PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 19 | 9--18
Tytuł artykułu

Rola państwa w gospodarce w kontekście niedoskonałości rynku i kryzysu finansowego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of the State in the Economy in the Context of Market Imperfections and Financial Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie roli państwa w gospodarce w kontekście niedoskonałości rynku i kryzysu finansowego. W pracy dokonano charakterystyki funkcji państwa i sposobu realizacji zadań publicznych. Zwrócono uwagę na konieczność uporządkowania spraw związanych z funkcjonowaniem gospodarki rynkowej. Analiza teoretycznej roli państwa w gospodarce pozwala wyznaczyć kierunek podejmowania działań w warunkach niedoskonałości rynku i kryzysu finansowego. Wskazano również wyzwania, jakie niesie z sobą globalizacja. Zmiany, które obserwujemy w gospodarce mają wpływ na wspólny rynek i decydują o sytuacji makroekonomicznej. Kryzys finansowy zwiększył aktywność państwa oraz instytucji nadzorczych i kontrolnych w celu minimalizacji ryzyka na rynku.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present the role of the state in the economy in the context of market failures and financial crisis. The paper characteristics of the functions of the state and how to implement public tasks. Attention was drawn to the need to organize matters related to the functioning of a market economy. Analysis of the theoretical role of the state in the economy allows to determine the direction of action in conditions of market failures and financial crisis. It also identifies challenges posed by globalization. The changes we see in the economy are reflected in the common market and decide on the macroeconomic situation. The financial crisis has increased awareness of the state and institutions supervisory and control in order to minimize market risk. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--18
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Budnikowski A. (2000), Zagrożenia związane z globalizacją i możliwości ich pokonywania, "Zeszyty Naukowe, Kolegium Gospodarki Światowej SGH", nr 9.
 • Dębski W. (2007), Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Godłów-Legiędź J. (2011), Funkcje państwa i rynku z perspektywy kryzysu finansowego, Acta Universitas Lodziensis, "Folia Oeconomica", nr 248.
 • Financial Crisis, US Uncoventional Monetary Policy and International Spillovers, IMF Working Paper, by Chen Q., Filardo A., D. He D., Zhu F., April, 2015, International Monetary Fund, s. 23.
 • Flejterski S., Wahl P. (2010), Globalizacja - stare i nowe dylematy u progu drugiej dekady XXI wieku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 607, Współczesne Problemy Ekonomiczne", nr 2.
 • Giza W. (2004), Rynek jako mechanizm alokacji zasobów a rynek jako forma organizacji życia społecznego. Rozważania o społeczno-ekonomicznych aspektach transformacji systemowej, Zeszyty Naukowe nr 2, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków.
 • Hockuba Z. (1995), Droga do spontanicznego porządku. Transformacja ekonomiczna w świetle programu regulacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kaczmarek T. (2004), Zasady porządku w gospodarce rynkowej. Rola państwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Kołodko G. (2013), Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Leśniewski L. (2005), Gospodarka Danii, Finlandii i Szwecji a globalny kryzys finansowy, "Ekonomia Międzynarodowa", nr 9.
 • Liberska B. (2002), Globalizacja. Mechanizmy i wyzywania, PWE, Warszawa.
 • Łysik A. (2009), Raje podatkowe jako szczególne miejsca unikania opodatkowania, "Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów", Zeszyt Naukowy 95, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Milewski R., Kwiatkowski E. (2005), Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Owsiak S. (2005), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Redefining the Role of the State. Joseph Stiglitz on building a 'post-Washington consensus'. An interview with introduction by Brian Snowdon , "World Economics" 2001, Vol. 2, No. 3
 • Tanzi V. (2006), Gospodarcza rola państwa w XXI wieku, "Materiały i Studia NBP", zeszyt 204.
 • Thornton M. (2004), Who Predicted the Bubble, Who Predicted the Crash?, The Independent Review, nr 1.
 • Sadowski Z. (2005), Transformacja i rozwój. Wybór prac, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa.
 • Samuelson P. A., Nordhaus W. D. (1996), Ekonomia, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Skidelsky R. (2009), Keynes powrót mistrza, Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Smith A. (1954), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2, Warszawa.
 • Szymański W. (2009), Kryzys globalny, pierwsze przybliżenie, Difin, Warszawa.
 • Soto de J. H. (2010), Szkoła austriacka. Ład rynkowy, wolna wymiana i przedsiębiorczość, Wydawnictwo Fijor Publishing.
 • Marek S., Wieczorek-Szymańska A. (2011), Przyczyny i przewidywane skutki kryzysu finansowego XXI wieku, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 21/2011.
 • Wieloch J. (2013), Kryzys finansowy XXI wieku jako kryzys zaufania do instytucji gospodarczych i politycznych, "Ekonomia Międzynarodowa", nr 4.
 • Young B. (2014), Financial crisis: causes, policy responses, future challenges. Outcome of EU - funded resaearch, European Commission, s. 20.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171394977

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.