PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 405 Instytucje w teorii i praktyce | 173--183
Tytuł artykułu

Nowe mechanizmy dystrybucji środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego w świetle teorii kosztów transakcyjnych

Autorzy
Warianty tytułu
New Mechanisms of Distribution of Financial Means from the European Social Fund in the Light of the Theory of Transaction Costs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Administracja rządowa, odpowiedzialna za zgodną z politykami unijnymi dystrybucję środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej (UE) na poziom krajowy, podjęła w ramach programowania finansowego ustalonego na lata 2014-2020 nową inicjatywę. Jej zadaniem jest odwrócenie tendencji rynkowych na rynku usług szkoleniowych o charakterze rozwojowym (skierowanych do sektora MMŚP), poprzez tworzenie systemów popytowych w procesie dystrybucji pomocy publicznej. Celem przedsięwzięcia jest pobudzenie strony popytowej rynku usług rozwojowych z wykorzystaniem nowych mechanizmów (vouchery i promesy). Pozwoli to w większym stopniu ocenić realny popyt na rynku szkoleniowym oraz "urynkowić" ceny świadczonych usług, premiując jakość produktu. Celem artykułu jest prezentacja nowego, zorientowanego na maksymalizację realnego popytu, podejścia do świadczenia usług publicznych przez administrację, w perspektywie finansowej 2014-2020. Przedstawione zostaną ramy instytucjonalne, w których odbywać się będzie dystrybucja tych środków, oraz znaczenie instytucji dla rozwoju stymulowanych przez pomoc publiczną branż. Ocena nowego mechanizmu dystrybucji środków finansowych z EFS zostanie przeprowadzona z punktu widzenia kosztów transakcyjnych i teorii regulacji. Teoretyczne tło badawcze stanowić będzie Nowa Ekonomia Instytucjonalna, której aparat pojęciowy zostanie wykorzystany do opisania i wyjaśniania zjawisk, a także procesów gospodarczych związanych z wydatkowaniem współfinansowania unijnego ukierunkowanego na rozwój kapitału ludzkiego w MMŚP(abstrakt oryginalny)
EN
Civil service, responsible in accordance with the union politicians for the distribution of financial means from the budget of the European Union (the EU), to the domestic level, took a new initiative in frames of financial programming established for the years 2014-2020. Its aim is turning away the market trends on the level of the market of training services of developmental character (directed at the SME sector), by creating demand-induced systems in the process of the public aid. Stimulating the demand-induced side of the market of developmental services is a purpose of the enterprise with using new demand-induced mechanisms (vouchers and promises). The action will let, to the greater degree, judge the real demand on the training market and "to privatize" the prices of provided services, awarding a bonus to the quality of the product. A research purpose is a presentation of the new, orientated to the maximization of the real demand, approach to public serving provided by the civil service, in the financial prospect of 2014-2020. The article presents institutional frames in which the distribution of these means will take place, and the meaning of the institution for the development of businesses stimulated by the public aid. The evaluation of the new mechanism of distribution of financial means in ESF will be conducted from a point of view of transaction costs and the theory of regulation. Theoretical background of the research will constitute the New Institutional Economy, which notional apparatus will be used for describing and explaining phenomena and economic processes bound with the expenditure of the union co-financing, directed to the development of the human capital in SMEs(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Arrow K., 1969, The Organization of Economics Activity: Issue Partinent to the Choise of Market versus Nonmarket Allocation, "Joint Economic Committee, 91st Congress of the United States", session 1, Washington.
 • Borkowska B., 2009, Regulacja monopolu naturalnego w teorii i praktyce, UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Borkowska B., Szapiel J., 2005, Restrukturyzacja branży elektroenergetycznej w świetle nowej ekonomii instytucjonalnej, [w:] Nowa Ekonomia Instytucjonalna. Aspekty teoretyczne i praktyczne, red. S. Rudolf, WSEiA w Kielcach, Kielce.
 • Coase R., 1937, The nature of the firm, Economica, vol. 4.
 • Daniels R., Trebilock M., 2005, Rethinking the Welfare State: The Prospects for Government by Voucher, London.
 • Forlicz S., 2001, Niedoskonała wiedza podmiotów rynkowych, PWN, Warszawa.
 • Hardt Ł., 2009, Ekonomia kosztów transakcyjnych - geneza i kierunki rozwoju, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Klimczak M., 2009, Konwencje jako instytucje na jednolitym rynku europejskim, [w:] Ekonomia: mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna, red. B. Borkowska, UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Matthews R., 1986, The economics of institutions and the sources of growth, Economic Journal, vol. 96.
 • North D., 1990, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Ocena efektywności i skuteczności projektów szkoleniowych w ramach PO KL w województwie śląskim, Pracownia Badań i Doradztwa Re-source Korczyński Sarapata sp.j., Katowice 2013.
 • Ocena wsparcia w ramach projektów PO KL, realizowanych w trybie konkursowym i systemowym, Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Szczecin 2013.
 • Simon H., 1976, Działanie administracji, PWN, Warszawa.
 • Sześciło D., 2014, Rynek, prywatyzacja, interes publiczny. Wyzwania urynkowienia usług publicznych, Scholar, Warszawa.
 • Wilkin J. (red.), 2012, Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania, Scholar, Warszawa.
 • Williamson O., 1998, Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, PWN, Warszawa.
 • http://www.parp.gov.pl/index/index/2769.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171394481

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.