PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. nr 43 Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju | 376--386
Tytuł artykułu

Sistemnyj podhod v issledovanii social'no-èkonomičeskoj bezopasnosti

Warianty tytułu
Systemowe podejście do badania bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego
Systemic Approach in the Research of Socio-economic Security
Języki publikacji
RU
Abstrakty
Artykuł analizuje podstawy teoretyczne i podsumowuje poglądy naukowe na temat definiowania i określenia podstawowych cech pojęcia "bezpieczeństwa społeczno-gospodarczego" z punktu widzenia podejścia systemowego. Ponadto dokonano systematyki podstawowych właściwości bezpieczeństwa społeczno-gospodarczego. Bezpieczeństwo społeczno-gospodarcze jest przykładem złożonego, nieliniowego, dynamicznego i otwartego (stochastycznego) systemu, który zależy od właściwości strukturalnych cech definiujących określony (konkretny) stan systemu w dowolnym ustalonym punkcie czasu. Właściwości dynamiczne ujawniają się w działaniu systemu i zmianach jego stanu oraz w dynamice środowiska wewnętrznego i otoczenia zewnętrznego. Rozważania autora koncentrują się wokół integralnych właściwości złożonych systemów dynamicznych, powstających w procesie interakcji z otoczeniem. Właściwości te obejmują m.in. takie zjawiska, jak: synergia, entropia, wzmacnianie. (abstrakt oryginalny)
EN
This article analyzes the theoretical foundation and generalization of scientific views on the definition of the essential characteristics of the concept of "social and economic security" system approach and operation of complex dynamic systems; systematization backbone properties of socio-economic security. Socio-economic security as a complex nonlinear dynamic open (stochastic) system, which suffers from structural properties that determine characteristics of a specific state of the system at any fixed point in time; dynamic properties, which are manifested in the operation of the system and characterize changes in its state, internal and external environment dynamics. But the greatest research interest are integral properties of complex dynamical systems, which appear in the interaction of the system with the environment. These properties include the synergy, entropy, reinforcement. (original abstract)
Twórcy
 • Dnepropetrovskij Nacional'nyj Universitet Železnodorožnogo Transporta Imeni Akademika V. Lazarâna
Bibliografia
 • Бабина О.Є., Карпенко О.О., 2013, Узагальнення властивостей економічного потенціалу в контексті системного підходу, О. Є. Бабина, О. О. Карпенко, БІЗНЕСІНФОРМ № 9 '2013.
 • Бобров Є., 2012, Сучасні підходи до дослідження економічної безпеки, Є. Бобров, Економіка України, № 4.
 • Бусленко Н.П., 1973, Лекции по теории сложных систем, Н.П. Бусленко, В.В. Калашников, И.Н. Коваленко, М.: Советское радио..
 • Вагурин В.А., 2001, Синергетика эволюции современного общества, М.: Ком-Книга.
 • Геселева Н.В., Заріцька Н.М., 2013, Емерджентні властивості системи, Н.В. Геселева, Н.М. Заріцька, Бізнесінформ № 7'2013.
 • Горбань О.М., 2004, Основи теорії систем і системного аналізу, О. М. Горбань, В.Є. Бахрушин, Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ».
 • Гребешкова О.М., 2009, Емерджентність у стратегічному процесі підприємства, О.М. Гребешкова, Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. Випуск 22, К.: КНЕУ.
 • Касти Дж., 1982, Большие системи: связность, сложность и катастрофи, Пер. с англ / Дж. Касти, М.: Мир.
 • Казаков Н.Д., 1994, Безопасность и синергетика (опит философского осмысления), Н.Д. Казаков, Информационный сборник «Безопасность», № 4.
 • Лесков М.А., 1994, Гомеостатические процессы и теориябезопасности. Информационный сборник «Безопасность», М. А. Лесков № 4.
 • Ліпкан В.А., 2003, Безпекознавство: Навчальний посібник, В.А. Ліпкан, К.: ВидвоЄвроп. ун-та.
 • Медоуз Д., 2012, Пределы роста: 30 лет спустя, Д. Медоуз, Й. Рандерс, Д. Медоуз; под. ред. Н. П.Тарасовой [пер. с англ. Е.С. Оганесян], М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.
 • Геєць В.М., 2006, Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: монографія, [за ред. В.М. Геєця], Х.: ІНЖЕК, 2006.
 • Можейко М.А., 2001, Нелинейных динамик теория, М.А. Можейко, Постмодернизм: Энциклопедия - Минск: Интерпрессервис; Книжний дом.
 • Потапенко В.Г., 2012, Стратегічні пріоритети безпечного розвитку України на засадах «зеленої економіки»: монографія, В.Г. Потапенко [за наук. ред. д.е.н., проф.. Є. В. Хлобистова], К.: НІСД.
 • Руденський Р.А., 2002, Моделювання процесів антисипативного управління економічною безпекою: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.03.02 «економіко-математичне моделювання», Роман Анатолійович Руденський [Донец. нац. ун-т], Донецьк.
 • Шнипко О.С., 2006, Економічна безпека ієрархічних багаторівневих систем: регіональний аспект, О.С. Шнипко, К.: Генеза.
 • Экономическая безопасность, 2001, Энциклопедия, Под ред. А.Г. Шаваева, А.Т. Багаутдинова и др., М.: Издательский дом «Правовое просвещение».
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171395259

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.