PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. nr 43 Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju | 163--172
Tytuł artykułu

Koszty leczenia wybranych chorób cywilizacyjnych w opiniach respondentów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Aspects of Modern Civilization Diseases Costs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Systematycznie wzrasta liczba osób chorujących na choroby cywilizacyjne w Polsce, w Europie i na świecie. Rozwiązywanie problemów związanych z tymi chorobami jest dużym wyzwaniem stawianym przed ekonomiką zdrowia i systemami ochrony zdrowia, dlatego prowadzenie badań dotyczących określenia poziomu kosztów tych chorób wydaje się ważne. Celem pracy jest przedstawienie poziomu wybranych kosztów ponoszonych przez chorych na cukrzycę i astmę. Badanie przeprowadzono wśród chorych w wybranych placówkach ochrony zdrowia w Bydgoszczy. Korzystano z kwestionariusza ankiety. W badaniu uczestniczyło 285 osób. Prowadzono wywiad z pacjentami oczekującymi na wizytę u lekarza specjalisty w poradniach szpitalnych leczących dane choroby. Przy pomocy programu Excel utworzono bazę danych dla prowadzonych obliczeń. W badaniu uwzględniono strukturę płci chorych i ich wiek, zamieszkiwanie w mieście lub na wsi, status zawodowy, uzyskiwany poziom dochodu przypadający na jedną osobę w gospodarstwie domowym, czas trwania choroby, częstotliwość przyjmowania leków, korzystanie z prywatnych wizyt u lekarzy specjalistów, poziom ponoszonych wydatków finansowych na te wizyty, poziom miesięcznych wydatków na leki. Wykonano porównanie poziomu ponoszonych kosztów przez chorych na astmę i cukrzycę. Badania wykazały, że astmatycy częściej aniżeli chorzy na cukrzycę korzystają z prywatnych wizyt specjalistycznych i ponoszą wyższe w porównaniu z cukrzykami wydatki na ten cel. Ponad połowa respondentów zaznaczyła, że miesięczne wydatki związane z chorobą cukrzycą lub astmą stanowią duże obciążenie dla budżetu domowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The number of people suffering from civilization diseases increases systematically in Poland, Europe and all over the world. Tackling problems caused by these diseases is an important challenge faced by health economics and health care systems, thus, research on identification of these diseases' costs seem to be an important issue. The purpose of this research is to present selected costs borne by those sick with diabetes and asthma. The research was conducted among patients of selected health care units in Bydgoszcz. A questionnaire survey was used. 285 patients participated in the research. The interview was conducted with patients waiting for their consultations with specialist physicians in out-patient hospital clinics. In order to make calculations, the Excel database was built. The research involved following factors: gender and age of patients, inhabitation in urban or rural area, employment status, per capita household income, duration of disease, frequency of medication, use of private health care specialist services and their cost, monthly drugs expenditures. The costs borne by those sick with asthma and diabetes were compared. The research results show that asthmatics use private specialist health care services more often than diabetics and that the former spend more for that kind of services. More than a half of respondents stated that monthly expenditures related to diabetes and asthma burden their household's budget significantly. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Antczak A., Ciebiada M., Kmiecik T., 2012, Leczenie astmy [w:] Farmakologia astmy i chorób alergicznych, red. A. Fala, Termedia Wydawnictwo Medyczne, Poznań.
 • Balińska-Miśkiewicz W., 2009, Diagnostyka i leczenie astmy oskrzelowej u osób dorosłych, "Farmacja Polska", t. 65, nr 11/2009.
 • Balińska-Miśkiewicz W., 2010, Astma oskrzelowa u dzieci - odrębności diagnostyczno-terapeutyczne, "Farmacja Polska", t. 66, nr 7/2010.
 • Bernas M., Czech A., Szczeklik-Kumala Z., 2009, Cukrzyca w Polsce - można lepiej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa.
 • Bodzenta-Łukaszyk A., Emeryk A., Samoliński B., Szpak A. i in., 2009, Epidemiologia astmy w Polsce według programu ECAP, "Terapia", nr 3/2009.
 • Czupryniak L., 2012, Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę. Diabetologia Kliniczna, t. 1, Supl. A.
 • Droszcz W., 1991, Astma oskrzelowa, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa.
 • Droszcz W., 2002, Astma. Zarys patofizjologii, zasady diagnostyki i leczenia, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa.
 • Głębocka A., Zarzycki W., Mazurek E., Lewko J., Świszcz P., 2004, Ocena wydolności statycznej i dynamicznej stóp u kobiet z cukrzycą ciężarnych, "Medycyna Metaboliczna", t. 8, nr 4.
 • Janeczko D., 2001, Epidemiologia cukrzycy [w:] Diabetologia. Wybrane zagadnienia, praca zbiorowa, Akademia Medyczna w Warszawie, Warszawa.
 • Kasperska-Czyżykowska T., 1999, Farmakologiczne leczenie cukrzycy, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 • Kuna P., 2009, Czym jest astma w świetle współczesnej wiedzy i jak można ją wcześnie rozpoznać, "Terapia", nr 3/2009.
 • Kuna P., Kupczyk M., 2011, Astma ciężka - definicje i standardy diagnostyki, "Terapia", nr 4/2011.
 • Kuna P., Kupczyk M., 2011, Fenotypy astmy - przełom, czy dzielenie włosa na czworo?, "Terapia", nr 4/2011.
 • Krentz A.J., 2001, Cukrzyca, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków.
 • Mędrela-Kuder E., 2011, Prawidłowa dieta w cukrzycy typu II jako forma rehabilitacji chorych, "Roczniki Państwowego Zakładu Higieny", t. 62, nr 2.
 • Orlewska E., 1994, Krótka historia cukrzycy "Terapia", nr 11/1994.
 • Panaszek B., Uchmanowicz I., Rusin-Pawełek E., Żuchowska D., 2012, Epidemiologia i poziom kontroli astmy oskrzelowej - analiza wybranych zagadnień, "Współczesna alergologia info", t. 7, nr 1/2012.
 • Polakowska M., Piotrowski W., 2011, Incidence of diabetes in the polish population, "Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej", nr 121(5).
 • Tatoń J., 2000, Cukrzyca na przełomie stuleci, osiągnięcia i perspektywy, "Medycyna Metaboliczna", nr 1/2000, t. IV.
 • Tatoń J., 2011, Nowe cele, potrzeby i możliwości koniecznych, pilnych przekształceń w opiece medyczno-społecznej nad osobami z cukrzycą - w realnych warunkach leczenia i życia w Polsce, "Medycyna Metaboliczna", nr 4/2011, t. XV.
 • Panek B., Gacko M., Fiszka K.A., 2008, Zespół stopy cukrzycowej - problem medyczny, ekonomiczny i społeczny, "Medycyna Metaboliczna", nr 1/2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171394535

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.