PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. nr 43 Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju | 343--351
Tytuł artykułu

Integraciâ Ukrainy v mirovuû èkonomiku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Integrating Ukraine into the World Economy
Integracja Ukrainy z gospodarką światową
Języki publikacji
RU
Abstrakty
Celem opracowania jest analiza aktualnej pozycji Ukrainy na światowym rynku dóbr oraz światowym rynku pracy i określenie perspektyw jej integracji z gospodarką światową. Ukraina pozostaje w dużej mierze eksporterem surowców i półproduktów i nie była w stanie zwiększyć udziału towarów przetworzonych w eksporcie ogółem. Obecnie głównymi partnerami handlowymi Ukrainy są kraje WNP. Analiza dynamiki oraz struktury towarowej i geograficznej ukraińskiego handlu zagranicznego wskazuje na: rolę wzrostu handlu zagranicznego dla gospodarki Ukrainy, zmienność handlu zagranicznego i znaczne wahania w wielkości eksportu i importu, brak równowagi w strukturze towarowej, coraz większą lukę pomiędzy eksportem a importem, koncentrację na rynkach WNP, co pozwala Rosji być głównym eksporterem na Ukrainie i dyktować warunki handlu stronie ukraińskiej, a czasem użyć tej zależności dla celów politycznych. Przeprowadzone badania wskazują, że najlepszą drogą dla Ukrainy jest zwiększanie eksportu gotowych wyrobów high-tech ze stopniowym spadkiem eksportu surowców. Integracja Ukrainy z gospodarkami europejskimi i z innymi krajami wymaga, aby Ukraina poprawiła swą pozycję w międzynarodowym podziale pracy i wykorzystała lokalizację w samym sercu Europy, w celu stworzenia korzystnych warunków dla przyciągania kapitału zagranicznego i inwestycji zagranicznych. Atutami Ukrainy są: bogate zasoby naturalne, wykwalifikowana i relatywnie tania siła robocza, nauka i efektywny system kształcenia. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to analyze the current position of Ukraine and the determination of the prospects of its integration with the world economy. Ukraine has remained largely exporter of raw and semi-finished materials and was not able to increase the portion of manufactured goods in total exports. Today, the CIS countries are major trading partners of Ukraine. The analysis of the dynamics, structure and geographical orientation of Ukrainian foreign trade reveals the following main features: the role of foreign trade growth for the economy of Ukraine; volatility of foreign trade and significant fluctuations in the volume of exports and imports; imbalance in the commodity structure; focus on the markets of the CIS, which allows Russia to be a major supplier in Ukraine and to dictate the terms of trade in these types of goods and sometimes use this dependence for political purposes; strengthening commodity bias in the structure of exports; widening gap between exports and imports. The study led to the following conclusions. The most acceptable for Ukraine is the way to in-crease exports of finished high-tech products with a gradual decrease in the export of raw materials. For the integration of Ukraine into economies of European and other countries to take place Ukraine needs to take maximum advantage of the international division of labor and location in the heart of Europe, to create a favorable climate for attracting foreign capital and foreign investment. The assets of Ukraine include: abundant natural resources, skilled and relatively cheap labor, science, and effective education system. (original abstract)
Twórcy
  • Melitopol'skij Institut Gosudarstvennogo i Municipal'nogo Upravleniâ «Klassičeskogo Privatnogo Universiteta»
Bibliografia
  • Абрашка О.В., Рідченко О.А., Зовнішня торгівля України: основні параметри, структурні особливості та географічні вектори розвитку, (http://www.rusna uka.com/14_APSN_2008/Economics/32708.doc.htm).
  • Зовнішня торгівля України, Громадська Рада при Державній митній службі України, (http://myto.org.ua/taxonomy/term/125).
  • Результати глобального раунду міжнародних зіставлень внутрішнього валового продукту, (http://ukrstat.gov.ua/content/vsite/niistat/operativ/operativ2008/vvp/ pmz/PNZ2005.doc).
  • Україна - 2010: Статистичний збірник, Київ, Держкомстат, 2011, (http://ds04.twirpx.net/220/220408_76250_statistichniy_zb_rnik_ukra_na_2010.pdf).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171395177

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.