PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 32 (2) Zarządzanie strategiczne : strategie sieci i przedsiębiorstw w sieci | 195--209
Tytuł artykułu

Znaczenie i stan zasobów i kompetencji spółdzielni w sferze organizacji i zarządzania - wyniki badań spółdzielni mleczarskich z województwa świętokrzyskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Importance and State of Resources and Competencies of Cooperatives in the Sphere of Organization and Management - the Results of Research of Dairy Cooperatives from the Świętokrzyskie Province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza stopnia ważności wykorzystywanych zasobów i kompetencji w sferze organizacji i zarządzania z punktu widzenia konkurencyjności, oraz analiza stanu faktycznego zasobów i kompetencji w porównaniu z konkurencją. Analizie poddano 50% spółdzielni mleczarskich z województwa świętokrzyskiego, które uczestniczą w konsorcjach/grupach zakupowych. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że z punktu widzenia konkurencyjności najwyżej przez spółdzielnie są ocenione zdolności w zakresie monitoringu otoczenia międzynarodowego. Z analizy wyników badań ponadto wynika, że stan siedmiu z dwudziestu sześciu przedstawionych zasobów i kompetencji w sferze organizacji i zarządzania został uznany przez respondentów za nieznacznie lepszy od stanu posiadanego przez konkurencję. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to analyze the degree of validity of used resources and competencies in the field of organization and management from the point of view of competition, and the analysis of the state of resources and competences compared to the competition. The analysis covered 50% of dairy cooperatives from Świętokrzyskie province that participate in consortia / buying groups. Based on the survey, it was found that from the point of view of competitiveness, cooperatives the highest rated capacities for monitoring international environment. The analysis of the research results also show that the condition of seven of the twenty-six resources and competences in the field of organization and management has been recognized by respondents as slightly better than the state held by the competition. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • [1] Ansoff H.I., Zarządzanie strategiczne, Warszawa: PWE 1985.
 • [2] Bogdanienko J., Piotrowski W., Zarządzanie. Tradycja i nowoczesność, Warszawa: PWE 2013.
 • [3] Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet 2000.
 • [4] Chaberek M., Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2002.
 • [5] Chauvet A., Metody zarządzania. Przewodnik, Warszawa: POLTEXT 1997.
 • [6] Dietl J., Marketing, Warszawa: PWE 1985.
 • [7] Kisielnicki J., Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym, Warszawa: PWE 2008.
 • [8] Konieczna I., Supply Chain Analysis of Selected Dairy Cooperatives of the Świętokrzyskie Voivodeship, (red.) A. Malina, R. Oczkowska, T. Rojek "Knowledge-Economy-Society. Challenges of the Contemporary Management", Cracow: Cracow University of Economics 2013.
 • [9] Kosińska E., Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki, Warszawa: PWE 2008.
 • [10] Koźmiński A., Jemelniak D., Zarządzanie od podstaw, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2008.
 • [11] Kuc B.R., Gliński B., Zarządzanie strategiczne: geneza, rozwój, priorytety, Warszawa: Wydawnictwo Key Text 1996.
 • [12] Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 2001.
 • [13] Machaczka J., Podstawy zarządzania, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2001.
 • [14] Marek S., Białasiewicz M. (red.), Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza, Warszawa: PWE 2011.
 • [15] Niedbała B., Sierpińska M., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Centra odpowiedzialności w teorii i praktyce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2013.
 • [16] Nowak E. (red.), Controlling w działalności przedsiębiorstwa, Warszawa: PWE 2011.
 • [17] Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, Warszawa: PWE 1998.
 • [18] Obłój K., Strategia sukcesu firmy, Warszawa: PWE 1998.
 • [19] Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2003.
 • [20] Razjer M., Strategie dywersyfikacji przedsiębiorstw, Warszawa: PWE 2001.
 • [21] Romanowska M., Zarządzanie strategiczne firmą, Warszawa: Centrum Informacji Menedżera 1995.
 • [22] Shapiro C., Potęga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce sieciowej, Gliwice: Helion 2007.
 • [23] Sławińska M. (red.), Kompendium wiedzy o handlu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2008.
 • [24] Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2000.
 • [25] Stankiewicz M. (red.), Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, Toruń: TNOiK Dom Organizatora 2006, s. 63-64.
 • [26] Stankiewicz M., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Toruń: TNOiK Dom Organizatora 2002.
 • [27] Trocki M., Outsourcing, Warszawa: PWE 2001.
 • [28] Urbanowska-Sojkin E., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, Warszawa: PWE 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171394501

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.