PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 8 | 6--19
Tytuł artykułu

Wpływ rewitalizacji na atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną obszaru na przykładzie Zamościa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Impact of the Revitalization for the Tourist and Recreational Attractiveness of Area. Case of Zamość
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Praca prezentuje podstawowe zagadnienia dotyczące procesu rewitalizacji, związane z przestrzennym zagospodarowaniem miast turystycznych. W pierwszej części pracy przedstawiono cele i założenia działań rewitalizacyjnych, a także umotywowano potrzebę podejmowania takich projektów w obliczu zdegradowanych przestrzeni miejskich. Następnie scharakteryzowano założenia i działania związane z rewitalizacją Starego Miasta w Zamościu. Przedstawiono zakres przeprowadzonych prac "odnowy miasta" oraz pozytywne aspekty wynikające z wprowadzonych zmian. Głównym celem pracy było ukazanie oddziaływania rewitalizacji Starego Miasta w Zamościu na jego atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną. Przeprowadzono badania wśród mieszkańców Zamościa i okolic w celu pozyskania informacji dotyczących prac rewitalizacyjnych oraz atrakcyjności turystycznej miasta. Ich wyniki wskazują, że proces rewitalizacji spełnia swoje funkcje zarówno w zakresie społecznym, jak i ekonomicznym czy architektoniczno-urbanistycznym. Wykazano istotny wpływ rewitalizacji Starego Miasta w Zamościu na jego rozwój i atrakcyjność pod względem turystycznym. (abstrakt oryginalny)
EN
The dissertation presents the basic concepts of the revitalization process, related to the urban management and planning of tourist cities. The first part of work presents the purposes and tenets of regeneration operations, and demonstrates the need of undertaking such projects, in the face of destroyed urban areas. The second, fundamental part of the work is devoted to the revitalization process of the Old Town in Zamość. It shows the whole range of activities carried out to renew the town and presents the positive aspects resulting from the changes. The main objective of the thesis was to present the impact of the revitalization of the Old Town in Zamość on tourist and recreational attractiveness of the city. The research among the residents of Zamość and the surrounding region has been made. The questionnaire was carried out in order to obtain information about the regeneration activities and tourist attractiveness of the city. The results of this study indicate that the revitalization process fulfills its social, economic and architectural and urban planning function. The thesis proves the significant effect of the revitalization of the Old Town in Zamość for the development of the city and its attractiveness for tourists. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
6--19
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Bibliografia
 • Bonenberg A.,2008, Tożsamość miejsca: podstawy rozważań o projektowaniu w obrębie historycznych centrów miast na przykładzie Zamościa, "Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka" z. 16, ss. 9-18
 • Bryx M. (red.), 2012, Rewitalizacja miast a przedsiębiorczość, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa
 • Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Wyd. AWF w Poznaniu, Poznań
 • Domański B., 2010, Rewitalizacja miast polskich - wybrane zagadnienia, [w;] Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 23-50
 • Górczyńska M., Jusis U., Siłka P., 2006, Wpływ rewitalizacji na rozwój miasta na przykładzie Cork w Republice Irlandii, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 3 (25), ss. 117-135
 • Heller C., 2002, Rewitalizacja obszarów miejskich. Praktyczny przewodnik: Jak opracować lokalny plan rozwoju, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w Polsce, http://wsb.edu.pl/container/Biblioteka WSb/rewitalizacja-obszarow-miejskich-przewodnik.pdf
 • Janas K., Jarczewski W., Wańkowicz W., 2010, Model rewitalizacji miast, Instytut Rozwoju Miast, Kraków
 • Jawor M., 2009), Twierdza Zamość. Dzieje i renowacja fortyfikacji, ATUT Biuro Promocji, Zamość
 • Kędziora A., 1996, Zamość, Polska Agencja Promocji Turystyki, Zamość
 • Kowalczyk A., Derek M., 2010, Zagospodarowanie turystyczne PWN, Warszawa
 • Kowalska E. (2010), Jak polskie miasta zarządzają procesami rewitalizacji? [w:] Noworól A. (red.), Obszarowe ujęcie rewitalizacji w Polsce, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych UJ, Kraków, ss. 9-29
 • Libor G., Nowalska-Kapuścik D., 2014, Regiony poprzemysłowe jako trend i atrakcja turystyczna na przykładzie województwa śląskiego i Południowej Walii, Turystyka Kulturowa, nr 8, ss. 20-32
 • Owczarek D., Dmowska A., Kosmala Ł., Krzykowiak P., Pokropińska E., Rzeczkowska-Owczarek M., 2012,Ewaluacja efektów realizacji projektu pt. <>, Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., Szczecin
 • Pazder D., 2008, Rewitalizacja śródmiejskich przestrzeni kulturowych jako czynnik wzrostu atrakcyjności miasta, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, ss. 23-31
 • Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji, 2003, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, Warszawa
 • Przegon W., 2006, Plan zagospodarowania przestrzennego Zamościa i rewitalizacja Starego Miasta z udziałem środków unijnych, "Czasopismo Techniczne. Architektura" z. 12-A, ss. 201-208
 • Sadecka A., Przygońska O., 2008, Rewitalizacja przestrzeni urbanistycznych historycznego Zamościa, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, "Architektura i Urbanistyka", z. 16,, ss. 89-97
 • Sarnik-Konieczna M., 2013, Przygotowania do kompleksowej rewaloryzacji zamojskiego zespołu zabytkowego na jubileusz 400-lecia Zamościa. Wspomnienie, "Renowacje i Zabytki", nr 2, ss. 42-46
 • Siemiński W., Topczewska T., 2010, Rewitalizacja miast w Polsce przy wsparciu funduszami UE w latach 2004-2008, Difin, Warszawa
 • Skalski K. (red.), 2010a, O budowie metod rewitalizacji w Polsce - aspekty wybrane, "Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego", Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków
 • Skalski K., 2010b, Przesłanki budowy metody planowania i realizacji programów przekształceń i rewitalizacji zdegradowanych struktur miejskich w warunkach polskich, "Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych UJ, Kraków, ss. 77-87
 • Skórzyńska-Terlecka B., 2013, Przestrzeń publiczna w rewitalizacji Starego Miasta w Zamościu, Renowacje i zabytki", nr 3, ss. 104-117
 • Sokolnicki M., Turczyn A., Bonetti T., Ridolfi M., Janowski M., Lucchini M., 2008, Nowa oś urbanistyczna Zamościa stare miasto - bastion rotunda, "Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka", z.16, ss. 83-87
 • Strzelecka E., 2011, Rewitalizacja miast w kontekście zrównoważonego rozwoju, "Budownictwo i Inżynieria Środowiska", nr 2, ss. 661-668
 • Sztaba J., 2013, Rewitalizacja szansą dla regionów poprzemysłowych, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", nr 1, ss. 109-119
 • Tölle A., 2007, Proces rewitalizacji miasta na przykładzie Poznania, Studia Regionalne i Lokalne, nr 2 (28), Poznań, ss. 46-58
 • Zamość, miasto światowego dziedzictwa kultury UNESCO, 2011, Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej. (2011), ATUT Biuro Promocji, Zamość
 • Zieliński M., 2011, Regeneracja czy rewitalizacja miejskiej przestrzeni publicznej?, Przestrzeń i FORMA, nr 15, ss. 163- 178
 • www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • www.zamosc.eu/pl/projekty/0/3/,/,/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171395035

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.