PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 13 | nr 27 | 97--118
Tytuł artykułu

Kardynał Zenon Grocholewski i jego wkład w dzieło edukacji katolickiej na świecie

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Troska o należytą formację doktrynalną i moralną wiernych, w szczególności osób duchownych, to znaczy o ich należyte kształcenie i wychowanie, cechowała Kościół od początku. Troska ta zdecydowanie wzrosła w czasach nowożytnych, szczególnie w związku z tym, że pojawiało się coraz więcej głosów krytycznych na temat Kościoła, i zaczęła przybierać coraz bardziej instytucjonalne formy oraz zyskiwać charakter nadzoru i kontroli. Obserwując tę dziedzinę, zauważamy swoiste przesuwanie akcentów od spraw dotyczących wychowania w kierunku kształcenia o charakterze intelektualnym.(fragment tekstu)
Rocznik
Tom
13
Numer
Strony
97--118
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
Bibliografia
 • "Grocholewski Zenon, w: A.Z. Judycki, Polonia. Słownik biograficzny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 94-95.
 • "Grocholewski Zenon", w: A. i Z. Judyccy, W służbie Bogu i światu. Słownik Biograficzny. Polscy i polskiego pochodzenia kapłani, zakonnicy i siostry zakonne pełniący posługę w różnych krajach świata, Oficyna Wydawnicza Kucharski, Toruń 2002, s. 77-79.
 • "Grocholewski Zenon", w: Five Thousand Personalities of the World, The American Biographical Institute, Raleigh (North Caroline) 19902, s. 192-193.
 • "Grocholewski Zenon", w: G. Polak, Kto jest kim w Kościele?, KAI, Warszawa 1996, s. 115-116.
 • "Grocholewski Zenon", w: Z.A. Judycki, Polacy w świecie, Kwartalnik Biograficzny Polonii, zesz. 2, Paris 1993, ss. 21-22.
 • "Grocholewski Zenon", w: Z.A. Judycki, Polscy duchowni w świecie. Słownik biograficzny, t. I, Redakcja Informatorów Biograficznych, Kielce 2008, s. 119-120.
 • Angelucci E., Il Cardinale Zenon Grocholewski prende possesso della Diaconia di san Nicola in Carcere, "L'Osservatore Romano", 14-15 maggio 2001, s. 4.
 • Babeş-Bolyai, , "Buletin Informativ", nr 19, iunie 2006, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, s. 6-10.
 • Banyś W., Żądło A., Świątkiewicz W., Pieronek T., Myszor W., Góralski W., Kardynał Zenon Grocholewski Doctor Honoris causa Universitatis Silesiensis, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice 2010, ss. 83.
 • Bibliografia z archívu Mons. Z. Grocholewského týkajúca sa Slovenska, "Ius et Iustitia", vol. 9: Acta IX. Symposii Iuris Canonici anni 1999, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, Spišská Kapitula - Spišské Podhradie 2000, s. 263-272.
 • d'Onorio J.B., Discours d'hommage, w: Célébration du VIe centenaire de la confirmation apostolique de l'Université d'Aix par la bulle d'Alexandre V du 9 décembre 1409, Aix-en- Provence 2009, s. 26-30.
 • Daniel W.I., The Doctrinal Contribution of Zenon Grocholewski to the Canonical notion of Administrative Justice, "Studia canonica", 46(2012) s. 183-229.
 • Dec I., Vir bonus et sapiens, dicendi peritus, w: Z. Grocholewski, Abyście mieli w sobie światło i moc Ducha Świętego. Z wizytą w Diecezji Świdnickiej, red. T. Chlipała, J. Michalewski, D. Ostrowski, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej, Świdnica 2011, s. 7-16.
 • Dec I., W trosce o integralną edukację. Rzecz o kard. Zenonie Grocholewskim, Illum oportet crescere. Księga Pamiątkowa dla uczczenia Kardynała Zenona Grocholewskiego, red. W. Irek, G. Sokołowski, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 19-22.
 • Devínsky F., Gala Speech on the Occasion of Presenting an Honorary Doctorate to His Eminence, Cardinal Zenon Grocholewski, Zenon Grocholewski Doctor honoris causa Universitatis studiorum Comenianae Bratislavensis, Universitas Comeniana Bratislavensis, Bratislava 2002,s. 15-20.
 • Devínsky F., Ius et iustitia, Acta XI. Symposii Iuris Canonici anni 2002, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, Spišská Kapitula - Spišské Podhradie 2004, s. 201-205.
 • Devínsky F., Slávnostný prejav pri príležitosti udelenia čestného doktorátu J. Em. Zenonovi kardinálovi Grocholewskému, w: Zenon Grocholewski Doctor honoris causa Universitatis studiorum Comenianae Bratislavensis, Universitas Comeniana Bratislavensis, Bratislava 2002, s. 10-14.
 • d'Onorio J.-B., Le Pape et le Gouvernement de l'Église, Paris 1992, s. 488.
 • Duda J., Ľ udskosť a právo v knihe kardinála Zenona Grocholewského, "Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok" 1(2001) II, s. 69-84.
 • Dudziak J., Abp Zenon Grocholewski ambasadorem odnowy prawa kanonicznego na Słowacji, "Tarnowskie Studia Teologiczne" 14 (1995-1996), s. 425-434.
 • Dudziak J., Węgierskie echo kanonistycznej działalności Abpa Zenona Grocholewskiego w Europie środkowej, "Tarnowskie Studia Teologiczne" 19 (2000) s. 205-221, oraz "Analecta Cracoviensia" 32 (2000) s. 417-433.
 • Dudziak J., Wkład Abpa Zenona Grocholewskiego do polskiej kanonistyki. Przyczynek do współczesnej historii prawa kościelnego w Polsce, w: Historia et Ius, Księga Pamiątkowa ku czci Ks. Prof. H. Karbownika, red. A. Dębiński i G. Górski, KUL, Lublin 1998, s. 343-351.
 • El Cardinal Zenon Grocholewski, Prefecto para la Educación Católica, visitó la UC, "VisiónUniversitaria" (Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago), n. 112, Mayo de 2003, s. 7.
 • Fokciński H., Grocholewski Zenon, w: Encyklopedia Polskiej Emigracji i Polonii, red. K. Dopierała, Oficyna Wydawnicza Kucharski, Toruń 2003, t. 2, s. 151-152.
 • Fokciński H., Grocholewski Zenon, w: Polonia Włoska. Słownik Polaków i instytucji polskich we Włoszech, red. K. Dopierała, H. Fokciński, Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2001, t. I, s. 45-47.
 • Góralski W., Arcybiskup Prof. Dr Zenon Grocholewski. Laudacja wygłoszona na cześć abp. prof. dra Zenona Grocholewskiego, Prefekta Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, z okazji nadania mu tytułu doktora nauk prawnych "honoris causa» Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w dniu 12 października 1998, "Prawo Kanoniczne" 41 (1998) III-IV, s. 3-14.
 • Góralski W., Kardynał Zenon Grocholewski. Mąż Kościoła, Uczony, Nauczyciel, Duszpasterz, w: Z. Grocholewski, Świadectwo Słowa. Zenon Kardynał Grocholewski w Ciechocinku, red. G. Karolak, Ciechocinek 2008, s. 13-36.
 • Góralski W., Laudacja wygłoszona na cześć abpa prof. dra Zenona Grocholewskiego, Prefekta Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, z okazji nadania Mu tytułu doktora honoris causa nauk prawnych, "Kroniki Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie" 4/1998, s. 31-42.
 • Górecki E., Zenon Kardynał Grocholewski. Sylwetka, w: Illum oportet crescere. Księga Pamiątkowa dla uczczenia Kardynała Zenona Grocholewskiego, red. W. Irek, G. Sokołowski, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 13-18.
 • Grocholewski Zenon, w: G. Polak, Kto jest kim w Kościele, wydanie drugie poszerzone, KAI, Warszawa 1999, s. 109.
 • Holec P., "Pre nijaký iný národ som neurobil toľko, koľko som urobil pre Slovensko a mám z teho radosť" - Kardinál Żenon Grocholewski doctor honoris causa Katolíckej Univerzity v Ružomberku, "Duchovný Pastier" 94 (2013) n. 10, s. 576-578.
 • Holec P., Člen Slovenskej spoločnosti kánonického práva prefektom Najvyššieho Tribunálu Apoštolskej Signatúry, "Bulletin (Slovenská Spoločnosť Kanonického Práva)" 5 (1999) I, s. 84-87.
 • Holec P., Člen Slovenskej spoločnosti kánonického práva Prefektom Najvyššieho Tribunálu Apoštolskej Signatúry, "Duchovný Pastier" 79 (1998), s. 458-460.
 • Holec P., J. Em. Zenon Kardinál Grocholewski, w: J. Em. Zenon kardinál Grocholewski, Doctor honoris causa Katolíckej University v Ružomberku, Universitas Catholica Ružomberok, Ružomberok 2013, s. 7-20.
 • Holec P., Nový Prefekt Kongregácie pre Semináre a Študijné Inštitúty, "Duchovný Pastier" 81 (2000) s. 102-104.
 • Holec P., Rozvoj kánonickej vedy na Slovensku za veľkého pápeža Jána Pavla II, Košice 2009, s. 17-117, passim.
 • Holec P., S. Em. Rev. Senon Cardinale Grocholewski, w: S. Em. Zenon Cardinale Grocholewski, Doctor honoris causa della Università Cattolica di Ružomberok, Universitas Catholica Ružomberok, Ružomberok 2013, s. 6-20.
 • Holec P., Sympóziá kánonického práva na Slovensku v Spišskom Podhradí - Spišskej Kapitule v rokach 1991-2000, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, Spišská Kapitula - Spišské Podhradie, 2001, passim.
 • Honorowy Obywatel Miasta Poznania kard. Zenon Grocholewski, w: A. Król, Honorowi Obywatele Miasta Poznania - Zasłużenia dla Miasta Poznania 1990-2007, Wydawnictwo Miejskie, Poznań 2008, s. 116-117.
 • Il nuovo Gran Cancelliere della Pontificia Università Gregoriana, "La Gregoriana" anno 5, n. 9 - aprile 2000, s. 4-5.
 • Jędraszewski M., Laudacja poświęcona Jego Eminencji Księdzu Kardynałowi Zenonowi Grocholewskiemu wygłoszona z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dnia 7 maja 2004, "Poznańskie Studia Teologiczne", 17 (2004) s. 7-17.
 • Jędraszewski M., Laudacja poświęcona Jego Eminencji Księdzu Kardynałowi Zenonowi Grocholewskiemu, "Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej", 55 (2004) nr 7, s. 19-28.
 • Jędraszewski M., w: tenże, Jan Paweł II w Poznaniu, Pallottinum, Poznań 19972, s. 340, 352-361.
 • Jędraszewski M., Wielkość pokorna, "Idziemy", nr 46 (427), 17.11.2013, s. 26-29.
 • Judák V., J. Em. Zenon kardinál Grocholewski, w: Ius et iustitia. Acta XI. Symposii Iuris Canonici anni 2002, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, Spišská Kapitula - Spišské Podhradie 2004, s. 206-210.
 • Judycki Z., Abp Zenon Grocholewski Prefektem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, "Pro Polonia" 4 (1999) I, s. 6-8.
 • Kaliński D., Kardynał Zenon Grocholewski świadek Jezusa. Kairologiczno-kerygmatyczny rys przepowiadania, w: Z. Grocholewski, Świadectwo Słowa. Zenon Kardynał Grocholewski w Ciechocinku, red. G. Karolak, Ciechocinek 2008, s. 37-41.
 • Karolak G., Dar Spotkania. Zenon Kardynał Grocholewski w Ciechocinku (Album), Ciechocinek 2008, ss. 192 (rec.: I. Dec, "Świdnickie Studia Teologiczne" 7 (2010) nr 7, s. 379-383).
 • Kiełbasa A., Spotkania niezapomniane, Illum oportet crescere. Księga Pamiątkowa dla uczczenia Kardynała Zenona Grocholewskiego, red. W. Irek, G. Sokołowski, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 23-26. Prats J.I., Laudatio académica en la concesión del Doctorado honoris causa al cardenal Zenon Grocholewski Prefecto de la Congregación para la Educación Católica, w: Doctorado Honoris Causa Emmo. y Rev dno. Sr. Cardenal Zenon Grocholewski, Universidad Católica de Valencia "San Vicente Mártir",Valencia 2009, s. 8-17 (zob. także s. 34-35, 39, 42-43).
 • Marga A,, An event and an homage, w: Z. Grocholewski, Universitatea Azi - Universität heute, Editura Fundaţiei Pentru Studii Europene, Cluj-Napoca 2010, s. 7-10.
 • Marga A., O visită istorică: Zenon Cardinal Grocholewski la Universitatea Babeş-Bolyai, , "Buletin Informativ", nr 19, iunie 2006, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, s. 3-5
 • Mărtincă I. (Coord.), Doctor Honoris Causa: Cardinalul Zenon Grocholewski, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti 2006, s. 5-47, 99-108.
 • Mons. Zenon Grocholewski, Arcivescovo titolare di Agropoli, Cittadino onorario di Agropoli, czterostronicowy folder, Agropoli 1992.
 • Note biografiche dei nuovi Cardinali: Il Cardinale Zenon Grocholewski, "L'Osservatore Romano", 22 febbraio 2001, s. 4-5.
 • Piotrowski B., La semblanza biográfica del autor, Cardenal Zenon Grocholewski, con unas anotaciones del traductor, w: Z. Grocholewski, La filosofía del derecho en las enseñanzas de Juan Pablo II y otros escritos, Editorial Temis, Bogotá 2001, s. IX-XVIII.
 • -Schwienhorst-Schönberger L., Pree H., Erdő P., Laudationes zu Ehren Sr. Eminenz Zenon Kardinal Grocholewski aus Anlass der Verleihung der Würde eines Dr. teol. honoris causa Passau, 8 Februar 2001, "De processibus matrimonialibus" 9 (2002) s. 15-26.
 • Schwienhorst-Schönberger L., Pree H., Erdö P., Laudationes zu Ehren Sr. Exzelenz, Titularerzbischof Mons. Zenon Grocholewski aus Anlass der Verleihung der Ehrendoktorwürde an Universität Passau der Katholisch-Theologischen Fakultät, "De processibus matrimonialibus" 9 (2002) s. 15-26.
 • Schwienhorst-Schönberger L., Pree H., Zenon Kardinal Grocholewski Ehrendoktor der Katholisch-Theologischen Fakultät (Begrüßungsansprache des Dekans, prof. L. Schwienhorst-Schönberger, und Laudatio gehalten von Prof. H. Pree), "Nachrichten und Berichte", Universität Passau, Nr 104, April 2001, s. 10-13.
 • Seiterich-Kreuzkamp Th., Ein Kardinal hört zu - Himmelspforten, "Publik-Forum, Zeitung kritischer Christen", nr 8/2001, 27. April 2001, s. 47.
 • Selejdak R., Visita di Sua Eminenza il Card. Zenon Grocholewski, Prefetto della Congregazione per l'Educazione Cattolica ai centri di educazione cattolica a Taiwan, "L'Osservatore Romano", Lunedì 31 Marzo - Martedì 1 Aprile 2003, s. 8.
 • Stasiak M., Archbishop Professor Doctor Zenon Grocholewski: Laudation, w: Arcybiskup Zenon Grocholewski Doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. M. Stasiak, KUL, Lublin 2001, s. 39-55.
 • Stasiak M., Arcybiskup Profesor dr Zenon Grocholewski: Laudacja, w: Arcybiskup Zenon Grocholewski Doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. M. Stasiak, KUL, Lublin 2001, s. 17-36.
 • Szwarc A.J., Bortkiewicz P., Jędraszewski M., Wołdkiewicz W., Góralski W., Pieronek T., Zenon Grocholewski doktor honoris causa Universitatis Studiorum Mickiewiczianae Posnaniensis (Seria doktorzy honoris causa nr 40), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2004, ss. 48; wydanie drugie uzupełnione, ss. 5-48.
 • Una visita storica: Zenon Cardinale Grocholewski all'Università
 • Urti V., Profili di personaggi agropolesi o di altri che hanno avuto un rapporto con Agropoli, Palladio Editore, Salerno 2000, s. 83-84.
 • Wierzyć i kochać Chrystusa jeszcze bardziej: kardynał Zenon Grocholewski - fotografie, które odżyły po latach. Credere e amare Cristo ancora di più: cardinale Zenon Grocholewski - le fotografie che riprendono vita dopo anni. To belive and love Jesus Christ even more: cardinal Zenon Grocholewski - photographs that came back to life after years, oprac. S. Jaśkiewicz; słowo wprowadzające - W. Skworc, Wydawnictwo Św. Jacka, Katowice 2013, ss. 192.
 • Wozu das kirchliche Recht dient (Ehrendoktorwürde der Kath.-Theol. Fakultät für Kardinal Grocholewski), "Passauer Bistumsblatt", 18 Februar 2001, s. 8.
 • Zanner E., Haaser M., Ehrendoktor Grocholewski: Ein Kardinal ist begeistert von Passau, "Passauer Neue Presse", 9 Februar 2001, s. 25.
 • Zarębczan W., Polacy w Rzymie, Pelplin 2004, s. 426-428.
 • Zarębczan W.M., Arcybiskup Zenon Grocholewski, w: Materiały V Sympozjum Biografistyki Polonijnej, Kraków, 22-23 września 2000, red. A. Judycka i B. Klimaszewski, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2000, s. 230-237.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171395009

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.