PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. nr 43 Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju | 253--266
Tytuł artykułu

Informatyzacja jako wyznacznik zintegrowanego rozwoju państwa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Informatization as a Determinant of the Integrated Development of the State
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejsze opracowanie omawia kwestię informatyzacji jako wyznacznika zrównoważonego rozwoju państwa. Jak wynika z tekstu, program informatyzacji ma za zadanie zapewnienie całemu społeczeństwu, w tym m.in. przedsiębiorcom, administracji, możliwości korzystania z praktycznych, bezpiecznych i łatwych w obsłudze, ogólnie dostępnych oraz technologicznie neutralnych narzędzi, co niezbędne jest do zapewnienia zintegrowanego rozwoju państwa. Z kolei rozwój ten swoją genezę ma w polityce spójności - ważne jest, aby słabiej rozwinięte regiony miały wyrównane szanse rozwojowe. W artykule omówione zostały także wyzwania, jakie wiążą się z intensywnym rozwojem państwa i gospodarki, co pociąga za sobą także rozwój administracji. Jak wynika z artykułu, technologie cyfrowe umożliwiają realizacje zadań państwa w sposób bardziej wydajny, spersonalizowany i partycypacyjny. Rozwój cywilizacyjny oraz stały wzrost Internetu i technologii cyfrowych w społecznych stosunkach, wpływa na dynamiczną przemianę polskiego społeczeństwa. W tej sytuacji państwo oraz administracja powinny dotrzymać kroku obywatelom i skorzystać z możliwości związanych z cyfryzacją do efektywniejszego wykonywania zadań. Ważnym aspektem omówionym w artykule jest także konieczność odpowiedniego dostosowania poziomu wiedzy ludzi, którzy obsługiwać będą zinformatyzowane usługi. Na koniec należy zastanowić się nad zagrożeniami, które mogą płynąć z wciąż powiększającej się ingerencji systemów informatycznych w nasze życie. Może to wiązać się ze wzmożoną inwigilacją, która dokonywana jest względem, często nieświadomych obywateli. (abstrakt oryginalny)
EN
This study discusses the issues of the informatization as an indicator of sustainable development of the state. As it is clearly presented from the text: the computerization program is designed to ensure that the society, including businesses, government, the use of practical, safe and easy to use, generally available and technologically neutral tool, which is necessary to ensure the integrated development of the state. In turn, this development has its origins in the cohesion policy - it is important that less developed regions have equal chances of development. The article also discusses the challenges associated with the rapid development of the state and the economy, which en-tails the development of the administration. As it is clear from the article digital technology enables realization of the state's tasks in a more efficient, personalized and participatory way. The development of civilization and the steady increase of the Internet and digital technologies in social relationships affect the dynamic transformation of Polish society. In this situation, the state and the government should keep pace with citizens and take advantage of the opportunities offered by digitization to perform tasks efficiently. There is also the need to adjust the level of knowledge of people who will operate the computerized service. Finally, the article analyses the risks that could arise from the ever-growing interference systems in our lives. This may be associated with increased surveillance, which is made with respect to often uninformed citizens. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Adamczewski P., 2008, Słownik informatyczny, Wyd. Helion, Helkom, Warszawa-Gliwice.
 • Bielińska-Kuniszewska K., Meszczyński M., Orłowski J. (red.), 2010, Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Wrocław.
 • Goban-Klas T., Sienkiewicz P., 1999, Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania, Wyd. Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków.
 • IDABC European eGovernment Services, 2009, Study on Mutual Recognition of eSigna-tures: update of Country Profiles, Analysis & assessment report.
 • Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 • Masuda Y., 1983, The information society as post-industrial society, World Future Society, Washington.
 • Matusiak J., 2011, E-administracja w Polsce i na świecie - analiza porównawcza uregulowań prawnych (cz. II), Kwartalnik "Człowiek i Dokumenty", nr 3/2011.
 • Matusiak J., 2011, Administracja elektroniczna w Polsce i na świecie - analiza porównawcza uregulowań prawnych (cz. I), Kwartalnik "Człowiek i Dokumenty", nr 2/2011.
 • Nowak J.S., 2005, Społeczeństwo informacyjne, PTI - Oddział Górnośląski, Katowice.
 • Raport "Państwo 2.0". Nowy start dla e-administracji, 2012, Boni M. (red.), Warszawa.
 • Stanley M., 2010, Internet trends, www.slideshare.net/malaparte/morgan-stanley-internet-trends-mary-meeker-20100412 [cyt. za:] Pricing Of Public Sector Information Study: Apps market snapshot, European Commission Information Society and Media Directorate-General, October 2011.
 • Szostek D., 2010, Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego w aspekcie e-administracji, Kwartalnik Naukowy "Prawo Mediów Elektronicznych", nr 1/2010.
 • The Connected World. The Internet Economy in the G-20: The $4.2 Trillion Growth Opportunity, 2012, Boston Consulting Group.
 • The World in 2011: ITC Facts and Figures, 2011, International Telecommunications Unions (ITU), Geneva.
 • Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 2010, Polityka regionalna - zintegrowane podejście, szeroka perspektywa, Unia Europejska.
 • UKE, 2012, Rynek usług telekomunikacyjnych w 2011 roku, Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r., nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
 • Wasilewski M., Osierocone porty lotnicze w Hiszpanii jako przykład niepokojącego zjawiska nadpodaży lotnisk komunikacyjnych, www.prtl.pl/porty_lotnicze_artykuly/ 10250 (dostęp: 2.10.2012 r.).
 • Wpływ przyspieszonego rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu na polską gospodarkę, 2012, Deloitte.
 • Zintegrowane podejście do rozwoju regionalnego, 2013, Wyd. MRR, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171394985

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.