PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. nr 43 Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju | 352--361
Tytuł artykułu

Produktywność pracy jako miernik rozwoju ekonomicznego Ukrainy i Białorusi

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Labour Productivity as a Measure of Economic Development of Ukraine and Belarus
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie metody stosowania wskaźnika produktywności pracy Q do rozwiązania ważnych pytań makroekonomicznych. Stabilność wskaźnika produktywności pracy sprawia, że jest on dobrą miarą osiągniętego poziomu ekonomicznego przez daną gospodarkę. Jest on także dobrą podstawą do budowania rankingów produktywności pracy, jak również monitorowania rozwoju poszczególnych krajów. W artykule omówiono istotę wskaźnika produktywności pracy Q i ustalono jego poziom dla gospodarki Ukrainy oraz Białorusi w okresie lat 2006-2013. Zestawienie tego rodzaju umożliwiło ustalenie tendencji zmiany wskaźnika produktywności pracy w badanym okresie i wyciągnięcie wniosków na temat rozwoju ekonomicznego wymienionych państw. Na Ukrainie wskaźnik produktywności pracy Q spada w ciągu ostatnich kilku lat. Oznacza to, że z każdym rokiem na 1 hrywnę kosztów pracy przypada mniejsza ilość realnego PKB. Jest to bardzo niekorzystna tendencja, co wskazuje na potrzebę realizacji pilnych działań skierowanych na zmianę polityki gospodarczej kraju. Z kolei w Białorusi zmiana wielkości wskaźnika produktywności pracy Q w latach 2006-2013 pozwala wyciągnąć wniosek o wysokiej stabilności sytuacji gospodarczej w tym kraju. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to present a method for the application of labour productivity index Q to solve an important macroeconomic questions. Stability indicator of labour productivity makes it a good measure of the economic level achieved by an economy. It is also a good basis to build rankings of labour productivity, as well as monitoring the development of each country. The article discusses the essence of labour productivity index Q and sets the level for the economy of Ukraine and Belarus in the period 2006-2013. Comparison of that type made it possible to deter-mine tendency of changes in the index of labour productivity in the period and to draw conclusions on the economic development of these countries. In Ukraine, the labor productivity index Q has been falling in the past few years. This means that every year 1 hryvnia labor cost accounts for less real GDP. This is a very negative trend, which indicates the need to implement urgent measures aimed at changing the country's economic policy. In turn, the change of the labour productivity index Q for the years 2006-2013 in Belarus implies the high stability of the economic situation in the country. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Dobija M., 2004, Natura pieniądza i kapitału a samoregulacja w gospodarce towarowo pieniężnej [w:] A. Noga (red.), Zmiany instytucjonalne w polskiej gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa.
 • Dobija M., 2005, Financing Labour in the Public Sector without Tax Funds, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", No. 4, http://ssrn.com/abstract=956553.
 • Dobija M., 2006, Bezpodatkowe finansowanie płacowych wydatków rządowych [w:] Polityka gospodarcza i finansowa państw w procesie akcesji z Unią Europejską, red. A. Szplita, Kielce.
 • Dobija M., 2009a, Analiza zbieżności gospodarki polskiej i ukraińskiej według zmian produktywności pracy [w:] Konwergencja modeli ekonomicznych. Polska i Ukraina, red. M.G. Woźniak, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Dobija M., 2009b, Teoria kapitału jako podstawa reformy systemu finansów publicznych, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", red. M.G. Woźniak, z. 14, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Dobija M. (red), 2010, Teoria pomiaru kapitału i zysku, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Dobija М., Renkas J., 2011, Zatratnaja funkcyja proizwodstwa w formirowanii zarabotnoj platy na priedprijatii, Zbirnyk naukowych prac CzDTU. Seria: Nauki ekonomiczne [Tekst]: Wypusk 27: W trzech częściach: Część І, M-wo oswity i nauky Ukrainy, CzDTU, Czerkasy.
 • Jędrzejczyk M., 2013, Kurs walutowy a ekwiwalentna translacja wartości ekonomicznych w gospodarce, Difin, Warszawa.
 • Kozioł W., 2007, Wykorzystanie analitycznej funkcji produkcji w procesie motywacji płacowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 752, Kraków.
 • Renkas J., 2014, Produktywność pracy i wolnorynkowy kurs walutowy a rozwój ekonomiczny Ukrainy, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", red. M.G. Woźniak, z. 38, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • www.ukrstat.gov.ua (dostęp: 23.09.2014 r.).
 • www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika (dostęp: 23.09.2014 r.).
 • www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts (dostęp: 23.09. 2014 r.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171395189

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.