PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 404 Finanse samorządu terytorialnego | 265--282
Tytuł artykułu

Pomiar efektywności wydatków budżetowych dużych miast w Polsce

Warianty tytułu
Measuring Polish Cities Expenditure Efficiency
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest pomiarowi efektywności wydatków ogółem. Podmiotem badania jest 37 miast na prawach powiatu zaliczanych do kategorii dużych, tzn. liczących od stu tysięcy do miliona mieszkańców. Horyzont czasowy analizy obejmuje lata 2009- -2013. W badaniu zastosowano nieparametryczną metodę oceny efektywności względnej Data Envelopment Analysis (DEA). Za nakład przyjęto wydatki budżetowe ogółem na mieszkańca, rezultaty zaś zobrazowano za pomocą siedmiu wskaźników wpływających na jakość życia mieszkańców w obszarach: opieki zdrowotnej, finansów gospodarstw domowych, rynku pracy, edukacji, wypoczynku i rekreacji, bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony środowiska naturalnego. Na podstawie wyników badań wskazano jednostki nieefektywne oraz zaproponowano kierunki zmian umożliwiające osiągnięcie pełnej efektywności. W toku analizy potwierdzone zostały postawione hipotezy zakładające, że efektywność wydatków budżetowych jest większa w miastach o mniejszej liczebności mieszkańców oraz w miastach z mniejszymi wydatkami per capita(abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on the measurement of efficiency of general expenditure. The subject of the study is 37 cities with county rights classified as large ones, i.e. with a population between one hundred thousand and a million. The time horizon of the analysis covers the years 2009-2013. A nonparametric method for the evaluation of relative efficiency - Data Envelopment Analysis (DEA) - was used in the research. The input is the total budgetary expenditure per capita and the results (outputs) are seven indicators influencing the quality of life in the following areas: health care, household finances, labour market, education, leisure and recreation, public safety and environmental protection. On the basis of the results inefficient units were indicated, and then changes required to improve efficiency were proposed. The analysis also confirmed two hypotheses: the efficiency of budgetary expenditure is higher in cities with a smaller number of inhabitants and in cities with less expenditure per capita(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • Afonso A., Fernandes S., 2006, Measuring local government spending efficiency: Evidence for the Lisbon region, "Regional Studies", vol. 40.1, s. 39-53.
 • Afonso A., Fernandes S., 2008, Assessing and explaining the relative efficiency of local government, "The Journal of Socio-Economics", vol. 37, s. 1946-1979.
 • Andersen P., Petersen N., 1993, A procedure for ranking efficient units in Data Envelopment Analysis, "Management Science", vol. 39, no. 10, s. 1261-1264.
 • Balaguer-Coll M., Prior D., Tortosa-Ausina E., 2007, On the determinants of local government performance: A two-stage non-parametric approach, "European Economic Review", no. 51, s. 425-451.
 • Banker R.D., Charnes A., Cooper W.W., 1984, Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis, "Management Science", vol. 30, no. 9, s. 1078-1092.
 • Binda J., Łapińska H., 2011, Metody oceny efektywności polityki budżetowej I realizacji usług publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku Białej, s. 16-33.
 • Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E., 1978, Measuring the efficiency of decision making units, "European Journal of Operational Research", vol. 2, s. 429-444.
 • Cheshire P., Magrini S., 2006, Population growth in European cities: Weather matters but only nationally, "Regional Studies", no. 40, s. 23-37.
 • Cook W.D., Seiford L.M., 2009, DEA - Thirty years on, "European Journal of Operational Research", no. 129, s. 1-17.
 • Cooper W.W., Seiford L.M., Tone K., 2006, Introduction to Data Envelopment Analysis, Springer.
 • Cooper W.W., Seiford L.M., Tone K., 2007, Data Envelopment Analysis. A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver Software, Springer.
 • De Mello L. Jr., 2002, Public finance, government spending and economic growth: The case of local governments in Brazil, "Applied Economics", no. 34, s. 1871-1883.
 • Domagała A., 2007a, Metoda Data Envelopment Analysis jako narzędzie badania względnej efektywności technicznej, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 3-4, s. 21-34.
 • Domagała A., 2007b, Postulat homogeniczności jednostek decyzyjnych w metodzie DEA. Sugestie teoretyczne a wyniki symulacji empirycznych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 84, s. 54-76.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., 2006, Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy, PWN, Warszawa.
 • Dyson R.G. (i in.), 2001, Pitfalls and protocols in DEA, "European Journal of Operational Research", no. 132, s. 245-259.
 • Engel J., 2015, Global clusters of innovation: Lessons from Silicon Valley, "California Management Review", vol. 57, iss. 2, s. 36-65.
 • Farrell M.J., 1957, The measurement of productive efficiency, "Journal of the Royal Statistical Society", no. 120, s. 253-290.
 • Filipiak B., 2011, Finanse samorządowe. Nowe wyzwania, bieżące i perspektywiczne, Difin, Warszawa.
 • Florida R., 2002, The economic geography of talent, "Annals of the Association of American Geographers", vol. 92, iss. 4, s. 743-755.
 • Guziejewska B., 2008, Efektywność finansów samorządu terytorialnego, "Gospodarka Narodowa", nr 5-6, s. 71-89.
 • Guzik B., 2009, Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Jastrzębska M., 2005, Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Jastrzębska M., 2012, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Julkowski B., 2014, Problematyka oceny efektywności szkolnictwa wyższego, "Gospodarka. Rynek. Edukacja", vol. 15, nr 3, s. 31-36.
 • Karbownik B., Kula G., 2014, Efficiency of public sector at the level of local governments in Poland, s. 1-22, http://www.seminar.wne.uw.edu.pl/uploads/Main/Karbownik_Kula.pdf (20.03.2015).
 • Kosek-Wojnar M., Surówka K., 2007, Podstawy finansów samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa.
 • Liao P., 2009, Parallels between objective indicators and subjective perceptions of quality of life: A Study of metropolitan and county areas in Taiwan, "Social Indicators Research", no. 91, s. 99-114.
 • Loikkanen H., Susiluoto I., 2006, Cost Efficiency of Finnish Municipalities in Basic Service Provision 1994-2002, Helsinki Center of Economic Research Discussion Paper, no. 96, s. 1-24.
 • Marans R., 2015, Quality of urban life & environmental sustainability studies: Future linkage opportunities, "Habitat International", no. 45, s. 47-52.
 • Owsiak K., 2014, Problem efektywności wydatków jednostek samorządu terytorialnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 346, s. 141-150.
 • Patrzałek L., 2010, Finanse samorządu terytorialnego, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław.
 • Prieto A., Zofio J., 2001, Evaluating effectiveness in public provision of infrastructure and equipment: The case of Spanish municipalities, "Journal of Productivity Analysis", no. 15 (1), s. 41-58.
 • Sekuła A., 2013, Gospodarka gruntami w małych miastach na podstawie podatku od nieruchomości w gminach miejskich województwa pomorskiego, [w:] K. Heffner, M. Twardzik (red.), Nowoczesne instrumenty polityki rozwoju lokalnego - zastosowanie i efekty w małych miastach, Zeszyty Naukowe nr 144, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice
 • Senlier N., Yildiz R., Aktaş E., 2008, A perception survey for the evaluation of urban quality of life in Kocaeli and a comparison of the life satisfaction with the European cities, "Social Indicators Research," no. 94, s. 213-226.
 • Shapiro J., 2006, Smart cities: Quality of life, productivity, and the growth effects of human capital, "The Review of Economics and Statistics", vol. 88, no. 2, s. 324-335.
 • Tone K., 2002, A slacks-based measure of super-efficiency in data envelopment analysis, "European Journal of Operational Research", vol. 143, s. 32-41.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171394321

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.