PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2001 | nr 4 Prace z zakresu ekonomii i politologii | 53--63
Tytuł artykułu

Przyczyny protekcjonizmu rolnego w Polsce w okresie transformacji systemowej

Warianty tytułu
The grounds for agricultural protectionism in Poland in the period of the system transformation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka protekcjonizmu rolnego w Polsce była i jest niejednokrotnie poruszana w dyskusjach polityków, artykułach prasowych i literaturze naukowej. Zainteresowanie tym tematem wynika m.in. z faktu niedostosowania rolnictwa polskiego do funkcjonowania w warunkach gospodarki wolnorynkowej oraz przyszłej integracji ze strukturami Wspólnoty Europejskiej. Artykuł dotyczy przyczyn wskazujących na nieodzowność działań interwencyjnych na polskim rynku rolnym. Wynikają one z jednej strony z samej specyfiki rolnictwa, która dotyczy nie tylko Polski, ale każdego państwa w Europie czy świecie. Z drugiej zaś strony uwarunkowane są one szczególną sytuacją rolnictwa w naszym kraju. (abstrakt oryginalny)
Bibliografia
 • Rocznik Statystyczny GUS 1989, 1990.
 • J. Waligóra: Rolnicy potrzebują interwencji, "Nowe Życie Gospodarcze" nr 4/1998.
 • E. Taylor: Historia rozwoju ekonomiki, Wyd. Delfin, Lublin 1991.
 • J. Wyzińska-Ludian: Czynniki wymuszające interwencjonizm państwowy w rolnoctwie polskim, [w:] Ekonomiczne i organizacyjne problemy transformacji gospodarki polskiej. Praca zbiorowa pod red. A. Pomorskiej, UMCS, Lublin 1992.
 • S. Ogrodnik: Problem bezrobocia w rolnictwie - zjawisko trwale czy przejściowe, [w:] Gospodarka żywnościowa w warunkach przemian rynkowych. Praca zbiorowa pod red. J. Zalewy, UMCS, Lublin 1997.
 • J. Zalewa: Czynniki kształtujące bezrobocie agrarne w Polsce, [w:] Procesy dostosowawcze w gospodarce do warunków rynkowych. Praca zbiorowa pod red. G. Sobczyk, UMCS, Lublin 1995.
 • K. Duczkowska-Małysz: Rolnictwo, wieś, państwo: wokół interwencji państwa w sferę wsi i rolnictwa, PWN, Warszawa 1998.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 1998, GUS, Warszawa 1998.
 • Agricultural Situation and Prospects in the Central and Eastern European Countries. Poland. European Commision Working Document, Bruksela 1995.
 • Rocznik Statystyczny 1996, 1997.
 • Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 1995, 1996.
 • Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 1994 r., IERiGŻ, Warszawa 1995.
 • Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa. Stan i perspektywa, MRiGŻ, nr 8, grudzień 1995.
 • M. Ciepielewska: Polskie rolnictwo w perspektywie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, [w:] Biuletyn Europejski 1996. Praca zbiorowa pod red. B. Muchy-Leszko, UMCS, Lublin 1997.
 • Rocznik Statystyczny 1998, GUS, Warszawa 1998.
 • A. Woś: Tendencje rozwoju rolnictwa w warunkach rynkowych, "Prace i Materiały" IRG SGH, z. 37, SGH, Warszawa 1994.
 • Z wystąpienia prof. dr J. Okuniewskiego na konferencji naukowej pt. Polityka gospodarcza państwa a rolnictwo i gospodarka żywnościowa, "Wieś i Rolnictwo" nr 44/1992.
 • M. Grzeszczyk, J. Zalewa: Z zagadnień efektywności mechanizacji indywidualnych gospodarstw rolnych w okresie transformacji systemowej, [w:] Gospodarka żywnościowa w warunkach przemian rynkowych. Praca zbiorowa pod red. J. Zalewy, UMCS, Lublin 1997.
 • Ceny w gospodarce narodowej w 1997 r., GUS, Warszawa 1998.
 • J. Zalewa: Opinie rolników w zakresie sprzedaży produktów rolnych, [w:] Gospodarka żywnościowa w warunkach przemian rynkowych, UMCS, Lublin 1997.
 • J. Wyzińska-Ludian: Przyczyny i formy interwencjonizmu państwowego w rolnictwie, UMCS, Lublin 1996.
 • A. Woś: Agrobiznes. Makroekonomika, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1996.
 • M. Łuczak, J. Szczęsny: Klęska urodzaju, "Wprost" nr 41/1998.
 • A. Leopold: Krytyka polityki rolnej, "Nowe Życie Gospodarcze" nr 40/1998.
 • A. Woś: Wzrost gospodarczy i strategie rozwoju polskiego rolnictwa. Eseje, IERiGŻ, Warszawa 1995.
 • Uchwała Rady Ministrów nr 89/98 z 13 października 1998 r.
 • Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. Stan i perspektywy, ARR, MriGŻ, IERiGŻ, listopad 1999.
 • J. Biskup: Stosunki Polski z krajami WNP i republikami bałtyckimi, [w:] Zagraniczna polityka gospodarcza Polski 1998-99, IKiCHZ, Warszawa 1999.
 • A. Kotala: Rolnictwo i rynek rolny w procesie transformacji systemowej. Badania i analiza rynku, [w:] Podstawy ekonomii rynku i marketingu w gospodarce żywnościowej. Praca zbiorowa pod red. J. Żmii i L. Strzelczaka, AR, Kraków 1996.
 • J. Wyzińska-Ludian: Czynniki wymuszające interwencjonizm państwowy w rolnictwie polskim, [w:] Ekonomiczne i organizacyjne problemy transformacji gospodarki polskiej. Praca zbiorowa pod red. A. Pomorskiej, UMCS, Lublin 1992.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171395391

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.