PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 10(X) | nr 1 | 30--41
Tytuł artykułu

Zależność oceny zróżnicowania rolnictwa w Polsce od wybranych mierników syntetycznych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Dependence of Development Level Analysis of Polish Agriculture on Choice of Synthetic Measures
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy, za pomocą trzech różnych mierników syntetycznych zbadano poziom rozwoju rolnictwa polskich województw w 2007 roku. Podane metody wykorzystują miernik bezwzorcowy, jak również mierniki oparte o jeden lub dwa wzorce. W celu zapewnienia porównywalności otrzymanych rezultatów zastosowano standaryzację zmiennych, jako sposób normalizacji danych oraz metrykę Euklidesa, jako sposób mierzenia odległości między rozważanymi obiektami.(abstrakt oryginalny)
EN
In the present paper, development level analysis of Polish agriculture is investigated. The investigation is based on the 2007 year. The applied methods use three different utility functions as the preference indicators. These indicators were applied to arrangement of Polish voivodeships.The given utility function has such property that two considered objects have an identical utility if their distances from two different fixed model objects are equal.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Allen R. G. D. (1964) Ekonomia matematyczna, PWN, Warszawa.
 • Bartosiewicz S. (1976) Propozycja metody tworzenia zmiennych syntetycznych, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 84, Wrocław.
 • Binderman A. (2004) Przestrzenne zróżnicowanie potencjału rolnictwa w Polsce w latach 1989-1998, R. N. Rolniczych, Seria G., T.91, Z.1, str. 51, "Wieś Jutra", Warszawa.
 • Binderman A. (2005a) Klasyfikacja polskich województw według poziomu rozwoju rolnictwa, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G., T.92, Z.1, str. 42, Wieś Jutra, Warszawa.
 • Binderman A. (2005b) O problemie wyboru wzorca przy badaniu przestrzennego zróżnicowania potencjału rolnictwa w Polsce, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych - V, Warszawa, str. 46.
 • Binderman A. (2006a) Wykorzystanie funkcji użyteczności do badania przestrzennego zróżnicowania rolnictwa, R. N. SERiA, Tom VIII, Zeszyt 5, Warszawa- Poznań, str. 5.
 • Binderman A. (2006b) Klasyfikacja obiektów oparta na dwóch wzorcach, EiOGŻ, Zeszyty Naukowe SGGW, nr 60, Warszawa, str. 25.
 • Binderman A., Krawiec M. (2006) Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju rolnictwa w Polsce w latach 2002-2005, Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, Szczecin, s. 39.
 • Binderman A. (2007) Wielowymiarowa analiza regionalnego zróżnicowania rolnictwa w Polsce, praca doktorska, SGGW, Warszawa.
 • Binderman A. (2008) Zastosowanie liniowej i nieliniowej funkcji użyteczności do badania poziomu rolnictwa w Polsce, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych - IX, wyd. SGGW, Warszawa, str. 29-38.
 • Binderman A. (2009) Dynamika rozwoju rolnictwa w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Roczniki Nauk Rolniczych, SERiA, Tom XI, Zeszyt 3.
 • Borkowski B, Szczesny W. (2002) Metody taksonomiczne w badaniach przestrzennego zróżnicowania rolnictwa, R. N. Rolniczych, Seria G., T.89, Z.2.
 • Borkowski B, Dudek H., Szczesny W. (2004) Ekonometria. Wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa.
 • Cieślak M. (1993) Ekonomiczne zastosowanie mierników syntetycznych ze zmiennym wzorcem, [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, AE, Kraków.
 • Hellwig Z. (1968) Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę kwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny", z. 4.
 • Kukuła K. (2000) Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa.
 • Malina A. (2004) Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, AE, Seria Monografie nr 162, Kraków.
 • Młodak A. (2006) Analiza taksonomiczna w analizie regionalnej, Difin, Warszawa.
 • Nowak E. (1990) Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społecznogospodarczych, PWE, Warszawa.
 • Panek E. (2000) Ekonomia matematyczna, Akademia Ekonomiczna, Poznań.
 • Strahl D., Walesiak M. (1996) Normalizacja zmiennych w skali przedziałowej i ilorazowej w referencyjnym systemie granicznym, Seria: Taksonomia, z. 3, Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych, Wrocław - Kraków - Jelenia Góra.
 • Strahl D., Walesiak M. (1997) Normalizacja zmiennych w granicznym systemie referencyjnym, "Przegląd Statystyczny", z. 1.
 • Walesiak M. (2006) Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, wyd. AE Wrocław.
 • Zegar J. (2003) Zróżnicowanie regionalne rolnictwa, GUS, Warszawa.
 • Zeliaś A. (2000) Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171395053

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.