PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 18 | 25--31
Tytuł artykułu

Rola komunikacji pionowej w kształtowaniu postaw pracowniczych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of the Vertical Communication in Shaping the Staff`s Attitudes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W związku z niedostateczną skutecznością finansowych form motywowania pracowników, coraz więcej uwagi poświęca się pozamaterialnym formom oddziaływania na ich postawy. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie roli, jaką pełni komunikacja pionowa w kształtowaniu postaw pracowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem roli kierowników. Przedstawione są bariery, jakie wiążą się ze stosowaniem finansowych form motywowania oraz korzyści wynikające ze stosowania komunikacji pionowej jako narzędzia wzmacniającego pozostałe środki motywacyjne. Zaprezentowano również wnioski końcowe wynikające z przeprowadzonych rozważań, które odnoszą się do budowy kultury organizacyjnej opartej na współpracy, zarówno na płaszczyźnie przełożony-podwładny, jak i w wymiarze organizacyjnym. Autorka swoje przemyślenia oparła na źródłach wtórnych zarówno polskich, jak i zagranicznych autorów. (abstrakt oryginalny)
EN
With regard to the fact that financial forms of motivating employees' have been proven insufficient, more and more attention is drawn to immaterial forms of shaping the staff's attitudes. The aim of this article is to present the role of vertical communication (especially the role of the managers) in shaping the staff's attitudes. There have been presented the barriers which are connected with applying financial methods of motivating employees, as well as advantages resulting from applying vertical communication as a tool of strengthening other motivators. There have been also drawn some conclusions derived from presented reflections which appertain to building the organizational culture based on cooperation, both in supervisor-subordinate relations and in the context of the whole organization. The author derived her considerations form textual sources of the Polish and foreign authors. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
25--31
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Abele J. i in. (2015), O efektywnej współpracy, Harvard Business Review, Warszawa.
 • Armstrong M. (2004), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • European Commission (2011), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility, European Commission, Brussels.
 • Gieraga J. (2015), Rola komunikacji wewnętrznej w propagowaniu idei CSR w obszarze funkcji personalnej, "Logistyka", nr 2.
 • Goldhaber G. M., Porter D. T., Yates M. P., Lesniak R. (1978), Organizational Communication, "Human Communications Research", vol. 5, nr 1, cyt. za: Wińska J. (2010), Influence of superiorsubordinate communication on employee satisfaction, "Journal of Positive Management", vol. 1, nr 1.
 • Guest D. E., Conway N. (2002), Communicating the psychological contract: an employer perspective, "Human Resource Management Journal", vol. 12, nr 2.
 • Hamdi S., Rajablu M. (2012), Effect of Supervisor-Subordinate Communication and Leadership Style on Organizational Commitment of Nurses in Health Care Setting, "International Journal of Business and Management", vol. 7, nr 23.
 • Holmstrom B., Milgrom P. (1991), Multitask Principal Agent Analyses: Incentive Contracts, Asset Ownership and Job Design, "Journal of Law, Economics and Organizations", vol. 7.
 • Mayfield J., Mayfield M. (2002), Leader Communication Strategies. Critical Paths to Improving Employee Commitment, "American Business Review", nr czerwiec.
 • Michael D. (2011), Supportive supervisor communication as an intervening influence in the relationship between LMX and employee job satisfaction, turnover intentions, and performance, "Journal of Behavioral Studies in Business", vol. 4.
 • Nocuń T. (2007), Pieniądze to nie wszystko czyli jak efektywnie motywować pracowników, "Personel i zarządzanie", nr 208 (7).
 • Pocztowski A. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 • Podkowińska M. (2011), Communication in Employees' Motivation and Remuneration System. Education of Economists & Managers, SGH, Warszawa.
 • Smidts A., Pruyn A., van Riel C. (2001), The impact of employee communication and perceived external prestige on organizational identification, "Academy of Management Journal", vol. 44, nr 5, cyt. za: Guest D. E., Conway N. (2002), Communicating the psychological contract: an employer perspective, "Human Resource Management Journal", vol. 12, nr 2.
 • Srivastava R. (2014), The impact of Communication skill of the manager on the Motivation, and Work performance of the employees - A Research study, "Pacific Business Review International", vol. 6, nr 9.
 • Śmigielski P. (2010), Koncepcja CSR oraz elastyczne formy pracy instrumentami wspomagającymi adoptowanie przedsiębiorstw i pracowników do zmian gospodarczych, Związek Pracodawców Dolnego Śląska, Wrocław.
 • Wollard K. K., Shuck B. (2011), Antecedents to Employee Engagement: A Structured Review of the Literature, "Advances in Developing Human Resources", vol. 13, nr 4.
 • Woźniak J. (2012), Współczesne systemy motywacyjne, PWN, Warszawa.
 • Yamaguchi I. (2009), Influences of organizational communication tactics on trust with procedural justice effects: A cross-cultural study between Japanese and American workers, "International Journal of Intercultural Relations", nr 33.
 • Employee Engagement - a Towers Perrin study, reach1to1, http://www.reach1to1. com/2009/03/09/employee-engagement-drives-business-performance/, (dostęp: 30.05.2015).
 • CSR / ISO 26000, Portal wiedzy na temat standardów etycznych w łańcuchu dostaw, http://www.standardyetyczne.pl/csr__iso_26000.html, (dostęp: 18.11.2014).
 • Jak się pracuje w BPH, BPH, http://www.bph.pl/pl/kariera/o_nas/jak_sie_pracuje (dostęp: 10.11.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171394513

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.