racjonalności i efektywności finansów publicznych i poszerzania odpowiedzialności władz samorządowych za zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego. Jednym z instrumentów redystrybucji środków publicznych w wymiarze terytorialnym jest subwencja ogólna przekazywana do budżetów jednostek samorządu terytorialnego. W ostatnich 25 latach, od momentu reaktywowania samorządu terytorialnego w Polsce, konstrukcja prawnofinansowa ulegała wielu zmianom, w różnym stopniu uwzględniającym problemy związane z występowaniem pionowej i poziomej nierównowagi fiskalnej. W artykule podjęto próbę ustalenia, czy i w jakim stopniu subwencja ogólna w Polsce, jako źródło dochodów budżetów jednostek samorządu terytorialnego, służy niwelowaniu pionowej i poziomej nierównowagi fiskalnej i czy proponowane w 2015 r. zmiany w jej konstrukcji mogą się przyczyniać do rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem w Polsce systemu korekcyjno-wyrównawczego dochodów własnych budżetów jednostek samorządu terytorialnego(abstrakt oryginalny)
EN
Local authorities take part in the realisation of the redistribution function of public finances among others via a subvention system and contribution to the state budget. The redistribution of public measures in territorial dimension raises a lot of concerns and discussions, because next to some effects in the sphere of territorial justice and solidarity it does not contribute to the deepening of rationality and efficiency of public finance as well as broadening the responsibility of local authorities for the management of finances of local authorities. General subvention transferred to the budgets of local authorities is one of instruments of redistribution of public finance in the territorial dimension. Legal and financial structure has undergone many changes to a various degree taking into consideration problems which are connected with the appearance of vertical and horizontal fiscal imbalances for the last 25 years since the moment of local government reinstating in Poland. The article attempts to determine if and to what extent general subvention in Poland as a source of revenue of local government budgets eliminates vertical and horizontal fiscal imbalance and if changes in its construction proposed in 2015 can contribute to the solution of problems connected with the functioning of correctional-compensation system of own resources of local authorities budgets in Poland(original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
  • Patrzałek L., 2010, Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
  • Patrzałek L., 2012, Teoretyczne aspekty redystrybucji poziomej i jej praktyczne zastosowanie w systemie finansów samorządu terytorialnego w Polsce, [w:] Szkice o finansach. Księga jubileuszowa Prof. K. Znanieckiej, red. T. Famulska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
  • System subwencji i wpłat do budżetu państwa, 2015, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171394303

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.