PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 12 (2) | 3--8
Tytuł artykułu

Udział Polski w tworzeniu Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Polish Participation in the Formation of the Common Security and Defence Policy of the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
We współczesnym świecie występuje wiele zagrożeń dla bezpieczeństwa państw i organizacji międzynarodowych w postaci ataków ze strony państw trzecich, zagrożeń asymetrycznych, a w szczególności terroryzmu czy masowego napływu imigrantów. Unia Europejska i Polska muszą w odpowiedni i skuteczny sposób zabezpieczyć swoją egzystencję na arenie międzynarodowej. Unia Europejska w ciągu kolejnych dekad rozwijała swoje możliwości obronne. Wstąpienie Polski do tej organizacji 1 maja 2004 r. spowodowało również nabycie nowych doświadczeń i możliwości związanych z rozwijaniem wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Niniejszy artykuł prezentuje tworzenie europejskiej polityki bezpieczeństwa i udział w niej Polski, zarówno przed akcesją jak i po niej. Ponadto przedstawia stanowisko naszego państwa wobec Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, doświadczenia w zakresie operacji wojskowych UE i Polski oraz wyzwania stojące przed UE i Polską. W podsumowaniu znajduje się natomiast ocena dotychczasowej praktyki w zakresie bezpieczeństwa UE i Polski, prezentujące zarówno porażki i sukcesy prowadzonych polityk. (abstrakt oryginalny)
EN
In the modern world there are many threats to the security of states and international organizations in the form of attacks from third countries, asymmetric threats, especially terrorism or mass influx of immigrants. The European Union and Poland have in an appropriate and effective way to secure their existence in the international arena. The European Union in the next decade to develop its defence capabilities. Polish accession to the organization on 1 May 2004 also resulted in the acquisition of new experiences and opportunities associated with the development of a common security and defence policy. This paper presents the creation of the European Security and Polish participation in it, both before and after accession it. It also shows the position of our country to the European Security and Defence Policy, experience in the field of military operations of the EU and the Polish and the challenges facing the EU and Polish. In summary, while the assessment is current practice in the field of security of the EU and Polish, presenting both the failures and successes of its policies. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
3--8
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Politechnika Rzeszowska
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Bibliografia
 • Balcerowicz B., Aktywność Polski w dziedzinie bezpieczeństwa europejskiego, [w:] S. Bieleń, Polityka zagraniczna Polski po przystąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej. Problemy tożsamości i adaptacji, Warszawa 2010.
 • Barcik J., Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony. Aspekty prawne i polityczne, Bydgoszcz-Katowice 2008.
 • Cini M. (red.), Unia Europejska: organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2007.
 • Ciupiński A., Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony UE, Warszawa 2013.
 • Czaputowicz J., System czy nieład? Bezpieczeństwo europejskie u progu XXI wieku, Warszawa1998.
 • Deklaracja z Saint-Malo, 3-4 grudnia 1998 roku. From St-Malo to Nice, European Defence: Core Document, Compiled by M. Rutten, Chaillot Paper", no. 47, May 2001.
 • Dynia E., Integracja Europejska, Warszawa 2004.
 • Europejska Agencja Obrony; Nowa dynamika współpracy państw UE w budowie wspólnej polityki obronnej, [w:] Przegląd Strategiczny 2004/2005, Warszawa 2005.
 • Hoffman T., Polska i jej stosunek do europejskiej wspólnej polityki zagranicznej i obrony Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe WSOWL, nr 3 (161) 2011.
 • Kawałowski M., Zaangażowanie Polski w Grupach Bojowych Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe AON, nr 3(68) 2007.
 • Koziej S., Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Toruń 2006.
 • Parzymies S., Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-2009, Warszawa 2009.
 • Pawlikowska I., Koncepcje bezpieczeństwa państw Europy Środkowej po 1989 roku, Toruń 2006.
 • Unia Europejska wobec wyzwań nowego wieku, [w:] Rocznik Strategiczny 2001/2002, Warszawa 2002.
 • Utworzenie Europejskiej agencji obrony a interesy Polski, [w:] Rocznik Strategiczny 2004/2005, Warszawa 2005.
 • Zarządzenie ministra spraw zagranicznych nr 30 z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.
 • Zięba R., Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008.
 • Zięba R., Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony. Geneza i założenia. [w:] Przegląd Europejski, nr 1, 2003.
 • Zięba R., Polska we wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej, Polityka i Społeczeństwo, 2012.
 • Zięba R., Uwarunkowania polityki zagranicznej Polski na początku drugiej dekady XXI wieku, Stosunki Międzynarodowe - International Relations, t. 43, nr 1-2, 2011.
 • Zięba R., Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE, Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171395359

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.