PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | nr 6 Rozwój regionu świętokrzyskiego w warunkach integracji europejskiej | 95--103
Tytuł artykułu

Program Phare Spójność Społeczno-Gospodarcza jako instrument edukacyjny przy wykorzystaniu Funduszy Strukturalnych przeznaczonych dla państw członkowskich Unii. Na przykładzie województwa świętokrzyskiego

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polska znajduje się w końcowej fazie intensywnych przygotowań do członkostwa w UE oraz do korzystania z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Program przedakcesyjny Phare (SSG) Spójność społeczna i gospodarcza, który obecnie pozostaje realnym źródłem dofinansowania działań samorządowych, a także sektora organizacji pozarządowych traktowany jest jako element przygotowań do absorpcji funduszy strukturalnych. Artykuł przedstawia Program Phare, jego genezę, cele oraz wielkość środków finansowych z programu przeznaczonych dla województwa świętokrzyskiego. Omawiając projekty zgłoszone przez samorząd województwa do realizacji z programu Phare SSG autor identyfikuje zagrożenia pojawiające się przy ich realizacji, które mogą wpłynąć na rozmiar absorpcji funduszy strukturalnych przez regiony. (abstrakt oryginalny)
Twórcy
Bibliografia
 • Eurostat z 2000 r. PKB na 1 mieszk. (PPS) - średnia za lata 1995-97.
 • Grosse T.G., Mackiewicz M.: Zmierzch decentralizacji w Polsce? Polityka rozwoju w województwach w kontekście integracji europejskiej. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002.
 • Guz-Vetter M.: Phare 2000 dla Polski Wschodniej i Śląska. Ocena przygotowania administracji. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001.
 • Informacja okresowa nt. pomocy przedakcesyjnej Phare, ISPA, SAPARD oraz przygotowań do funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2002.
 • Kontrakt wojewódzki dla województwa świętokrzyskiego na lata 2001-2002, Warszawa 2001.
 • Kosarczyn H., Żebrowska-Cielek J.: Wyniki badania ankietowego na temat zdolności absorpcyjnej województw. PARR, Warszawa 2001.
 • Kozak M.: Jak Polska administracja powinna dostosować się do polityki strukturalnej prowadzonej przez Unię Europejską? Polityka regionalna i fundusze strukturalne w Unii Europejskiej. Instytut Europejski w Łodzi 1998.
 • Mrówka B.: Unijne programy pomocowe dla polskich samorządów i organizacji pozarządowych. /w:/ Unijne programy pomocowe. Polska w Europie 4 (42) 2002.
 • Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006. Rada Ministrów, Warszawa 2003.
 • Ogólne zasady funkcjonowania programu Phare. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2001.
 • Porozumienie w sprawie zmiany kontraktu wojewódzkiego dla województwa święto krzyskiego zawartego 19.06.2001 r. w Warszawie pomiędzy Radą Ministrów a Samorządem Województwa. Warszawa 13.06.2002.
 • Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego 2001-2002. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Kielce 2001.
 • Program Spójności Społeczno-Gospodarczej Phare - informator. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2001.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 kwietnia 2001 roku, zmieniające rozporządzenie z 29 grudnia 2000 roku w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia na lata 2001-2002.
 • Sarnecki P.: Pomoc Wspólnot Europejskich dla Polski, /w:/ Polska w procesie integracji ze Wspólnotami Europejskimi. Red. Z. Wysokińska. PWN, Warszawa-Łódź, 1994.
 • Zagraniczna pomoc ekonomiczna. Fundacja Edukacji i Badań nad Pomocą Zagraniczną, Warszawa 1997.
 • Strategia rozwoju województwa świętokrzyskiego, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Kielce 2000.
 • Strzelec J.: Priorytety społeczno-gospodarcze rozwoju województwa świętokrzyskiego. Przedsiębiorczość i partnerstwo warunkiem rozwoju, /w:/ Aktualne problemy demograficzne i szanse rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski południowo- wschodniej, I Kongres demograficzny, Kielce-Cedzyna 3-4 października 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171394749

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.