PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 405 Instytucje w teorii i praktyce | 157--172
Tytuł artykułu

Ochrona i edukacja konsumenta. Instytucjonalne zapobieganie działaniom nieetycznym i nieprawidłowościom w branży usług finansowych

Autorzy
Warianty tytułu
Consumer Protection and Education - Institutional Prevention of Unethical Activities and Irregularities in the Financial Services Industry
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano zagadnienia obejmujące ochronę i edukację konsumentów, a także politykę konsumencką, znajdującą się w gestii instytucji rządowych, samorządowych, organizacji konsumenckich. Na podstawie wyników badań określono pozycję konsumenta na rynku oraz oceniono instytucje i organizacje konsumenckie zajmujące się problematyką konsumencką w Polsce. Wskazano także na strefy zagrożeń interesów konsumentów, tj. obszary naruszeń praw konsumentów, szczególnie w umowach, oraz podkreślono, że ważnym elementem polityki konsumenckiej jest edukacja konsumenta(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents a range of issues including consumer protection and education, as well as consumer policy represented by governmental and consumer institutions. The consumer's position on the market has been specified on the basis of research results; so has been the rating of consumers' institutions and organizations dealing with consumer issues in Poland. The article also indicates risk zones for consumers' interests, (i.e. consumer rights violations exemplified especially in contracts) as well as stresses the importance of consumer education as an important aspect of consumer policy(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Badanie konsumentów III wieku, Raport dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2009.
 • Banki kłamią w reklamach. Będą kary, 26.06.2008, http://www.money.pl/banki/wiadomosci/artykul/banki;klamia;w;reklamach;beda;kary,135,0,351367.html (15.03.2015).
 • Coraz więcej skarg na łamanie prawa przez instytucje finansowe, http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/coraz-wiecej-skarg-na-lamanie-prawa-przez-instytucje-finansowe (2.03.2015).
 • Decyzje UOKiK. 50,4 mln zł kar dla czterech spółek za polisolokaty, 21.10.2014, http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/decyzje-uokik-50-4-mln-zl-kar-dla-czterech,244,0,1642740.html (2.03.2015).
 • Dyskusja panelowa na temat: Ochrona praw konsumentów na rynkach usług finansowych, Warszawa, 9 czerwca 2014 r., Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2014, nr 5(3), s. 135, www.ikar.wz.uw.edu.pl.
 • Funkcjonowanie systemu ochrony praw klientów podmiotów rynku finansowego, Informacja o wynikach kontroli, NIK, Warszawa, 8.04.2014.
 • Instytucje parabankowe - czy działają legalnie?, Zespół Kancelarii Adwokackiej Bisztrai, wrzesień 2012, http://www.bisztrai.com/lang/pl/instytycje-parabankowe-czy-dzialaja-legalnie/(20.06.2014).
 • Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 22 maja 2012 r. "Europejski program na rzecz konsumentów - Zwiększanie zaufania i pobudzanie wzrostu gospodarczego" oraz Rezolucja Rady UE z dnia 11 października 2012 r. potwierdzająca cele przyjęte przez Komisję w ww. dokumencie.
 • Konsumenci na rynku usług bankowych. Raport dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, lipiec 2009.
 • Kryszkiewicz M., Bank ukarany za łamanie praw konsumentów, Gazeta Prawna, 19.12.2008, s. 12.
 • Kryszkiewicz M., Parabanki pod lupą UOKiK, Gazeta Prawna, 30.12.2013, nr 250, s. B6.
 • Niklewicz K., Samcik M., Karciane sztuczki banków. Masowo łamią nasze prawa!, Gazeta Wyborcza, 29.11.2010, nr 278, s. 1 i 32.
 • NIK o ochronie klientów rynku finansowego, 7.05.2014, http://www.nik.gov.pl/najnowsze-informacje-o-wynikach-kontroli/nik-o-ochronie-klientow-rynku-finansowego.html (9.02.2014).
 • Opłaty parabanków - raport UOKiK, 9.07.2013, http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=10500 (20.06.2014).
 • Pachucki M., Piramidy i inne oszustwa na rynku finansowym. Poradnik klienta usług finansowych, CEDUR, KNF, Warszawa 2012.
 • Popiołek A., Koniec oszukańczych polis? UOKiK drastycznie karze i chce zmian w prawie, Gazeta Wyborcza, 21.10.2014, nr 246, s. 27.
 • Raport z kontroli wzorców umów o karty płatnicze, UOKiK, listopad 2010.
 • Reklama parabanków, Raport z kontroli reklam pozabankowych instytucji finansowych oferujących pożyczki konsumentom, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Poznań, maj 2013.
 • Reklamy parabanków łamią prawo?, 24.05.2013, http://e-prawnik.pl/wiadomosci/informacje/reklamy-parabankow-lamia-prawo.html (2.03.2014).
 • Rutkowska-Tomaszewska E., Ochrona prawna klienta na rynku usług finansowych, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 • UOKiK znokautuje towarzystwa ubezpieczeniowe?, 24.11.2014, http://www.bankier.pl/wiadomosc/UOKiK-znokautuje-towarzystwa-ubezpieczeniowe-3242266.html (2.03.2015).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny, DzU 1964, nr 16, poz. 93.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, DzU 2003, nr 124, poz. 1153, ze zm.
 • Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, DzU 2006, nr 157, poz. 1119, ze zm.
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, DzU 2015, nr 0, poz. 184.
 • Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, DzU 2007, nr 171, poz. 1206, z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171394477

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.