PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2001 | nr 4 Prace z zakresu ekonomii i politologii | 41--52
Tytuł artykułu

Zasada zrównoważonego rozwoju jako priorytet polskiej polityki społecznej i gospodarczej oraz jako zasada ogólna systemu prawa

Warianty tytułu
The principle of balanced development as the priority of Polish social and economic policy and as general principle of the legal system
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zasada ekorozwoju określa powiązania człowieka ze środowiskiem w związku z korzystaniem z jego zasobów. Została sformułowana i następnie wprowadzona w życie za pośrednictwem ONZ. Po raz pierwszy termin ten pojawił się na konferencji w Sztokholmie w 1972 r. W kolejnych latach precyzowano definicję tego pojęcia, przy czym kluczowe znaczenie dla zdefiniowania kompleksowych zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju miała Konferencja w Rio de Janeiro "Środowisko i Rozwój" w 1992 r., określana jako "Szczyt Ziemi". Zrównoważony rozwój stał się ważnym elementem polityki społeczno-gospodarczej naszego kraju. Zasadę zrównoważonego rozwoju ze względu na umieszczenie jej w Konstytucji należy uznać za zasadę ogólną systemu prawa, zaś jej rozwinięcie nastąpiło w znowelizowanej 29 sierpnia 1997 r. ustawie o ochronie i kształtowaniu środowiska. (abstrakt oryginalny)
Bibliografia
 • K. Podgórski, Wymogi ochrony środowiska, a organizacja i procedura planowania przestrzennego [w:] Ochrona środowiska w planowaniu, Wrocław 1984.
 • The International Dimension of the Right to Developement as a Human Right with Other Human Rights Based on International Co-operation, Including the Right to Peace. Taking into Account the Requirements of the New International Order and Fundamental Human Needs. Raport of Secretary - General. 2 January 1979. E/CN. 4/1334.
 • K. Wolfke, Międzynarodowe prawo środowiska (tworzenie i egzekwowanie), Wrocław 1979.
 • Nasza wspólna przyszłość, Raport Światowej Komisji d/s Środowiska i Rozwoju pod kierunkiem G.H. Brundtland, Warszawa 1991.
 • Our Common Future, World Commission on Environment and Development, Oxford University Press, Oxford - New York 1987.
 • "The Global Partnership for Environment and Development", United Nations, New York 1993.
 • Dokumenty Końcowe Konferencji Narodów Zjednoczonych "Środowisko i Rozwój", Rio de Janeiro, 3-14.06.1992. Szczyt Ziemi, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 1993.
 • J. Boć (red.), Konstytucje Rzeczpospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 r., Wrocław 1998.
 • Porozumienia Okrągłego Stołu, Warszawa 1989.
 • Środowisko a rozwój Polski, Deklaracja Ekorozwoju przyjęta przez uczestników Międzynarodowej Konferencji nt. Nowe rozwiązania w ochronie środowiska, Warszawa - Białystok 1990.
 • M.P. z 1991 r. Nr 18, poz. 118.
 • Program wykonawczy do polityki ekologicznej Państwa do 2000 r., wrzesień 1994.
 • M.P. z 1995 r. Nr 4, poz. 47.
 • Uchwała Senatu RP z 4 listopada 1994 r. w sprawie polityki ekologicznej państwa - M.P. nr 59, poz. 510.
 • Narodowy Raport n/t Wdrażania Agendy 21 (dokument nie opublikowany), 1996.
 • Dz.U. z 1988 r. Nr 41, poz. 324 z późn. zm.
 • Dz.U. z 1994 r. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.
 • Dz.U. z 1995 r. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.
 • Dz.U. z 1995 r. Nr 89, poz. 415 z późn. zm.
 • Dz.U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196 z poźn. zm.
 • W. Radecki, Konstytucyjne podstawy ochrony środowiska w Polsce, "Problemy Ekologii" 1997, nr 5.
 • Ustawa z 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska, tekst jednolity Dz.U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196 z późn. zm.
 • Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 885.
 • J. Boć, E. Samborska-Boć, Ochrona środowiska. Źródła, Wyd. Kolonia Limited, Wrocław 1994.
 • Druk sejmowy nr 2095 z 13 lipca 2000 r.
 • Druk sejmowy nr 2133.
 • Polska 2025. Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju, Rada Ministrów, Warszawa, czerwiec 2000.
 • L. Gardjan-Kawa, Odpowiedzialność organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego za stan środowiska, [w:] Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej, pod red. E. Knosali, A. Matania, G. Łaszczycy, Zakamycze 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171395385

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.